Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
ИмеМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер19.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bsbd.org/UserFiles/File/buletin_13.11.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

тел. 052 / 687 431 ул. “Александър Дякович“ 33

факс 052 / 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org


Седмичен информационен бюлетин

за периода от 06 ноември до 10 ноември 2006 год.


КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

  • Експерти на Басейнова дирекция за Черноморски район извършиха контролни проверки за изпълнение условия на издадени разрешителни на 15 обекта: „Консорциум Девня”, „Елдоминвест”, ЕТ „Балев”, „Митко Галата”ООД, ЕТ „Вичко Михалев”, „Българска ябълка”, „Албена автострой”, „Планекс”ООД и „Уолтън Асошийтис България” - гр. Варна; „Керамика” гр.Бургас, „СБР” гр. Поморие; ВС „Баня” общ. Несебър; „Мебел стил”ООД с. Давидово, СН „ЛРД” и „Милктрейд БГ”ООД - гр. Търговище.

За констатираните нарушения са връчени 2 акта по Закона за водите на: Керамика” гр.Бургас за превишаване на заявените в разрешителното количества вода за промишлени цели и на ВС „Баня” общ. Несебър за изграждане на водовземно съоръжение и водоползване от него без съответното разрешително.

  • С цел отчитане на водния обем съгластно месечен график на МОСВ, проверихме язовир “Георги Трайков”. Констатирахме, че графика се изпълнява.
ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

  • Във връзка с постъпил сигнал от РИОСВ – Варна за изхвърлени земни маси в землището на кв. „Виница” извършихме проверка в местността „Варна йолу”. По цялото протежение на водния обект са изхвърлени изкопани земни маси, строителни и битови отпадъци, които драстично нарушават проводимостта на дерето. Ще бъде дадено предписание на общ. Варна за ликвидиране на замърсяването до 31.12.2006 г.СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ

  • Съставени са 6 акта за административно нарушение по Закона за водите на: „ПТ - Инвест”ООД за нерегламентирано водовземане на минерална вода; „Найт Интернейшинъл”ООД гр. Несебър, „Производствено техническа база”АД гр. Бургас и Владимир Трендафилов гр. Силистра - за изграждане на съоръжение и водовземане от него без необходимите разрешителни; ЕТ „Пападопулов ЯГ” гр. Поморие за изграждане на водовземно съоръжение без разрешително и на „Керамика Бургас”АД гр. Бургас за превишаване на заявените в разрешителното количества вода.СИГНАЛИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ДЕНОНОЩНО НА

СИН ТЕЛЕФОН: 0886406816


ДИРЕКТОР:


инж.Венцислав Николов

Свързани:

Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Експерти на Басейнова дирекция за Черноморски район извършиха контролни проверки за изпълнение условия на издадени разрешителни на:...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Проекта за санитарно-охранителните зони на минерален водоизточник сондаж р-184х, в землището на с. Рогачево, общ. Балчик, е на разположение...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Експерти от Басейнова Дирекция извършиха проверка във връзка с водоползването на сондаж в м- ст “Икантълъка“, общ. Каварна
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За изминалия период Басейнова Дирекция съвместно с Регионална лаборатория – Бургас, взехме проби от 5 пункта на повърхностни води...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За изминалия период Басейнова Дирекция съвместно с Регионална лаборатория – Бургас, взехме проби от 3 пункта на повърхностни води...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Драчево, каптиран извор “Амиджа” за водоснабдяване на с. Вълчаново, каптиран извор “Бяла река” за водоснабдяване на с. Голямо Буково,...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За периода Басейнова Дирекция издаде разрешително за водоползване от подземни води на: “Керамика Бургас” ад, гр. Бургас
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Експерти от Басейнова Дирекция извършиха 29 проверки, във връзка с регистрацията на кладенци за стопанска дейност. За територията...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За периода Басейнова Дирекция издаде 3 разрешителни за ползване на воден обект дере за заустване на отпадъчни води на: Община Тервел,...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Община Аксаково, за изграждане на водовземно съоръжение. Заявител е “Старкрафт”АД, гр. Варна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом