На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад №
ИмеНа 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад №
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер6.06 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/vr-dok-nmtb-150911.doc
С ъ о б щ е н и е


На 15.09.2011 г. е връчен на д-р Владимир Янев, заместник – директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ” на на Одитен доклад № 0200004111 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ” за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Настоящото съобщение се оповестява на основание чл. 45, ал. 2 от ЗСП. Лицата, ръководили одитирания обект през одитирания период, могат да получат екземпляр от одитния доклад и да се запознаят по своя инициатива с одитните доказателства в Дирекция „Одити за съответствие при финансовото управление” на Сметната палата, на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.

Свързани:

На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад № iconНа министерство на транспорта
Иа “Проучване и поддържане на река Дунав”, иа “Морска администрация”, “Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ііі”....
На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад № iconСметнапалат а
Одитен доклад №0200004111 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Националната многопрофилна транспортна болница...
На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад № iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис ііі", Бул. Кн. Мария Луиза №108, За: Марияна Георгиева, България 1233, София,...
На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад № iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис ііі"
На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад № iconНа 09. 02. 2012 г е връчен на госпожа Вяра Анкова, генерален директор на Българската национална телевизия, проект на Одитен доклад №0200001411 за извършен одит
На 09. 02. 2012 г е връчен на госпожа Вяра Анкова, генерален директор на Българската национална телевизия, проект на Одитен доклад...
На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад № iconНа 25. 06. 2010 г на инж. Атанас Янев, кмет на община Дупница, е връчен одитен доклад №0061000310 за извършен одит на финансовото управление на община Дупница
На 25. 06. 2010 г на инж. Атанас Янев, кмет на община Дупница, е връчен одитен доклад №0061000310 за извършен одит на финансовото...
На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад № iconОбщински съвет – свищов
Относно: Окончателен одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса на извършване на разходи за периода от 01....
На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад № iconНмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на
Нмтб „Цар Борис ііі” обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на част от имот, представляващ помещение...
На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад № iconНа 28. 09. 2006 г е връчен на господин Валерий Тодоров генерален директор на Българско национално радио одитен доклад №0200000407 за извършен одит на
На 28. 09. 2006 г е връчен на господин Валерий Тодоров генерален директор на Българско национално радио одитен доклад №0200000407...
На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад № iconНа 28. 01. 2013 г е връчен на господин Тодор Бозуков, кмет на община Чепеларе, проект на Одитен доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на
На 28. 01. 2013 г е връчен на господин Тодор Бозуков, кмет на община Чепеларе, проект на Одитен доклад №0200007312 за извършен одит...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом