Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
ИмеСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер51.9 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/3827_10_spis_dop._Ezikov_nadz_A_Dupn
Приложение № 1


към рег. № 3827/05.05.2010 г.


СПИСЪК


НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА


за длъжността : “Надзирател”, категория „Е - Полицай”

в арест – Дупница

към сектор - Арести

при областна служба „Изпълнение на наказанията – Кюстендил


На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 3.8 и т. 3.9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието, конкурсната комисията,


Р Е Ш И :


І. Утвърждава и обявява резултатите от конкурсния етап „Изследване на физическата годност” на кандидатите, както следва:
КАНДИДАТ

Резултат (в точки)

Име, презиме и фамилия

1

ИВАН ЕМИЛОВ КОСТАДИНОВ

30

2

СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДОШУЛЬОВ

30

3

ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ КЬОСЕВ

30

4

ВЕЛИЗАР ЙОРДАНОВ МЕДАРСКИ

30

5

СПАС ГЕОРГИЕВ ИЛЬОВ

30

6

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЯКИМОВ

30

7

ЮЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ СТОЙНЕВ

30

8

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

30

9

ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕВ ИЛИЕВ

30

10

МИЛЕН ДИМИТРОВ МИЛАДИНОВ

28

11

КАЛОЯН РАЙЧОВ АЛЕКСАНДРОВ

28

12

БИСЕР ВАСИЛЕВ БАНСКИ

27

13

ИВО БОРИСЛАВОВ НЕНОВ

25

14

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГОГЕВ

23

15

СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ САПИНЕВ

не се е явил

16

СТАНИСЛАВ ТАКОВ ЯНАКИЕВ

не се е явил

17

ХРИСТО АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ

не се е явил


ІІ. На основание Глава Б, раздел ІІІ, т. 1.8 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието и въз основа на получените резултати класира по низходящ ред и ДОПУСКА до участие в следващия конкурсен етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура” кандидатите, както следва:
КАНДИДАТ

Резултат (в точки)

Име, презиме и фамилия

1

ИВАН ЕМИЛОВ КОСТАДИНОВ

30

2

СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДОШУЛЬОВ

30

3

ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ КЬОСЕВ

30

4

ВЕЛИЗАР ЙОРДАНОВ МЕДАРСКИ

30

5

СПАС ГЕОРГИЕВ ИЛЬОВ

30

6

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЯКИМОВ

30

7

ЮЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ СТОЙНЕВ

30

8

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

30

9

ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕВ ИЛИЕВ

30


НЕ ДОПУСКА до етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура”, както следва:
КАНДИДАТ

Резултат (в точки)

Име, презиме и фамилия

1

МИЛЕН ДИМИТРОВ МИЛАДИНОВ

28

2

КАЛОЯН РАЙЧОВ АЛЕКСАНДРОВ

28

3

БИСЕР ВАСИЛЕВ БАНСКИ

27

4

ИВО БОРИСЛАВОВ НЕНОВ

25

5

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГОГЕВ

23

6

СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ САПИНЕВ

не се е явил

7

СТАНИСЛАВ ТАКОВ ЯНАКИЕВ

не се е явил

8

ХРИСТО АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ

не се е явилІІІ. Допуснатите кандидати да се явят на 17.05..2010 г. в 15.00 ч. в сградата на ГДИН, ул. „Майор Векилски” № 2, за провеждане на конкурсния етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура”.


Списъкът да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви поставено на общодостъпно място в областна служба „Изпълнение на наказанията” – Кюстендил.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: (п)


комисар Димитър Таков


ПРОТОКОЛЧИК: (п)


Ваня Георгиева

Свързани:

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Д-р Г. М. Димитров” №42 и ул. „М-р Г. Векилски” №2 към областна служба „Изпълнение на наказанията – София
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до четвърти етап на конкурса
Специалист і-ва степен/Надзорно-охранителна техника/”, категория „г инспектор”
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Разлог към сектор „Арести” при областна служба „Изпълнение на наказанията” Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Началник на сектор Финансово-ресурсно осигуряване”, категория „в-експертен персонал с ръководни функции”
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Конкурсна комисия, назначена със заповед № лс-04-6/06. 01. 2009 г на министъра на правосъдието, въз основа на постигнатите от кандидатите...
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Ямбол към сектор „Арести” при областна служба „Изпълнение на наказанията” Ямбол
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т 1 и 2 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд ”Изпълнение на наказанията” и гд ”Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом