Заседание на Експертна комисия по професионално направление "Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация"
ИмеЗаседание на Експертна комисия по професионално направление "Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация"
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер20.57 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.navet.government.bg/NOVI/assets/cms/File/archiveus/upravitelen_savet/us_10_12_2009/do
Протокол

31 / 03.12.2009 г.

от заседание на Експертна комисия по професионално направление “Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация”


Присъстващи на заседанието:
Присъства / отсъства

Радостина Мекова МОН

да

Искра Канаврова - МТСП

да

Олга Чернева – ДАИТС

да

Владимир Котев - КРИБ
Доц. Иван Куртев – БТПП

да

Инж. Румен Софков - БСК
Инж. Бенчо Бенчев - КНСБ
Здравчо Здравчев - КТ "Подкрепа”
Владимир Димитров - КТ "Подкрепа”

да


Дневен ред:

  1. Разглеждане на проект на ДОИ по професия “Оператор на компютър –първа степен на професионална квалификация, преработено по новите Рамкови изисквания, Методически указания, (2007) и СППОО (2009г.)Материали, подготвени за Експертната комисия:

  1. Проект на ДОИ по професия “Оператор на компютър– първа степен на професионална квалификация, преработен на базата на разработения по проект Професионална квалификация EuropeAid/120164/D/SV/BG 2003/04-937.05.03 в съответствие по новите Рамкови изисквания, Методически указания, (2007) и СППОО (2009г.)Експертната комисията разгледа проекта и констатира:

Проектът на ДОИ за придобиване на квалификация по професията Оператор на компютър” – първа СПК е преработен в съответствие с новите «Рамкови изисквания» и «Методически указания», (2007). Проектът е в съответствие и с промените в рофесионалното направление на посочената професия, което е променено през 2009г. В преработването на проекта участва проф. д-р инж. Господин Желев, департамент «Информатика» на Нов български университет, София, с коготото НАПОО е сключил договор за преработване.


Експертната комисия предлага:

Проектът на ДОИ по професията “Оператор на компютър” - първа степен на професионална квалификация да се внесе за разглеждане в УС на НАПОО.


Протоколчик: - Председател на ЕК:

Пенка Николова Олга Чернева
Свързани:

Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" iconЗаседание на Експертна комисия по професионално направление "Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация"
Експертна комисия по професионално направление “Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация”
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма по Аналогова схемотехника е предназначена за професиите Техник по комуникационни системи и Монтьор по комуникационни...
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма по Учебна практика: Лабораторна – по електрически измервания е предназначена за професиите Техник по комуникационни...
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" icon18/ 26. 10. 2010 г от заседание на Експертна комисия по професионално направление „Обществена сигурност и безопасност Присъстващи на заседанието
Експертна комисия по професионално направление „Обществена сигурност и безопасност”
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" icon24/ 07. 11. 2011 г от заседание на Експертна комисия по професионално направление „Обществена сигурност и безопасност Присъстващи на заседанието
Експертна комисия по професионално направление „Обществена сигурност и безопасност”
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма по учебен модул Комплексна практика по специалността е предназначена за обучение в ХІІІ клас по професия код 523010...
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" icon10: 00 – 11: 00 Информационни и комуникационни технологии в България разпространение и употреба
Христо Трайков (директор, Координационен център за информационни, комуникационни и управленски технологии)
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" icon17 / 02. 10. 2008 г от заседание на Експертна комисия по професионално направление "Производство на текстил и изделия от текстил, кожа и дървесина"
Експертна комисия по професионално направление “Производство на текстил и изделия от текстил, кожа и дървесина”
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" icon4-та национална конференция с балканско участие информационни и комуникационни технологии за здравеопазването. Трансгранични електронни здравни услуги
Еде четвъртото издание на национална конференция „Информационни и комуникационни технологии за здравеопазването”, организирана от...
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" iconПротокол №16 / 08. 09. 2011 г от заседание на Експертна комисия по професионално направление
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом