Заседание на Експертна комисия по професионално направление "Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация"
ИмеЗаседание на Експертна комисия по професионално направление "Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация"
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер31.61 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.navet.government.bg/NOVI/assets/cms/File/archiveus/upravitelen_savet/us_15_10_2008/Sp
Протокол

23 / 07.10.2008 г.

от заседание на Експертна комисия по професионално направление “Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация”

Присъстват: Присъства

Радостина Мекова - МОН

да

Искра Канаврова - АЗ

да

Олга Бонева Чернева – ДАИТС

да

доц. Иван Куртев - БТПП

да

Владимир Котев - КРИБ

да

Инж. Румен Софков – БСК

да

инж. Бенчо Бенчев - К Н С Б

не

Здравчо Здравчев - КТ "Подкрепа"

да

Владимир Димитров - КТ "Подкрепа"

неДневен ред:

 1. Разглеждане на професиите, включени в направления .


Материали, подготвени за Експертната комисия:

 1. СППОО , утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед №РД 09-04/08.01.2004 г., Заповед №РД 09-34/22.01.2004 г., Заповед №РД 09-255/09.04.2004 г., Заповед № РД 09 – 274 / 18.02.2005 г., Заповед № РД 09-1690/29.09.2006 г., Заповед № РД 09-828/29.06.2007г., Заповед № РД 09-1891/30.11.2007г.. на Министъра на образованието и науката

 2. Писмо от МОН с бележки по СППОО

 3. Предложения за промени в СППОО, внесени в МОН с Докладна записка от Председателя на НАПОО, изх. № 109/24.01.2008 г.

 4. Предложения за нови професии

 5. НКПД 2005 г.


Експертната комисия разгледа предложенията и установи, че част от професиите не са позиционирани в правилните професионални направления съгласно инструкциите, записани в КОО-2008, а също част от направленията не са с наименования в съответствие с КОО-2008. Комисията предлага професиите да бъдат преместени в подходящите направления.

ЕК реши:


 1. В СППОО да се добави професионално направление 481 “Компютърни науки” в съответствие сКласификацията на областите на образование и обучение”.

 2. В професионалното направление 481 “Компютърни науки” да се включат следните професии 481010 Програмист, специалност Програмно осигуряване – втора СПК и 481020 Системен програмист, специалност Системно програмиране – трета СПК.

 3. Да се промени наименованието на професионално направление 482 “Използване на компютри” на “Приложна информатика”, за да е в съответствие с “Класификацията на областите на образование и обучение”.

 4. В професионалното направление да се включи професия 482020 “Оператор на компютър”, със специалност 4820201 Текстообработване” - първа СПК;

 5. От професия 482010 “Икономист-информатик” да се отстрани специалност Икономическо информационно осигуряване с 2 СПК и в професията да остане само Икономическа информатика с 3 СПК.

 6. Да се създаде нова професия Оператор информационно осигуряване със специалност Икономическо информационно осигуряване с 2 СПК

 7. В професионално направление 482 Приложна информатика да се създаде нова професия “Организатор Интернет приложения” със специалност “Електронна търговия” с 3 СПК. В обучението ще се усвояват компетенции за организиране и осъществяване на различни видове дейности в Интернет среда, свързани с електронната търговия.

 8. Да се промени наименованието на направлението 523 “Електроника и автоматизация” на “Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”, за да е в съответствие с “Класификацията на областите на образование и обучение”.

 9. Да се заличи професия 523090 “Програмист от направление 523 – тя се премества в професионалното направление 481 “Компютърни науки”.

 10. Професия 523050 Техник на компютърни системи да остане с две специалности Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи с придобиване на 3 СПК.

 11. Създава се нова професия “Проектант компютърни мрежи” с 4 СПК със специалност Компютърни мрежи.

 12. В професиите 523020 Монтьор по комуникационни системи и 523010 Техник по комуникационни системи да се включи нова специалност “Оптически комуникационни системи” с втора и съответно трета степен на ПК.


Експертната комисия предлага на УС на НАПОО да разгледа и утвърди направените предложения за промени в СППОО.Протоколчик: Председател на ЕК:

Красимира Брозиг Олга Чернева
Свързани:

Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" iconЗаседание на Експертна комисия по професионално направление "Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация"
Експертна комисия по професионално направление “Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация”
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма по Аналогова схемотехника е предназначена за професиите Техник по комуникационни системи и Монтьор по комуникационни...
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма по Учебна практика: Лабораторна – по електрически измервания е предназначена за професиите Техник по комуникационни...
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" icon18/ 26. 10. 2010 г от заседание на Експертна комисия по професионално направление „Обществена сигурност и безопасност Присъстващи на заседанието
Експертна комисия по професионално направление „Обществена сигурност и безопасност”
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" icon24/ 07. 11. 2011 г от заседание на Експертна комисия по професионално направление „Обществена сигурност и безопасност Присъстващи на заседанието
Експертна комисия по професионално направление „Обществена сигурност и безопасност”
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма по учебен модул Комплексна практика по специалността е предназначена за обучение в ХІІІ клас по професия код 523010...
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" icon10: 00 – 11: 00 Информационни и комуникационни технологии в България разпространение и употреба
Христо Трайков (директор, Координационен център за информационни, комуникационни и управленски технологии)
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" icon17 / 02. 10. 2008 г от заседание на Експертна комисия по професионално направление "Производство на текстил и изделия от текстил, кожа и дървесина"
Експертна комисия по професионално направление “Производство на текстил и изделия от текстил, кожа и дървесина”
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" icon4-та национална конференция с балканско участие информационни и комуникационни технологии за здравеопазването. Трансгранични електронни здравни услуги
Еде четвъртото издание на национална конференция „Информационни и комуникационни технологии за здравеопазването”, организирана от...
Заседание на Експертна комисия по професионално направление \"Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация\" iconПротокол №16 / 08. 09. 2011 г от заседание на Експертна комисия по професионално направление
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом