Класификационна схема
ИмеКласификационна схема
страница1/16
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер1.89 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.archives.government.bg/tda/docs/fond1579inv1_varna.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА
І. БИОГРАФИЧНИ ДОКУМЕНТИ

 1. Автобиографични
 1. Биографични
 1. Отличия и награди


4. Материали за нея

ІІ. ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 1. Белетристика

  1. Книги

  2. Приказки

  3. Философски есета, есеистичен пътепис и новела
 1. Поезия
 1. Драматични произведения, текстове за песни
 1. Преводи

  1. Книги

  2. Стихове
 1. Статии и проучвания
 1. Договори, рецензии, анотации
 1. Тетрадки от творческата й дейност


8. Статии и интервюта с отзиви за творчеството й

ІІІ. ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
ІV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 1. От нея
 1. До нея

2.1. От роднини и приятели

  1. От духовни лица

  2. От почитатели на творчеството й

  3. От културни организации
 1. МеждуV. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ И ПЕЧАТНИ ДОКУМЕНТИ

 1. Изобразителни документи

1.1. Снимки на Севда Костова

  1. Снимки със семейството

  2. Снимки със/на съпруга и дъщеря й

  3. Снимки с/на роднини и приятели

  4. Снимки от представяния

  5. Снимки на родственици

  6. Други снимки
 1. Печатни документи

2.1. С автограф

2.2. Сборници, книги, брощури, вестници

2.3. Покани и програми от културни мероприятия


VІ. ДОКУМЕНТИ НА РОДСТВЕНИЦИ И ДРУГИ ЛИЦА1. Документи на родственици

 1. 1.1. Димитър Паскалев – баща ( - 1940)

 2. 1.2. Михаил Костов – съпруг (22.08.1912-поч.)

 3. 1.3. Невена Костова – Бек – дъщеря (26.12.1945 – 15.08.1990)


2. Документи на други лица


ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – ВАРНА
УТВЪРЖДАВАМ,


ДИРЕКТОР на


ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ”:

/ Б. ДРЯНОВСКИ/


ВАРНА,…………2005 г.


КОСТОВА, СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА
(03.11.1921 - 11.02.2002)


Ф О Н Д № 1579


ИНВЕНТАРЕН ОПИС № 1


НА ДЕЛАТА ЗА ПОСТОЯННО ЗАПАЗВАНЕ


Описът включва документи

От 1915г. до 2002 г.

Съдържа:42 (четиридесет и два) листапо ред

Индекс


Наименование на архивната единица

Крайни дати

Брой листи

Заб.

1

2

3

4

5

6

І. БИОГРАФИЧНИ ДОКУМЕНТИ
1. Автобиографични


1

І-1


Автобиографии на Севдалина Димитрова Тодорова. Оригинал. Машинопис.25.01.19585


2. Биографични


2

І-2

Кръщелно свидетелство №2 на Севдалина Димитрова Паскалева, издадено от църквата “Света Троица”, обл. Базарджик, общ. Добрич, с. Калиакра, Румъния. Оригинал. Формуляр. Ръкопис. Румънски език.01.01.19221
3

І-2

Свидетелство за зрелост № 39 на Севдалина Димитрова Паскалева от Смесена гимназия “Цар Борис ІІІ” - Добрич. Оригинал. Формуляр. Ръкопис.22.09.19411
4

І-2

Свидетелство от Универсално кулинарно изкуство “Готварство и сладкарство” - Добрич за завършен курс по Готварство и Сладкарство на Севдалина Димитрова Паскалева. Оригинал. Формуляр. Ръкопис.08.05.19421


5

І-2

Препис-извлечение от акт за женитба №501/46 на Михаил Костов Тодоров и Севдалина Димитрова Паскалева, издаден от Градско общинско управление - Варна. Оригинал. Формуляр. Ръкопис.04.06.19451
1

2

3

4

5

66

І-2

Служебен паспорт № 089853, издаден от НРБ на Севдалина Димитрова Тодорова. Оригинал. Печатно. Ръкопис.30.06.196948Стр. собств.ном.

7

І-2

Лична карта от Централния комитет на борците против фашизма и капитализма – България на Севдалина Димитрова Тодорова. Оригинал. Печатно. Ръкопис.01.10.19761
8

І-2

Тетрадка-дневник на Севда Костова. Оригинал. Ръкопис.

04.11.1987

07.05.1988


49
9

І-2

Тетрадка със спомени на Севда Костова за дъщеря й Невена Костова. Оригинал. Ръкопис.19904
10

І-2

Билети на музеи посетени от Севда Костова. Оригинал. Печатно.


Б. Д.


4


3. Отличия и награди


11

І-3

Удостоверение от Министерство на народната отбрана за награждаване на Севдалина Тодорова с медал “30 години от победата над фашистка Германия”. Оригинал. Печатно. Ръкопис.19751
12

І-3

Орденска книжка от Държавния съвет на Народна република България за награждаването на Севдалина Тодорова с орден “Народна свобода 1941-44 г.” – ІІ степен. Оригинал. Печатно. Ръкопис.

19772
1

2

3

4

5

613

І-3

Удостоверение от Държавния съвет на Народна република България за награждаването на Севдалина Тодорова с юбилеен медал “1300 години България”. Оригинал. Машинопис.18.10.19811  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Класификационна схема iconКласификационна схема

Класификационна схема iconКласификационна схема
Тефтерче на Захари Стоянов с бележки за направени разходи. 22 март 1889 г. Оригинал. Ръкопис. 10 л

Класификационна схема iconКласификационна схема
Забележка: Документите за периода 1616 – 1925 г и от 2000 г са в резултат на събирателската дейност на фондообразувателя и написаната...

Класификационна схема iconМетод за класификация на дъбови месторастения
Абстракт. В резултат на проведено изследване върху историческото развитие на растителността, климатичните условия и релефните особености...

Класификационна схема iconКласификационна схема
Писмо от Софийски градски управителен съвет до архитект Адолф В. Колар за назначаването му за градски архитект; свидетелство от архитект...

Класификационна схема iconЗадачи за изпълнение 1
Да се разучат и начертаят схемите, реализирани с ad633: схема на аналогов умножител (фиг. 1), схема за повдигане на квадрат (фиг....

Класификационна схема iconМногогодишен проект
Списък на финансирани общини по Схема за безвъзмездна финансова помощ (грантова схема)

Класификационна схема iconНаредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения схема "Училищен плод"

Класификационна схема iconПрофесионална гимназия по механотехника русе
Предназначение. Структурна схема на четириканална система. Устройство на съставните елементи от структурната схема. Принцип на действие....

Класификационна схема iconНаредба за провеждане на турнир софия 24-25. 07. 2010
Схема на провеждане: Ще се използва схема на елиминиране при записали се за участие 8 и повече

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом