Конкурс за заемане на академична длъжност
ИмеКонкурс за заемане на академична длъжност
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер13.36 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/Proceduri/Onkov/
31.10.2012 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"  по научна специалност: 01.01.12 Информатика (База данни, информационни системи), професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, обявен в ДВ, бр.42/05.06.2012 г. -единствен кандидат доц. д-р Кольо Златанов Онков от катедра „Математика, Информатика и Физика” на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури: проф. дсн Дияна Лилова Светлева

РЕЦЕНЗИИ

  • Рецензия от проф. д-р Аврам Моис Ескенази

  • Рецензия от проф. д-р инж. Никола Вичев Колев, дсн

  • Рецензия от проф. дтн Стойчо Димитров Стойчев

СТАНОВИЩА

  • Становище от проф. д-р Боряна Петкова Делийска

  • Становище от проф. дмн Галя Младенова Ангелова

  • Становище от проф. дсн Дияна Лилова Светлева

  • Становище от доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов

РЕЗЮМЕТА  на научните публикации и трудове на доц. д-р Кольо Златанов Онков, с които участва в конкурс за „ПРОФЕСОР” по научната специланост: : 01.01.12 Информатика (База данни, информационни системи)

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23.11.2012 г. от 13.00 ч в лаборатория №7 на катедра „Генетика и селекция”, във Факултета по агрономство.

Свързани:

Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 02. 16. 07 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти),...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04. 01. 14 „Растениевъдство”,...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ 05. 02. 18,...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по научната специалност: Растителна защита /Ентомология/, шифър 04. 01. 10, професионално...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКандидат в конкурс за заемане на академична длъжност "професор по теоретична химия" в Катедрата по физикохимия
Дали в Катедрата по физикохимия на Софийския университет “Св. Климент Охридски” е целесъобразно и необходимо да има професор по теоретична...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Филология (Алтайска и корейска литература и култура), обявен в дв, бр. 5/17. 01. 2012 г
Конкурс за заемане на академична длъжност iconСтановище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент
Началника на ввму „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна от 02. 12. 2011 г и от първото му заседание на 05. 12. 2011 г
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление
Дв no. 83 от 25. 10. 11. за две места с кандидати: гл ас д-р Ивайло Николаев Минчев и гл ас д-р Юлиян Николаев Минчев
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом