Виметонанарод а
ИмеВиметонанарод а
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер30.77 Kb.
ТипРешение
източникhttp://194.12.245.40:7000/Acts/Съдебни актове по Фирмени дела/Съдебни актове постановени през 20
СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

Ф.Д. No 1/2010

ГР. СОФИЯ


Р Е Ш Е Н И Е No 1


ГР. СОФИЯ 12.01.2010


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на 12.01.2010 год., в състав:


Председател: Р. Йорданов


като разгледа фирмено дело No 1/2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.489 и сл. от ГПК с основание на молбата по чл.6, чл.17 и чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ДВ бр.81/06.10.2000 г./.

Образувано е по повод молбата на Управителния съвет на Сдружение с наименование "П. К. З." , с която се иска вписването му в специалния регистър при съда за юридическите лица с нестопанска цел.

От събраните по делото писмени доказателства, съдът приема за установена следната фактическа и правна обстановка:

С протокол се удостоверява провеждането на учредително събрание на сдружението, с което е взело единодушно решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел - Сдружение за осъществяване на дейност в частна полза; за приемане на Устав, за избор на управителни органи.

От данните по тези писмени доказателства, съдът направи следните изводи:

Молбата е основателна и следва да се уважи.

Налице е валидно взето решение за основаване на юридическо лице с нестопанска цел, учредено от 3 физически лица. Даденото наименование следва да се възприеме и впише при това му словесно изражение, тъй като не съвпада с наименованието на друга организация, вписана до настоящия момент - чл. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Уставът на сдружението съдържа разпоредби относно всички подлежащи на вписване обстоятелства, посочени в чл.18 и чл.20 от закона. Целите, които сдружението си поставя, го определят като организация за осъществяване на дейност в частна полза. Целите не са от категорията на забранените от законите и Конституцията на страната.

Поради всичко това, тъй като се констатира наличие на всички подлежащи на вписване обстоятелства, и след като съдът прие, че вписването им е допустимо, на основание чл.496 от ГПК във вр. с чл.6 ал.1 и чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,

С. ОКРЪЖЕН СЪД

Р Е Ш И :


ВПИСВА в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Сдружение с наименование: "П. К. З." със седалище и адрес на управление с. В. Т., община Своге, област Софийска, ул. 1-ва 1, С цели: Целите на П. к. "З." са: Обединение усилията на хората в пенсионна възраст за осигуряване на условия за социални контакти и активно дълголетие; Разнообразяване ежедневието на възрастните хора в село В. Т., обл. Софийска; Посочените цели П. к. "З." ще постига със следните средства: Разработва и издава правилници, програми и други печатни, непечатни и електронни материали, свързани с дейността и целите на сдружението, Подпомага изграждането и поддържането на различни материално-технически бази; Осъществява контакти и съвместни дейности с различни български и чуждестранни институции, организации и компетентни лица; Разходва имуществото си за постигане на целите; Други средства, осигуряващи постигането на горните цели, незабранени със закон.

Сдружението не се ограничава със срок.

Сдружението се създава за осъществяване на дейност в частна полза.

Сдружението има следния предмет на дейност: Дейности, свързани с осигуряване на условия за социални контакти и активно дълголетие, дейности, свързани с разнообразяване ежедневието на възрастните хора в село Владо Тричков, обл. Софийска, инициативи, свързани с подпомагане на творческите дейности на хората в пенсионна възраст.

Правилата за възникване и прекратяване на членството са уредени в чл. 12-13 от Устава.

ОРГАНИ на управление са: - Управителен съвет в състав: Х. П. Н., . - Председател на УС, Н. М. А., . и В. М. Л., ..

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет Х. П. Н., ..

Решението подлежи на вписване.


Председател:

Свързани:

Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 17 октомври 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 08 октомври 2012год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 15 ноември 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Предявеният иск е за заплащане стойността на извършени подобрения с пр осн чл. 72 Закона за собствеността
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, 4-ти състав, в закрито заседание на 13. 05. 2011 г
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Адм дело №32 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова к н а Х. д. №34/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Костинбродски районен съд първи съдебен район в публично заседание на 04. 11. 2008 г в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова адм д. №98/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом