Инструкция по експлоатация
ИмеИнструкция по експлоатация
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер149.5 Kb.
ТипИнструкция
източникhttp://www.dryairexpert.com/files/BG/DanVex500i.doc
DanVex DEH 500i

Влагоуловител

Експлоатация

Технология DanVex Oy


Инструкция по експлоатация


Внимателно се запознайте с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж/експлоатация на дадения уред! Нашата гаранция се анулира и губи юридическа сила, ако уреда е използван, монтиран или поддържан неправилно или ако уреда е бил модифициран без наше предварително съгласие.

Възможни са изменения на конструкцията!


Влагоуловител

DanVex DEH 500i

Изсушаване на въздуха


Процесите, които протичат по време на изсушаването на въздуха, се основават на законите на физиката. Ние ще се опитаме да ги опишем в опростена форма, за да ви дадем най-обща представа за принципите на изсушаването на въздуха.


Важно!!! Дадените уреди не могат да се използват за охлаждане на въздуха!!!


Използване на влагоуловителя DanVex


◊ Независимо от качеството на изолацията на вратите и прозорците, влагата прониква дори през дебели бетонни стени.

◊ За да изсъхне напълно водата, използвана по време на строителството: бетонни работи, боядисване, шпакловане и т.н., са необходими от 1 до 2 месеца.
◊ Влагата, проникваща в тухлените стени в резултат на наводнение, излиза на повърхността много бавно.
◊ Един от примерите, засягащи дадения въпрос е овлажняването на материалите при съхранението им.


Влагата, която отделят елементите на сградата или материалите (изпаренията), се поглъща от въздуха. Съответно, влажността на въздуха се повишава, което води до корозия и образуване на мухъл, плесен, олющване на боята и други нежелателни повреди.


По-долу е показана графиката, която е пример за скоростта на корозията на метала при различни нива на влажност на въздуха.
Относителна влажност на въздуха %


Както можете да забележите, скоростта на корозията е назначителна, когато влажността на въздуха е под 50%, а при влажността на въздуха по-малка от 40%, скоростта на корозията може да се пренебрегне. Обаче когато относителната влажност на въздуха надвишава 60%, скоростта на корозията значително се увеличава.

Дадения пример за повреди, предизвикани от влажността, се отнася и за много други материали, такива, като прахообразни вещества, опаковъчни материали, дърво и електронни устройства.


Съществуват два различни подхода към изсушаване на сградите:

1. Чрез нагряване, последвано от циркулация на въздуха:

Въздуха се нагрява за да погълне влагата и се извежда навън. Обаче, общото количество изработена енергия след извеждане на влажния въздух навън, се губи.

2. Чрез изсушаване на въздуха:

Влажният въздух в затвореното помещение постоянно се изсушава на принципа на адсорбирането.

По отношение на използвана енергия, изсушаването на въздуха предлага едно съществено предимство.

Енергията е необходима само за обема въздух в даденото помещение.

Механичната топлина, която се отделя по време на изсушаването на въздуха, незначително повишава температурата в стаята.


При правилно използване, влагоуловителя използва само около 25% от енергията, която се използва при „нагряване и вентилация”.


Относителна влажност на въздуха.

Заобикалящият ни въздух е газова смес, в която винаги се съдържа определен процент вода във вид на водна пара. Този процент вода е посочен в гр на кг сух въздух (абсолютно съдържание на водата). 1 м3 сух въздух тежи около1,2 кг при 20° C.
В зависимост от температурата, всеки кг въздух може да попива само определено количество водни пари. Когато това количество е попито, въздуха се „насища” и относителната влага на въздуха става 100 %.
Относителната влажност на въздуха се определя като съотношение между процента водни пари, съдържащ се във въздуха в момента на изследването и максимално възможния процент водни пари при същата температура.
Способността на въздуха да попива водните пари се увеличава с повишаването на температурата. Това означава, че максимално възможното (=абсолютно) съдържание на водата се увеличава с повишаването на температурата.

Съдържание на

водната пара в

г/м3 във въздуха

при влажност

Темп. ◦С

40%

60%

80%

100%

-5

1.3

1,9

2,6

3,3

+10

3,8

5,6

7,5

9,4

+15

5,1

7,7

10,2

12,8

+20

6,9

10,4

13,8

17,3

+25

9,2

13,8

18,4

23,0

+30

12,9

18,2

24,3

30,3Кондензация на водните пари.

Максимално възможното количество водни пари, което може да бъде попито, се увеличава, когато въздуха е затоплен, но съдържанието на водните пари остава непроменено и, съответно, относителната влажност намалява.

Но, когато въздуха е охладен, то максимално възможното количество водни пари, което може да бъде попито, постоянно намалява, макар че количеството водни пари остава непроменено и, съответно, относителната влажност на въздуха се повишава.

Ако охлаждането на въздуха продължи, то способността на насищане по съотношение на максимално възможното количество водни пари постоянно ще намалява, докато не се изравни със съдържанието на водните пари. Това се нарича температура на точката на росата. Ако температурата на въздуха падне под точката на росата, то съдържанието на водните пари ще стане по-високо, отколкото максимално възможното съдържание на водните пари.

Водната пара ще започне да се измества.

Тя се кондензира и се превръща във вода и, по този начин, се извлича от въздуха. Запотеното стъкло на прозорец през зимата или запотена бутилка, в която се намира студена напитка, са типичен пример за кондензация.

Колкото е по-висока относителната влажност на въздуха, колкото е по-висока температурата на точка на росата, толкова по-лесно е да се достигне температура по-ниска от точката на росата.

Материали за изсушаване.

Строителните материали/сградите поглъщат значително количество вода, например, тухлата – 90-190 л/м3, тежкия бетон - 140-190 л/м3, варта – 180-270 л/м3. Влажните материали, такива като тухлената замазка, се изсушават по следния начин:

◊ Влагата, намираща се в материала, се извлича отвътре навън.
◊ Изпарението се осъществява на повърхността – водните пари се поглъщат от околния въздух.
◊ Въздуха, наситен с водни пари, постоянно циркулира през влагоуловителя. Той се изсушава и излиза от уреда в леко нагрято състояние за да може отново да погълне влагата.
◊ Това позволява на влагата, съдържаща се в материала, постоянно да намалява и материала да се изсушава.


Накрая, кондензацията се събира в уреда и се излива.Въздушния поток се охлажда докато минава през изпарителя-кондензатор, докато температурата му не се намали под точката на росата. Водните пари се кондензират и се събират в кондензаторния улей след което се изливат.Топлина на кондензацията.

Енергията, предавана от кондензатора на въздуха се състои от:

◊ Топлина, която по-рано е била получена от изпарителя.
◊ Електрическа полезна мощност.
◊ Топлина на кондензацията, освободена при превръщането на водните пари в течна вода..

Когато течността преминава в газообразно състояние, енергията протича в обратна посока. Тази енергия се нарича топлина на изпарението. Тя не повишава температурата, макар че се използва за прехода на течността в газообразно състояние. И обратно, енергията се освобождава, когато газта се превръща в течност. Такава енергия се нарича топлина на кондензацията.
Топлината, отделяна при кондензация и изпарението е идентична.
За водата, тя е равна на 2250 КДж/кг (4б18 КДж = 1 Ккал).
Това показва, че при кондензацията на водните пари се отделя относително голямо количество енергия. Ако влажността, която трябва да се кондензира, не се отделя при изпаренията вътре в стаята, а идва отвън, например, през вентилацията, то отделената по този начин топлина на кондензацията ще се използва за затопляне на стаята.


Ако трябва да се изсушат материали или стаи, топлинната енергия циркулира в кръг, т.е. поглъща се по време на изпарението и се освобождава по време на кондензацията. По-голямото количество топлинна енергия се получава, когато полученият въздух се изсушава, което се изразява с повишаването на температурата.
Обикновено, времето, необходимо за изсушаване, не зависи от мощността на уреда, а се определя от скоростта, с която материала или елемента от сградата освобождава съдържащата се в тях влага.


Инструкции по техника на безопасност

Преди изпращането се провеждат комплексни изпитания на материалите, функционалните възможности и качеството на дадения уред.

Въпреки това, могат да възникнат опасности, ако уреда се експлоатира от лица, които не са запознати с принципите и на работа, или уреда се използва не по предназначение!

Необходимо е спазването на настоящите инструкции по техника на безопасност:

◊ Забранено е да се монтира и експлоатира уреда в помещения, където съществува опасност от взрив.

◊ Забранено е да се монтира и експлоатира уреда в помещения, където в атмосферата се съдържа масло, сяра, хлор или сол.

◊ Уреда се монтира само във вертикално положение.

◊ Забранено е да се мие уреда със струя вода.

◊ Забранено е да се блокират входните и изходните отвори за въздуха.

◊ Страната, откъм която се осъществява всмукването на въздуха, не бива да е замърсена и да съдържа незакрепени обекти.

◊ Забранено е да се инсталират чужди обекти в уреда.

◊ Забранено е да се покрива или премества уреда по време на работа.

◊ Всичките външни електрически кабели на уреда трябва да са защитени от повреди (например от животни и т.н.).

◊ Задължително проверете дали кабелите съответстват на мощността, дължината и предназначението.

◊ Уреда може да се превозва само във вертикално положение, като кондензационния съд трябва да се опразва преди всяко превозване на уреда.

◊ Забранено е да се експлоатира уреда не по предназначение или за цели, които не са посочени в настоящето ръководство на потребителя.

В случай на неспазване на изискванията, ние не носим отговорност и гаранцията става недействителна.


Осъществяването на каквито и да било действия, свързани със системата за охлаждане и електрическата система, могат да се правят само от упълномощения за това персонал!


Описание на уреда.


Уреда е разработен за автоматично, универсално и непрекъснато изсушаване на въздуха.

Уреда работи на принципа на кондензацията. Той е оборудван със система за охлаждане със затворен контур, тих вентилатор, не изискващ чества поддръжка и силов кабел с щекер.

На панела за управление на уреда е разположен LCD дисплей за проверка на функциите на системата. Напълно автоматизирана система за управление на уреда, непрекъснат регулируем хидростат, интегрирана система за преливане, както е съединение от гъвкав маркуч за непосредствено извеждане на кондензацията гарантират безотказна и продължителна експлоатация на уреда.

Уреда съответства на основните изисквания към техниката на безопасност и опазването на здравето, установени от съответните изисквания на ЕС. Уреда е лек и безопасен по време на експлоатацията.


Място за поставяне на уреда.


Уреда се експлоатира в помещения, където сухия въздух е важно условие, за да се избегнат значително финансови загуби (например поради образуване на плесен).


Уреда, основно, се използва за сушене на въздуха и понижаване нивото на влажността:

◊ Производствени помещения с различно предназначение, складове, мазета.


Както и за постоянно поддържане на сухия въздух в:

◊ Складови зони, архиви, лаборатории.

◊ Перални помещения, съблекални и т.н.


Функции

Уреда работи на принципа на кондензацията.


Вентилатора засмуква околния влажен въздух в задната част на уреда през въздушния филтър, изпарителя и кондензатора, които се намират зад изпарителя. Топлината се извлича от въздуха в хладния изпарител. Въздуха се охлажда докато не достигне температура, по-низка от точката на росата и водната пара, съдържаща се във въздуха, се превръща във вода или скреж по ребрата на изпарителя.

Изсушeния, охладен въздух отново се нагрява в кондензатора (радиатора), след което се извежда навън с температура, която е с около 5 градуса по-висока от стайната. Този въздух, който сега е станал по-сух, отново се смесва с околния въздух. Относителната влажност на въздуха постепенно намалява до нужните показатели за относителна влажност, с помощта на непрекъсната циркулация на външния въздух през уреда.

В зависимост от температурата и относителната влажност на въздуха, кондензираната вода може да капе непрекъснато или само по време на определени фази от размразяването в резервоара за събиране на кондензата, откъдето през вградените дренажни канали се извежда извън уреда.

За неконтролирана, непрекъсната експлоатация на уреда, за извеждането на кондензата трябва да се използва външен маркуч за вода.


Разположение


За оптимална, икономична и безопасна експлоатация на уреда, трябва да се спазват следните инструкции:

◊ Уреда трябва да се монтира стабилно във вертикално положение така, че кондензата безпрепятствено да се стича в резерваара за кондензат.

◊ По възможност, поставете уреда в средата на дълга стена в помещението за да се осигури оптимална циркулация на въздуха.

◊ Въздуха трябва да се всмуква безпрепятствено през предната част на уреда и да излиза през страничните части на въздушния заслон.

◊ Забранено е да се монтира уреда в непосредствена близост до радиатори или други източници на топлина.

◊ Помещението, в което се осъществява изсушаването на въздуха и понижаването на влажността, трябва да е затворено, така че въздуха от околните помещения или отвън да не прониква вътре.

◊ Прозорците и вратите трябва да са за товрени за да се избегне свободната обмяна на въздух между помещението и околната среда.

◊ Ако уреда се експлоатира в прашно помещение, то трябва да се вземат съответните мерки свързани с техническото осигуряване и обслужване в съответствие с особенни условия за експлоатация.

Виж главата „Техническо осигуряване и обслужване”.


Важна информация за електротехническите връзки

◊ Електрическата проводка на уреда трябва да съответства на DIN VDE 0100, част 704 за източници на подаване на електрически ток, оборудвани с автоматична защита на мрежата от статично напрежение.

◊ Когато уреда се монтира във влажни помещения, такива като перално или мазе, уреда трябва да се оборудва, за сметка на купувача, с автоматична защита на мрежата от статично напрежение, което да съответства на изискванията.


Въвеждане в експлоатация

Преди да въведете уреда в действие или за да спазите местните изисквания, трябва да проверите входните и изходните отвори за наличие на чужди предмети, както и да проверите чистотата на всмукващите филтри.

Важно е да се спазят следните инструкции:

◊ Удължителите трябва да са достатъчно дебели.

◊ Използването на удължители е позволено само ако са напълно изправени или напълно развити!

◊ Забранено е влаченето на уреда за кабела.

◊ След включването, уреда работи в напълно автоматичен режим,

◊ Уреда е оборудван с предпазващо устройство, което не позволява на компресора да се включва при повторно включване веднага след изключването на уреда, предпазвайки по този начин компресора от повреди.

Компресора се включва след 3 минути.


Ние не гарантираме ефективна работа на уреда при стайна температура по-ниска от 10 ◦С и относителна влажност по-ниска от 40%.


Конструкция на влагоуловителя
Панел за управление и LCD дисплей:

Пускане и Експлоатация


  1. За включване/ изключване на уреда използвайте бутона ВКЛ/ИЗК (ON/OFF).

  2. Задайте необходимата влажност за помещението с помощта на бутоните UP/DOWN. Влажността може да се задава в границите от 30% до 90%. В режим СО влагоуловителя работи в постоянен режим на изсушаване (хидростата е изключен).

  3. При едновременно натискане на бутоните UP/DOWN индикатора показва стайната температура.


Техническо осигуряване и обслужване


Важно е техническото обслужване да се провежда редовно и да се спазват някои принципи за да се осигури продължителен живот и безпроблемна работа на уреда.

Въпреки това, уреда трябва да се проверява не по-рядко от веднъж годишно, както и да се прави пълно почистване, ако уреда е е бил използван продължително време.

Всички движещи се части имат постоянна смазка, която не изисква често техническо обслужване. Цялата охладителна система не изисква често техническо обслужване и понеже е система със затворен цикъл, обслужването и е разрешено само в упълномощен сервизен център.


Преди да започнете каквато и да било работа по техническото обслужване, задължително изключете щепсела от контакта!


◊ По уреда не трябва да се натрупва прах и други вещества.

◊ Почистването на уреда е разрешено само със сух или леко навлажнен парцал.

Забранено е почистването на уреда под течаща вода.

◊ Да не се използват почистващи вещества или средства, които съдържат разтворител; използвайте само подходящи почистващи препарати, дори ако уреда е силно замърсен.

◊ Редовно проверявайте въздушния филтър за замърсявания.

Почистете и, при необходимост, сменете го.


Осъществяването на каквито и да било действия, свързани със системата за охлаждане и електрическата система, могат да се правят само от упълномощения за това персонал!


Търсене на повреди


Уреда е тестван нееднократно по време на производството за да се осигури качествена експлоатация.

Въпреки това, ако възникне проблем, възползвайте се от следния списък.


Уреда не се включва:

◊ Проверете свързването на силовия кабел

230В /1≈ / 50 Хц

◊ Проверете целостта на щепсела на силовия кабел.

◊ Проверете настройките на хидростата.

◊ Проверете резервоара за наличие на кондензат

Относителната влажност в помещението трябва да е по-висока от избраното ниво на влажност.


Уреда се включва, но не се образува кондензация:

◊ Проверете стайната температура (колкото е по-ниска температурата, толкова по-ниска е производителността на уреда).

Работни граници на уреда – от 5 ◦С до 32 ◦С.

◊ Проверете влажността.

Най-малката относителна влажност – 40%.

◊ Проверете дали филтъра за почистване на входящия въздух не е замърсен.

Почистете и, ако е необходимо, сменете го.

◊ Проверете дали ребрата на топлообменика не са замърсени.

За да направите тази проверка, уреда трябва да е отворен; това може да се направи само в авторизиран сервизен център.


Преди да започнете каквато и да било работа по техническото обслужване, задължително изключете щепсела от контакта!


Уреда работи прекалено шумно или вибрира, изтича кондензат:

◊ Проверете дали уреда е разположен на равна повърхност във вертикално положение.

◊ Проверете дали улея на кондензатора и адаптера не са замърсени.


Ако след извършването на посочените проверки уреда продължава да не работи по нужния начин, трябва да се обърнете към авторизиран сервизен център.


Осъществяването на каквито и да било действия, свързани със системата за охлаждане и електрическата система, могат да се правят само от упълномощения за това персонал!


Технически характеристики


Модел от серията
DEH 500i

Работни граници, температура

◦С

6-32

Работни граници, влажност

% отн. вл

30-100

При 30 ◦С / 80% вл.

л/ден

50

Производителност

м3/час

500

Хладилен агент

-

R407с

Електрозахранване

В

1-230

Честота

Хц

50

Използвана мощност, макс

кВт

0,9

Ниво на звуково налягане LpA 1m

dB (А)

49

Дълбочина

мм

452

Широчина

мм

322

Висота

мм

835

Тегло с опаковката

кг

33

Свързани:

Инструкция по експлоатация iconИнструкция по експлоатация
Внимателно се запознайте с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж/експлоатация на дадения уред! Нашата гаранция се...
Инструкция по експлоатация iconИнструкция по експлоатация
Внимателно се запознайте с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж/експлоатация на дадения уред! Нашата гаранция се...
Инструкция по експлоатация iconИнструкция по експлоатация
Внимателно се запознайте с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж/експлоатация на дадения уред! Нашата гаранция се...
Инструкция по експлоатация iconИнструкция за експлоатация
Инструкция за работа с рецепти в ръчен режим /машина с тегловни дозатори за всяка инертна фракция – SlaveDevice T1
Инструкция по експлоатация iconИнструкция за експлоатация
Инструкция за работа с рецепти в ръчен режим /машина с тегловни дозатори за всяка инертна фракция – SlaveDevice T1
Инструкция по експлоатация iconИнструкция за монтаж и експлоатация
Този текст се обръща към схемите на първите страници, означени с букви. Следвайте стриктно инструкциите в това ръководство. Неспазването...
Инструкция по експлоатация iconИнструкция за монтаж, експлоатация и техническо обслужване Съдържание
Съхранявайте тази инструкция до уреда. В случай на продажба на уреда, инструкцията трябва да бъде предадена на новия собственик....
Инструкция по експлоатация iconИнструкция за експлоатация
Описание на типа и обяснения необходими за разбиране на правилното функциониране на везната
Инструкция по експлоатация iconИнструкция за монтаж и експлоатация
Устройство за автоматично включване на светлините и следене за забравено състояние
Инструкция по експлоатация iconИнструкция по безопасност и хигиена на труда при експлоатация на електрически уредби, ел съоръжения и инсталации до 1000 V

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом