Решение №465
ИмеРешение №465
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер9.91 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.sofiacouncil.bg/content/docs/c_f11613.doc
РЕШЕНИЕ №465

на Столичния общински съвет

от 31.05.2007 година


За изменение на Решение № 896 по Протокол № 93/23.11.2006 г. на СОС за определяне на експерт-счетоводители за 2006 г.

На основание чл. 38 от Закона за счетоводството и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:


1. Определя експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводния отчет за 2006 г. на „Метрострой” ЕАД – в ликвидация г-жа Снежана Александрова Жежева, диплома № 0223/22.01. 2001 г.

2. Променя точка 20 от Приложение № 1 към Решение № 896 по Протокол № 93/23.11.2006 г. на СОС, както следва:

„вместо Владо Стоянов Попов да се чете ... Снежана Александрова Жежева, диплома № 0223/22.01.2001 г.”

3. Задължава ликвидаторите на „Метрострой” ЕАД – в ликвидация да оформят с договор финансовите взаимоотношения между дружеството и експерт-счетоводителя.


Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 31.05.2007 г., Протокол №  110, точка 11 от дневния ред, по доклад № 26-00-2059/27.04.2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет.

Свързани:

Решение №465 iconПроизводството пред бос е образувано по жалба на защитника срещу решение №3960 от 01. 06. 2010 год по нд №465/ 2010 год по описа на рсб., с което обв. И. Д
Производството пред бос е образувано по жалба на защитника срещу решение №3960 от 01. 06. 2010 год по нд №465/ 2010 год по описа...
Решение №465 iconЗаконност
Решение 465 на Министерски съвет от 09. 07. 2002 г и Плана за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация...
Решение №465 iconРешение №9 07. 05. 2009г гр. Ботевград
Гребенарова нахд №465 по описа за 2008 година и за да се произнесе,взе предвид следното
Решение №465 iconХарта за правата на потребителя на административни услуги
Решение на Министерски съвет №465 от 09. 07. 2002г и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация...
Решение №465 iconРешение №465/09. 05. 2012 год., постановено по н а. Х д. №99 по описа на Районен
Занн) от във връзка с чл. 208 и следващите от Административно процесуалния кодекс(апк)
Решение №465 iconХарта за правата на потребителя на административни услуги на общинска администрация
Решение №465 на Министерски съвет от 09. 07. 2002 г и планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация...
Решение №465 iconПостъпила е възивна жалба вх.№6307 07. 2010 год от „. О. представлявана от В. Д. Л. чрез А. Р. срещу решение №162 от 17. 06. 2010 год по Г. дело №465/2008 год
Моли да се отмени обжалваното решение и постанови друго, като се уважат предявените искове, ведно със съдебните разноски за двете...
Решение №465 iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Производството е по реда на чл. 259 и сл от гпк и е образувано по въззивна жалба на П. С. Д с настоящ адрес в С., П. област против...
Решение №465 iconС решение №54 от 11. 05. 2011 г., постановено по гр д. №794/2010 г., К. йският районен съд е: 1
К. Д., вписан в Нотариалната камара с №20, като недопустим. С решението си съдът е осъдил Б. В. В., В. Б. В. и Г. И. В. да заплатят...
Решение №465 iconЮнивърсълпропъртисадси ц годишен доклад за дейността
Лицензът на дружеството за извършване на дейност като дсиц – инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом