С решение №6 прието на заседание
ИмеС решение №6 прието на заседание
страница1/25
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.56 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Стратегия за развитие на

социалните услуги


(2011 – 2015)


Област Велико Търново

Областната стратегия

за развитие на социалните услуги

(2011-2015)

е съгласувана от Областния съвет за развитие

в област Велико Търново

с решение №6 прието на заседание,

проведено на 26.10.2010 г.


УТВЪРДИЛ:


ДОЦ. Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ

Областен управител на

област Велико Търново
УТВЪРДИЛ:


ТАТЯНА ШАРКОВА

ИД Директор на Регионална дирекция

Социално подпомагане” Велико Търново

( Заповед № ЧР 5-622/11.10.2010 г.)


Съдържание:


Резюме ………………………………………………………………………...…………..……. 6


Раздел А Контекст и оценка на нуждите


1. Контекст …………………………………………………………………………………… 9

1.1 Предистория: как е създадена стратегията…………………………………………………. 9

1.2 Обхват и фокус на стратегията ……………………………………………………………… 10

1.3 Съответствие с международни, национални и местни политики……………………......... 12

   1. Национални приоритети в развитието на социалните услуги ……………………. 12

   2. Институционална рамка на предоставянето на социалните услуги……………… 13

   3. Стратегически документи ………………………………………………………......... 14


2 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново …..………………………………………………………………...………… 15

2.1 Тенденции в развитието на област Велико Търново ………………………………………. 16

2.2 Идентифицирани рискови групи и потребности ………………………………………….. 19

2.3 Анализ на дефицитите на услуги и мерки – общи заключения …………………………… 24

2.3.1 Изводи за услугите за деца…………………………………………………………... 26

2.3.2 Изводи за социалните услуги за възрастни и за стари хора ………………………. 26

   1. Идентифицирани потребности от развитие на човешките ресурси ……………… 27


Раздел Б Стратегия за развитие на социалните услуги

3. Визия и цели ………………………………………………..……………......... 29


3.1. Визия ………………………………………………………………………………………….. 29

3.2 Ценности и принципи ……………………………………………………………………….. 29

3.3 Приоритети на областната стратегия ………………………………………………………. 30

3.3.1 Приоритетни направления …………………………………………………………… 30

3.3.2 Приоритетни целеви групи …………………………………………………………. 31

3.4 Цели …………………………………………………………………………...………………. 32

3.4.1 Общи и специфични цели ………………………..………………………………….. 32

3.4.2 Ключови индикатори за постиженията на Стратегията …………………………… 34


4.Интервенция – социални услуги и мерки …………………………………………. 35

  1. Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск.

Деинституционализация на деца…………………………………………………………….. 36

4.2 Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на

уязвими групи възрастни и лица в неравностойно положение ………………………..... 54

4.3 Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на

самотноживеещи възрастни хора в риск ……………………………………………………65

4.4 Планирани социални услуги ……………………………………………………….............. 695. Система на мониторинг и оценка ………………………………………………..... 106

  1. Цели и задачи на мониторинга и оценката ………………………………………………. 106

5.2. Логическа рамка и ключови индикатори за успех ……………………………………….108

5.3. Изграждане на система за мониторинг и оценка на стратегията ………………………128

5.3.1. Създаване на звено за мониторинг и оценка …………………………………… 128

   1. Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка ……………..129Раздел В План за действие

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Свързани:

С решение №6 прието на заседание iconРешение
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 12. 12. 2012 г., Протокол №20
С решение №6 прието на заседание iconЕвропейски съд по правата на човека
След като проведе закрито заседание на 05. 02. 2004г., постанови следното решение прието на същата дата
С решение №6 прието на заседание iconОкончателно
След като обсъди въпросите в закрито заседание, проведено на 29 април 2008 г постановява следното решение, което беше прието на посочената...
С решение №6 прието на заседание iconРешение №152/23. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 23. 10. 2011г., с Протокол №27/23. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №160/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №159/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №150/22. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 22. 10. 2011г., с Протокол №26/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №143/21. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 21. 10. 2011г., с Протокол №23/21. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №163/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом