Протокол За допуснати и недопуснати кандидати
ИмеПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер69.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dksbt.bg/doc/MLADSHI.doc
Приложение №3

Към чл.20, ал.3

Протокол

За допуснати и недопуснати кандидатиЗа длъжността: 1. Младши експерт в дирекция ФДПНОЧР

2. Младши експерт в дирекция КАОП

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изискани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- писмено заявление за участие в конкурса;

  • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

  • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

  • минимална образователна степен-професионален бакалавър по икономика;

  • минимален ранг за заемане на длъжността- V младши, без професионален опит;

  • вид правоотношение-служебно;

  • начин на провеждане на конкурса- тест и интервю.

Име,презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността

Основание за недопускане

1. СТАНИСЛАВА КАЛИНОВА АРАБАДЖИЕВА

ДА

ДА

НЯМА

2. АННА САШОВА ЙОРДАНОВА

ДА

ДА

НЯМА

3.ХРИСИМИРА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА

ДА

ДА

НЯМА

4. ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА НИКОЛОВА-КИРИЛОВА

ДА

ДА

НЯМА

5.МАРИЯН ПАШОВ ПАШОВ

ДА

ДА

НЯМА

6. МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ДА

ДА

НЯМА

7.МИЛЕНА ИВАНОВА ДОНКОВА

ДА

ДА

НЯМА

8. КАТЯ ТРАЙЧЕВА СТЕФАНОВА

ДА

ДА

НЯМА

9.ЕЛЕНА ТОДОРОВА КОЛЕВА

ДА

ДА

НЯМА

10. ИВАЙЛО МИЛЧЕВ КАРОЛЕВ

ДА

ДА

НЯМА

11. ДИАНА ЕВГЕНИЕВА КАЛИНОВА

ДА

ДА

НЯМА

12.МИЛЕНА БОЯНОВА КОСТОВА

ДА

ДА

НЯМА

13.ДЕНИЦА АЛЕКСИЕВА ИВАНОВА

ДА

ДА

НЯМА

14. РОСИЦА СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА

ДА

ДА

НЯМА

15. ДИМИТЪР ХАДЖИ БОРИСОВ МИТЕВ

ДА

ДА

НЯМА

16. ИВАЙЛО ЯНЕВ БОШЕВ

ДА

ДА

НЯМА

17. МИЛЕНА СВЕТЛОМИРОВА СТОЙЧЕВА

ДА

ДА

НЯМА

18. ЛЮБОМИРА ХРИСТОВА ЦЕРОВСКА

ДА

ДА

НЯМА

19. РОСЕН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

ДА

ДА

НЯМА

20.АСЕН СИМЕОНОВ АСЕНОВ

ДА

ДА

НЯМА

21.ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

ДА

ДА

НЯМА

22. МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

ДА

ДА

НЯМА

23. ВИХРЕН ГЕОРГИЕВ МОЛЕВСКИ

ДА

ДА

НЯМА

24. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ПЕТЛЕШКОВА

ДА

ДА

НЯМА

25. СВЕТЛИН ПЕТЕВ ЦВЕТАНОВ

ДА

ДА

НЯМА

26. ВЛАДИСЛАВ АСЕНОВ ПЕТРОВ

ДА

ДА

НЯМА

27. ТЕОДОРА АНГЕЛОВА СТОЕВА

ДА

ДА

НЯМА

28. ЗАХАРИНКА МАРИНОВА ЯНЕВА

ДА

ДА

НЯМА


II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:


1.Допуска до конкурс следните кандидати:

1. СТАНИСЛАВА КАЛИНОВА АРАБАДЖИЕВА

2. АННА САШОВА ЙОРДАНОВА

3.ХРИСИМИРА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА

4. ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА НИКОЛОВА-КИРИЛОВА

5.МАРИЯН ПАШОВ ПАШОВ

6. МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

7.МИЛЕНА ИВАНОВА ДОНКОВА

8. КАТЯ ТРАЙЧЕВА СТЕФАНОВА

9.ЕЛЕНА ТОДОРОВА КОЛЕВА

10. ИВАЙЛО МИЛЧЕВ КАРОЛЕВ

11. ДИАНА ЕВГЕНИЕВА КАЛИНОВА

12.МИЛЕНА БОЯНОВА КОСТОВА

13.ДЕНИЦА АЛЕКСИЕВА ИВАНОВА

14. РОСИЦА СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА

15. ДИМИТЪР ХАДЖИ БОРИСОВ МИТЕВ

16. ИВАЙЛО ЯНЕВ БОШЕВ

17. МИЛЕНА СВЕТЛОМИРОВА СТОЙЧЕВА

18. ЛЮБОМИРА ХРИСТОВА ЦЕРОВСКА

19. РОСЕН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

20.АСЕН СИМЕОНОВ АСЕНОВ

21.ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

22. МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

23. ВИХРЕН ГЕОРГИЕВ МОЛЕВСКИ

24. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ПЕТЛЕШКОВА

25. СВЕТЛИН ПЕТЕВ ЦВЕТАНОВ

26. ВЛАДИСЛАВ АСЕНОВ ПЕТРОВ

27. ТЕОДОРА АНГЕЛОВА СТОЕВА

28. ЗАХАРИНКА МАРИНОВА ЯНЕВА


Кандидатите до № 14 включително трябва да се явят на тест и интервю на 03.07.2012г. от 9,30 часа в сградата на ДКСБТ.


Кандидатите от № 15 до № 28 включително трябва да се явят на тест и интервю на 03.07.2012г. от 10,30 часа в сградата на ДКСБТ.


Въпросите за теста ще бъдат от Закона за стоковите борси и тържищата, Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от ДКСБТ и Закона за административните нарушения и наказания.


Членовете на конкурсната комисия:


  1. Председател:

ЕЛИНА ИВАНОВА – Главен юрисконсулт

Членове:

2.ЧОНКА КОВАЧЕВА – Главен юрисконсулт

3.БОЖИДАРКА ВИТАНОВА-СТАНЧЕВА – Главен специалист ЧР

4. ЛЮБОМИРА НЕДЯЛКОВА – Главен експерт СБТ

Дата: 08. 06.2012 г.София

Свързани:

Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconСписък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
На допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 22. 04. 2008 год се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-69 от 27. 03. 2008 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 29. 12. 2008 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-264 от 28. 11. 2008 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция "Правна и международноправна дейност" – дкси
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-103 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност "Държавен експерт" в дирекция "Защита на класифицираната информация" – дкси
Днес, 12. 11. 2009 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-184 от 16. 10. 2009 г на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом