Инструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн
ИмеИнструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер160.36 Kb.
ТипИнструкция
източникhttp://online.bulbank.bg/docs/Certificate_Instruction_BG_v.1.docИнструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн

Моля спазвайте Препоръките за сигурност на УниКредит Булбанк, публикувани на сайта на Булбанк Онлайн.Съдържание


Въведение - Общи Инструкции 1

Работа с удостоверение за Универсален Електронен Подпис (УЕП)Необходимо е УЕП на потребителя да бъде издаден на физическото лице, което е регистрирано като потребител в Булбанк Онлайн. Препоръчително е фирмените клиенти на УниКредит Булбанк да използват за Булбанк Онлайн фирмени УЕП, а не индивидуални. Използването на фирмени УЕП е допустимо и за работа с личните сметки на лицето в Булбанк Онлайн, но при прекратяване на трудовото правоотношение на лицето с фирмата, фирменият му УЕП ще бъде анулиран и няма да може да бъде използван за Булбанк Онлайн. 2

Работа с цифрови сертификати от УниКредит Булбанк 4

Проблеми при подписване на нареждания при MS Internet Explorer 4

Проблеми при подписване на нареждания при MS Internet Explorer 4

Работа с цифров сертификат с MS Windows Vista и MS Internet Explorer 7 8

Работа с цифров сертификат с MS Windows Vista и MS Internet Explorer 7 8

Работа с Mozilla/Mozilla Firefox 11

Работа с Mozilla/Mozilla Firefox 11

Експорт и Импорт на цифрови сертификати,
издадени от УниКредит Булбанк 12

Експорт и Импорт на цифрови сертификати, издадени от УниКредит Булбанк 12

Подновяване и преиздаване на сертификати, УЕП 15

Подновяване и преиздаване на сертификати, УЕП 15В
Въведение - Общи Инструкции
ъведение - Общи ИнструкцииИзползването на сертификати в България е уредено чрез Закон за електронния документ и електронния подпис. Цифровият сертификат е средство за удостоверяване на Вашата самоличност или правото Ви за достъп до информация и услуги. Той се издава от сертифицираща организация (Certification Authority – СА) и се подписва с личния ключ на СА. Цифровият сертификат съдържа следната информация:


 • версия

 • сериен номер

 • алгоритъм за цифров подпис

 • име на издателя

 • период на валидност

 • име на притежателя

 • публичен ключ на притежателя

 • разширения

 • цифров подпис на издателя


В Булбанк Онлайн може да използвате цифрови сертификати издадени от УниКредит Булбанк в комбинация с SMS парола или да регистрирате за използване Универсални Електронни Подписи (УЕП) от регистрирани в България доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ). Сертификатите, издавани от УниКредит Булбанк, служат единствено за работа с Булбанк Онлайн. УниКредит Булбанк препоръчва използването на Универсален Електронен Подпис за Булбанк Онлайн.


Необходимо е да знаете, че сертификат/УЕП дава права за подписване на платежни документи само, ако са налични необходимите права по сметки, заявени в искането за ползване на услугата Булбанк Онлайн.


Начините за оторизиране и извършване на изходящи банкови преводи през Булбанк Онлайн са:


1. Използване на универсален електронен подпис, издаден от местен сертифициран доставчик на удостоверителни услуги, съгласно ЗЕДЕП,

или


2. Използване на цифров сертификат, издаден от УниКредит Булбанк в комбинация с SMS-парола при превод.Работа с удостоверение за Универсален Електронен Подпис (УЕП)
Работа с удостоверение за Универсален Електронен Подпис (УЕП)Необходимо е УЕП на потребителя да бъде издаден на физическото лице, което е регистрирано като потребител в Булбанк Онлайн. Препоръчително е фирмените клиенти на УниКредит Булбанк да използват за Булбанк Онлайн фирмени УЕП, а не индивидуални. Използването на фирмени УЕП е допустимо и за работа с личните сметки на лицето в Булбанк Онлайн, но при прекратяване на трудовото правоотношение на лицето с фирмата, фирменият му УЕП ще бъде анулиран и няма да може да бъде използван за Булбанк Онлайн.В Булбанк Онлайн се приемат следните видове УЕП:


Информационно Обслужване АД (StampIT) - http://stampit.org/

StampIT Doc – УЕП за физически лица

StampIT Doc Pro – УЕП за служители на фирми

(Не се приема StampIT Enterprise)


Инфонотари ЕАД - http://www.infonotary.com

I-Notary Personal Q Sign – УЕП за физически лица

I-Notary Company Q Sign – УЕП за служители на фирми


Банксервиз АД - http://b-trust.org/

Персонално удостоверение за УЕП – УЕП за физически лица

Професионално удостоверение за УЕП – УЕП за служители на фирми


Спектър АД - https://www.spektar.org/

Spektar Personal Universal Certificate – УЕП за физически лица

Spektar Org Universal Certificate - УЕП за служители на фирми

(Не се приемат Spektar Personal Non-Universal Certificate, Spektar Personal Restricted Universal Certificate, Spektar Org Non-Universal Certificate, Spektar Org Restricted Universal Certificate)


Спазвайте следните стъпки, за да регистрирате Вашия УЕП в Булбанк Онлайн:


 1. Инсталирайте УЕП на Вашия компютър съгласно инструкциите, предоставени от издателя.

 2. Ако вече използвате цифров сертификат, издаден от Булбанк, Биохим или Хеброс (УниКредит Булбанк), можете да го анулирате автоматично чрез регистрирането на УЕП в Булбанк Онлайн „Моята Булбанк > Достъп > Сертификати - УЕП”. За да регистрирате УЕП в Булбанк Онлайн е необходимо да го използвате в текущата сесия.


ВАЖНО: След анулиране на стария Ви сертификат, нареждания с бъдещ вальор, подписани с него и още необработени, ще бъдат отказани! След регистриране на Вашия УЕП моля, създайте ги отново!


 1. Изтрийте в уеб браузъра сертификата, издаден от банката.

 2. Рестартирайте уеб браузъра.

 3. Отворете Булбанк Онлайн на адрес https://online.bulbank.bg. При запитване от уеб браузъра за избор на сертификат, изберете Вашия УЕП.

 4. В меню „Моята Булбанк > Достъп > Сертификати - УЕП” изберете „Регистрирай”

 5. Вашият УЕП е регистриран в Булбанк Онлайн.

 6. Рестартирайте уеб браузъра.


Може да използвате Вашия УЕП на повече от един компютър, след като го инсталирате според инструкциите на издателя. Регистрирането му в Булбанк Онлайн се извършва еднократно за срока на неговата валидност.Работа с цифрови сертификати от УниКредит Булбанк и SMS парола
Работа с цифрови сертификати от УниКредит Булбанк


ВАЖНО: УниКредит Булбанк препоръчва използването на Универсален Електронен Подпис в Булбанк Онлайн. При използване на цифров сертификат, издаден от УниКредит Булбанк клиентът автоматично се абонира за SMS парола при превод.

Банката си запазва правото да наложи допълнителни мерки за сигурност.


Следвайте посочените стъпки за работа със сертификат, издаден от УниКредит Булбанк в Булбанк Онлайн:

 • При първо влизане в Булбанк Онлайн с получените от Вас потребителско име и парола, изберете „Моята Булбанк > Достъп > Сертификати - УЕП”, за да заявите издаване на сертификат от УниКредит Булбанк.

 • При заявка за цифров сертификат системата ще Ви предупреди за автоматичното абониране за SMS парола.

 • Сертификатът Ви ще бъде издаден от Булбанк Онлайн CA веднага след неговата заявка и ще стане достъпен за инсталиране в същото меню. След инсталиране на сертификата е необходимо да рестартирате вашия браузер.

 • След успешното инсталиране на цифров сертификат е необходимо да отворите нова сесия с вече инсталирания сертификат. Системата ще Ви подкани да въведете актуален български мобилен номер, на който желаете да получавате SMS парола.

 • Ако желаете да използвате Вашия сертификат на повече от един компютър или браузър, моля вижте инструкциите за Експорт и Импорт на сертификати от УниКредит Булбанк по-долу в тази инструкция.


П

Проблеми при подписване на нареждания при MS Internet Explorer

роблеми при подписване на нареждания при MS Internet Explorer


Възникване на грешка при опит за използване на цифровия сертификат за подписване на нареждания от вида:

или:

Проблемите при използване на сертификата за подписване са свързани с инсталирането на компонента „capicom.dll” на Microsoft в операционната система. Компонентът служи за създаване на цифров подпис на платежни нареждания чрез използването на Вашия цифров сертификат.

Използваната и необходима за Булбанк Онлайн версия на „capicom.dll” е 2.1.0.2.

ВАЖНО: Ако използваната от Вас версия на „capicom.dll” е по-ниска от 2.1.0.2, моля обновете я от сайта на Microsoft.


Възможни са два подхода за инсталиране на компонента – автоматично, чрез сайта на Булбанк Онлайн, или ръчно от сайта на Microsoft.


За автоматично инсталиране на компонента чрез сайта на Булбанк Онлайн, добавете адреса на сайта (https://online.bulbank.bg) в зоната „Trusted sites” на вашия Internet Explorer, както е указано по-долу.


От менюто на Internet Explorer, изберете:


"Tools" \ "Internet Options" \ "Security", маркирайте "Trusted sites" (Фиг. 1) с мишката и натиснете бутона "Sites" по-долу. Добавете https://online.bulbank.bg натискайки бутона "Add" (Фиг. 2). Адресът на Булбанк Онлайн попада в зоната на „Доверените сайтове” за браузъра:Фиг. 1
Фиг. 2

 

Отворете страницата „Технически изисквания” на сайта на Булбанк Онлайн. Компонентът ще се инсталира автоматично. Зареждането на страницата продължава по-дълго от нормалното. Компонентът е инсталиран.


Ако при това действие нивото сигурност на “Trusted sites”-зоната в браузъра не е „Low”, при отваряне на страницата компонентът може да не се инсталира успешно, или да се появи жълта лента с въпрос за потвърждение (Фиг. 3):
Фиг. 3


В такъв случай, кликнете на жълтата лента и изберете „Install ActiveX”. Появява се диалога от фиг. 4, изберете „Install”:
Фиг. 4


Проверете как работи компонента чрез „Технически изисквания – Провери дали може да подписваш - подпиши” (Фиг. 5):
Фиг. 5


ВАЖНО: За успешно изпълнение на описаните процедури, по възможност моля изпълнявайте ги с административен достъп в операционната система.


ВАЖНО: След успешно инсталиране на компонента, възстановете нивото на сигурност в Internet Explorer на препоръчваното от производителя: отворете менюто на браузъра "Tools" \ "Internet Options" \ "Security" и кликнете бутона "Default Level" или "Reset all zones to default level", в зависимост от версията на Internet Explorer.


За инсталиране на "capicom.dll" от уебсайта на Microsoft, моля следвайте инструкциите на техния сайт - Platform SDK Redistributable: CAPICOM (Microsoft Windows Genuine Advantage Validation Required) – "Изисква се проверка на валидността на лиценза на операционната система". За повече указания при инсталирането на компонента по този начин, моля свържете се с отдела по поддръжка на Microsoft чрез контактите, указани на адрес http://support.microsoft.com/.


За работа с Булбанк Онлайн, препоръчваме Ви да разрешите сайта https://online.bulbank.bg във всички "pop-up blocker" програми, които използвате. За повече информация как може да бъде направено това, моля обърнете се към ръководството за потребителя на съответната програма или се свържете с доставчика й.

Р

Работа с цифров сертификат с MS Windows Vista и MS Internet Explorer 7

абота с цифров сертификат с MS Windows Vista и MS Internet Explorer 7(Освен във MS Windows Vista, тази инструкция може да бъде използвана и за потребители с Internet Explorer 7 за Windows XP/2003)


Необходимо е да извършите следните стъпки, за да настроите Internet Explorer 7 на Windows Vista за заявка и инсталиране на цифров сертификат, издаден от УниКредит Булбанк:


1. Добавете сайта на Булбанк Онлайн в зоната на "Доверени сайтове" (Trusted Sites):


От менюто на Internet Explorer, изберете "Tools" \ "Internet Options" \ "Security", маркирайте "Trusted sites" (Фиг. 6) с мишката и натиснете бутона "Sites" по-долу. Добавете https://online.bulbank.bg, натискайки бутона "Add" (Фиг. 7). Сайтът на Булбанк Онлайн попада в зоната на „Доверените сайтове” за браузъра:
Фиг. 6
Фиг. 7


При това действие нивото сигурност на "Trusted sites"-зоната в браузъра е необходимо да бъде "Low", за да може при заявяването на цифров сертификат да се инсталира компонента в браузъра "Microsoft Active Directory Certificate Services add-on" (Фиг. 8):
Фиг. 8


Кликнете на жълтата лента "This website wants…" и изберете "Install ActiveX". Появява се диалогов прозорец, където е необходимо да изберете "Install".

След успешно инсталиране на компонентата вече имате възможност да подадете заявка за цифров сертификат (Фиг. 9):
Фиг. 9


2. Преди да инсталирате Вашия личен цифров сертификат е необходимо да инсталирате Bulbank Root Certificate.

Може да проверите дали сте инсталирали успешно Bulbank Root Certificate, в меню "Tools" \ "Internet Options" \ "Content"\"Certificates" избирайки "Trusted Root Certification Authorities". Там трябва да фигурира Root CA на Bulbank Online както е показано на (Фиг. 10 и Фиг. 11):

Фиг. 10
Фиг. 11


3. След издаването от страна на Банката личният Ви цифров сертификат е достъпен за инсталиране в „Начало > Моята Булбанк > Достъп > Сертификати – УЕП”. Необходимо е да изберете опция – „Интернет Експлорър/MS Windows Vista” и .

ВАЖНО: При заявка на цифров сертификат автоматично ще бъдете абониран за SMS парола при превод.


При неспазване на последователността на тази инструкция е възможно да получите следните грешки:

При заявка/инсталиране на цифров сертификат

Фиг. 12
При инсталиране на цифров сертификат


Фиг. 13


При съобщение за грешка от вида, показан на Фиг. 12, моля проверете отново точка 1 от тази инструкция.


При съобщение за грешка от вида, показан на Фиг. 13, моля проверете отново точка 2 от тази инструкция.


ВАЖНО: За успешно изпълнение на описаните процедури, по възможност моля изпълнявайте ги с административен достъп в операционната система.


ВАЖНО: След успешно инсталиране на компонентите, заявка и инсталиране на сертификата, моля възстановете нивото на сигурност в Internet Explorer на препоръчваното от производителя: отворете менюто на браузъра “Tools" \ "Internet Options" \ "Security" и кликнете бутона "Default Level" или "Reset all zones to default level".

Работа с Mozilla/Mozilla Firefox
Работа с Mozilla/Mozilla Firefox


При използване на Mozilla/Mozilla Firefox браузъри е необходимо да се съобразите с това, че с цел постигане на по-голяма сигурност, когато използвате цифрови сертификати, разработчиците на тези браузъри са счели за необходимо да зададете и използвате т. нар. "Master Password" („Главна Парола”). Това става по начин, описан на следния линк: Firefox Help: Options Window.


ВАЖНО: Зададената от вас "Master Password" не е издадена от УниКредит Булбанк и не може да бъде възстановена от нас. Повече информация може да получите тук: Master password, но обърнете внимание, че повторното установяване на "Master Password" води до загуба на цялата информацията запазена в "Password Manager", в това число и сертификатите. По тази причина пазете винаги резервно копие на вашия сертификат, създадено чрез "Backup" функцията предвидена в браузъра, както е описано в настоящия документ.


За подписване на платежни нареждания с Mozilla /Mozilla Firefox е необходимо инсталирането на Bulbank Root Certificate (https://online.bulbank.bg/bulbank.cer), по следния начин:


- Запишете файла bulbank.cer на Вашия компютър.

- Oт менюто на браузъра изберете "Tools" \ "Options" ("Edit" \ "Preferences" за Mozilla браузър) \ "Advanced" \ "Encryption" ("Privacy & Security" за Mozilla браузър)\ "View certificates" \ "Authorities" \ "Import", изберете файла, "Open", изберете всички опции, "OK".Root Certificate представлява цифров сертификат на сертифициращата организация. Публичният ключ в този сертификат се използва за проверка на подписа на сертифициращата организация. Сертифициращата организация подписва всички издадени сертификати със съответен кореспондиращ частен ключ.


Root Certificate потвърждава, че публичният ключ и сертифициращата организация са свързани. Като зарежда главния сертификат, потребителят се доверява на сертифициращата организация.


При работа с Булбанк Онлайн Ви препоръчваме да разрешите сайта https://online.bulbank.bg във всички "pop-up blocker" програми, които използвате. За повече информация как може да бъде направено това, моля обърнете се към ръководството за потребителя на съответната програма или се консултирайте с доставчика й.

Е

Експорт и Импорт на цифрови сертификати,
издадени от УниКредит Булбанк

кспорт и Импорт на цифрови сертификати, издадени от УниКредит Булбанк


Възможно е да използвате Булбанк Онлайн чрез повече от един компютър или браузър. Тъй като сертификатът ви е основния елемент на сигурност в Булбанк Онлайн, той трябва да бъде инсталиран във всички браузъри, чрез които използвате Булбанк Онлайн. Ако сертификатът Ви не е наличен в браузъра, който използвате, ще имате достъп до информация в Булбанк Онлайн, но не и до нареждания за плащане.


Експорт на сертификат - Mozilla и Firefox браузъри:

 • - От менюто на браузъра изберете "Tools" \ "Options" ("Edit" \ "Preferences" за Mozilla браузър) \ "Advanced" \ "Encryption" ("Privacy & Security" за Mozilla браузър)\ "View certificates" ("Manage certificates" за Mozilla браузър)\ "Your certificates" (Фиг. 14 и Фиг. 15)
  Mozilla Firefox

  Фиг. 14
  Mozilla

  Фиг. 15

 • - Изберете Вашия сертификат, издаден от УниКредит Булбанк, "Backup";

 • - Въведете име на файл, в който ще бъде запазен сертификата, "Save";

 • - Въведете парола, чрез която ще бъде защитен сертификата, повторете паролата с цел проверка. Това може да е парола, различна от тази, която използвате за Булбанк Онлайн. При импорта на сертификата в друг браузър, той ще изиска въвеждането на тази парола. "ОК";

 • - Вашият сертификат се намира в посочения от Вас файл с разширение ".p12";

 Експорт на сертификат - MS Internet Explorer:

 • - От менюто на браузъра изберете "Tools" \ "Internet Options" \ "Content" \ "Certificates" \ "Personal"; (Фиг. 16 и Фиг. 17)
  Фиг. 16
  Фиг. 17 • - Изберете Вашия сертификат, издаден от УниКредит Булбанк, "Export", "Next", "Yes, export the private key", "Next", "Personal Information Exchange - PKCS #12 (.PFX)", изберете "Enable strong protection", НЕ избирайте "Delete the private key if the export is successful", "Next";

 • - Въведете парола, чрез която ще бъде защитен сертификата, повторете паролата с цел проверка. Това може да е парола, различна от тази, която използвате за Булбанк Онлайн. При импорта на сертификата в друг браузър той ще изиска въвеждането на тази парола, "Next";

 • - Въведете име на файл, в който ще бъде запазен сертификата, "Next", "Finish";

 • - Появява се съобщение "The export was successful", "OK";

 • - Вашият сертификат се намира в посочения от Вас файл с разширение ".pfx";

ВАЖНО: Вашият сертификат е важна мярка за сигурност в Булбанк Онлайн! Съхранявайте грижливо файла с така експортирания сертификат! При експорт, въвеждайте парола за защита, която е достатъчно сложна! Пазете файла от достъп на други лица!

  

Импорт на сертификат - Mozilla и Mozilla Firefox браузъри:

 • - От менюто на браузъра изберете "Tools" \ "Options" ("Edit" \ "Preferences" за Mozilla браузър) \ "Advanced" \ "Encryption" ("Privacy & Security" за Mozilla браузър)\ "View certificates" \ "Your certificates", "Import", изберете файла, в който сте експортирали Вашия сертификат, "Open";

 • - Въведете парола, чрез която сте защитили сертификата, "ОК", рестартирайте браузъра;

 • - Вашият сертификат е наличен в браузъра за използване;

 Импорт на сертификат - MS Internet Explorer:

 • - От менюто на браузъра изберете "Tools" \ "Internet Options" \ "Content" \ "Certificates" \ "Personal", "Import", "File type: Personal Information Exchange (*.pfx, *.p12)", изберете файла, в който сте експортирали Вашия сертификат, "Open", "Next";

 • - Въведете парола, чрез която сте защитили сертификата;

 • - Ако изберете "Enable strong private key protection", Internet Explorer ще Ви предупреждава всеки път, когато сайтът, с който работите, се опитва да използва сертификата Ви; Ако изберете "Mark this key as exportable", така импортираният сертификат ще може да бъде експортиран отново, в противен случай - не;

 • - "Place all certificates in the following store" - изберете "Personal", "Next", "Finish", рестартирайте браузъра;

 • -

  Подновяване и преиздаване на сертификати, УЕП

  Вашият сертификат е наличен в браузъра за използване;

Подновяване и преиздаване на сертификати, УЕП


За преиздаване или подновяване на УЕП, моля обърнете се към издателя и следвайте инструкциите му. В Булбанк Онлайн можете да регистрирате новия УЕП от “Моята Булбанк > Достъп > Сертификати - УЕП”, трябва да го използвате в текущата сесия.

За анулиране на сертификат, издаден от Булбанк, Биохим или Хеброс (УниКредит Булбанк), заявете анулирането му в Булбанк Онлайн от "Моята Булбанк > Достъп > Сертификати - УЕП". Анулирането на сертификат е възможно само ако го използвате в сесията, в която заявявате анулиране, след като попълните полето "Основание за анулиране:".ВАЖНО: Анулиране на сертификат, на който не притежавате частния ключ е възможно само с УЕП.

За безпроблемна работа с услугата, при използване на цифрови сертификати издадени от УниКредит Булбанк, моля създайте и съхранявайте резервно копие на вашия сертификат по начина описан в точката "Експорт и Импорт на цифрови сертификати, издадени от УниКредит Булбанк" от тази инструкция.

Можете да анулирате автоматично цифров сертификат издаден от УниКредит Булбанк, като регистрирате УЕП в Булбанк Онлайн.

След анулиране на сертификат в Булбанк Онлайн, необходимо е той да бъде изтрит във Вашия браузър:

 • - За Mozilla и Firefox браузъри - от менюто на браузъра изберете "Tools" \ "Options" ("Edit" \ "Preferences" за Mozilla браузър) \ "Advanced" \ "Encryption" ("Privacy & Security" за Mozilla браузър)\ "View certificates" \ "Your certificates" \ (Изберете Вашия сертификат) \ "Delete" \ "Yes";

 • - За MS Internet Explorer - от менюто на браузъра изберете "Tools" \ "Internet Options" \ "Content" \ "Certificates" \ "Personal" \ (Изберете Вашия сертификат) \ "Remove" \ "Yes";

 • - Рестартирайте Вашия браузър;

ВАЖНО: Нареждания с бъдещ вальор, подписани със стария Ви сертификат и все още неизпълнени, ще бъдат отказани! Моля, създайте ги отново и ги подпишете с подновения Ви сертификат.

Моля спазвайте препоръките за сигурност на УниКредит Булбанк, публикувани на сайта на Булбанк Онлайн.


Център за поддръжка на Булбанк Онлайн:


 • Тел. (02) 933-7333, 09:00 – 17:00 часа

 • e-mail: online.support@UniCreditBulbank.bg


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Инструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн iconЗаявявам, че ще подавам по електронен път, ще подписвам документи и ще ползвам електронните услуги, предоставяни от крс, чрез следния квалифициран/универсален електронен подпис
Трите имена на физическото лице, посочено като автор в удостоверението за квалифициран/универсален електронен подпис

Инструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн iconБулбанк онлайн/Bulbank online ръководство на потребителя за създаване нареждания
Моля спазвайте Препоръките за сигурност на УниКредит Булбанк, публикувани на сайта на Булбанк Онлайн

Инструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн iconИскане за издаване на универсален електронен подпис

Инструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн iconИскане за управление на универсален електронен подпис
Име: , егн/лнч: 

Инструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн iconЕлектронен адрес за заявления, подписани с универсален електронен подпис mail @ mlsp government bg
Адмиинстративно обслужване и канцелария” в Министерството на труда и социалната политика е административното звено, което отговаря...

Инструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн iconКак да се абонираме за е-подпис?
Този въпрос ни беше зададен още в края на 2002г от няколко потребители на docman за точен отговор се обърнахме към г-жа Таня Иванова,...

Инструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн iconЦифрово подписване на документи в Java-базирани Web-приложения
При предаването на важни документи по електронен път често се налага да се удостовери по надежден начин кой в действителност е изпращач...

Инструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн iconЗа представителство на юл за подписване на договор за удостоверителни услуги и получаване на удостоверенията на авторите, които чрез електронен подпис ще
Юл за подписване на договор за удостоверителни услуги и получаване на удостоверенията на авторите, които чрез електронен подпис ще...

Инструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн iconИнструкция за употреба
Универсален самоецващ и самоадхезивен композитен дуал цимент под формата на капсули

Инструкция за използване на Универсален Електронен Подпис и цифрови сертификати в Булбанк Онлайн iconЗа упълномощаване/оттегляне на упълномощаване
Упълномощеното лице ще подписва документите и/или ще достъпва до електронните услуги предоставяни от крс, със следния квалифициран/универсален...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом