Министерство на вътрешните работи
ИмеМинистерство на вътрешните работи
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер166.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vratza.mvr.bg/NR/rdonlyres/E58D69C7-4BAC-40C1-9CC7-D3ADA42904D5/0/K7575_Protokol_Fiz.


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ”-ВРАЦА


Рег.№ 4111

22.01.2008г.


П Р О Т О К О Л


Днес 22.01.2008 г. в сградата на Областна дирекция “Полиция” - Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11.01.2008г. на Министъра на вътрешните работи, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Комисар ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ – заместник директор на Областна дирекция “Полиция” - Враца, той и началник на отдел “Противодействие на престъпността”, категория Б.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Комисар ТОШКО НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ - началник на отдел “Опазване на обществения ред и превенция”, той и началник на сектор “Охранителна полиция” към Областна дирекция “Полиция” – Враца, категория Б.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Главен инспектор ВАСИЛ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ - началник на Районно полицейски управление – Враца към Областна дирекция “Полиция” - Враца, категория В;

2. Главен инспектор ТОДОР СЛАВЧЕВ АНТОВ - началник на Районно полицейски управление – Козлодуй към Областна дирекция “Полиция” - Враца, категория В;

3. Главен инспектор ТОНИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ - началник на Районно полицейски управление – Бяла Слатина към Областна дирекция “Полиция” - Враца, категория В;

4. Главен инспектор СТАНИСЛАВ ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ - началник на Районно полицейски управление – Оряхово към Областна дирекция “Полиция” - Враца, категория В;

5. Главен инспектор ДАНИЕЛ ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ - началник на Районно полицейски управление – Мездра към Областна дирекция “Полиция” - Враца, категория В;

6. Главен инспектор ЦВЕТАН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ - началник на Районно полицейски управление – Роман към Областна дирекция “Полиция” - Враца, категория В;

7. Главен инспектор АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – главен юрисконсулт в “Правно обслужване” към Областна дирекция “Полиция” - Враца, категория В;

8. Главен инспектор АЛЬОША ПЕТКОВ ГОЦОВ – началник на “Човешки ресурси” към Областна дирекция “Полиция” - Враца, категория В;

9. Главен инспектор БИСЕР ИВАНОВ ДИМИТРОВ – специалист I степен в сектор “Приложна подготовка” към ЦБПС - МВР, категория В;

10. ДИМЧО ТРИФОНОВ ЛИШКОВСКИ – специалист /психолог/ в Психологична лаборатория – Монтана към Институт по психология – МВР;

11. Главен инспектор ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ИГНАТОВ – специалист I степен към дирекция “Човешки ресурси” - МВР, категория В;

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ:

1. ИРЕНА ПАВЛОВА ИЦОВСКА – специалист V степен /психолог/ в “Човешки ресурси” към Областна дирекция “Полиция” - Враца, категория Г;

2. ЗОЯ КРЪСТЕВА ВЪЛЧЕВА – старши технически сътрудник в “Човешки ресурси” към Областна дирекция “Полиция” – Враца, категория Е,

проведе заседание за утвърждаване и обявяване на резултатите от етап “Изследване на физическата годност” на кандидатите допуснати до участие в конкурс, обявен със заповед рег № К-7575/28.11.2007г. на кандидати за постъпване на държавна служба в МВР за вакантни места от категория Е – полицай, за които се изисква първоначално професионално обучение в Областна дирекция “Полиция” - Враца към Национална служба “Полиция” – МВР.

На заседанието по уважителни причини не присъстват трима от членовете на комисията. Заседанието е редовно, тъй като присъстваха повече от 2/3 от списъчния й състав.

След проведеното заседание комисията,


РЕШИ:

I. Утвърждава и обявява резултатите от етап “Изследване на физическата годност” на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР на вакантни места от категория Е:


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ” – ВРАЦА


Раздел I
Трите имена

Резултат

1.

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ТОДОРОВА

28

2.

АЛЕКСАНДЪР МОМЧИЛОВ АЛЕКАСАНДРОВ

28

3.

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АНТОНОВ

24

4.

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ТОДОРОВ

14

5.

АНГЕЛ ВАСКОВ МАРИНОВ

25

6.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

30

7.

АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

14

8.

АСПАРУХ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

24

9.

АТАНАС ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ

30

10.

БИСЕР ВЕНЦИСЛАВОВ ВУТОВ

23

11.

БИСЕР КИРИЛОВ ГОРАНОВ

4

12.

БОЙКО ЦВЕТАНОВ БУРОВСКИ

15

13.

БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ БОРИСОВ

22

14.

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КРЪСТИНОВ

29

15.

ВАСИЛ НАЧКОВ БОРИСОВ

28

16.

ВЕЛИЗАР ЕВГЕНИЕВ МИТОВ

23

17.

ВЕЛИНА ВАСКОВА ПАВЛОВА

20

18.

ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ

7

19.

ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ ЧЕРВЕНЯШКИ

4

20.

ВЕСЕЛИН ТОНИЕВ ТОДОРОВ

Не се явил

21.

ВИКТОР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

9

22.

ВИОЛИН ДЕСИСЛАВОВ СИМЕОНОВ

28

23.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ

30

24.

ВЛАДИМИР ИВАЙЛОВ МИШЕВ

24

25.

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

25

26.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НИКОЛОВ

25

27.

ВЛАДИСЛАВ ИВОВ ВАСИЛЕВ

27

28.

ВЛАДИСЛАВ КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

29

29.

ГАЛИН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ

18

30.

ГЕНАДИ ВЕСЕЛИНОВ МИЛАНОВ

30

31.

ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТОДОРОВ

5

32.

ДАМЯН ВАЛЕНТИНОВ ДАМЯНОВ

Не се явил

33.

ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

17

34.

ДАНАИЛ ДИМИТРОВ СУЛЕВ

4

35.

ДАНИЕЛ ЙОТОВ ГЕОРГИЕВ

24

36.

ДЕНИСЛАВ ТОШИНОВ СТОЯНОВ

11

37.

ДЕНИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

7

38.

ДЕСИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ

29

39.

ДИЛЯН ДИНОВ ДИНОВ

17

40.

ДИМИТЪР ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ

14

41.

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ЦОКОВ

26

42.

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ

25

43.

ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ МОГИЛСКИ

17

44.

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

30

45.

ЕМИЛ ДИМОВ ДИЛАНОВ

7

46.

ЕМИЛ ИВАНОВ ЦЕКОВ

14

47.

ЗАХАРИ РУМЕНОВ ЦВЕТКОВ

27

48.

ЗДРАВКО НИКОЛАЕВ НЕДЕВ

30

49.

ИВАЙЛО ГОШОВ ПЕТКОВ

21

50.

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ МАРИНСКИ

22

51.

ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ

20

52.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ БОБОЙЧЕВ

13

53.

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

25

54.

ИВАН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ

16

55.

ИВАН ЙОРДАНОВ МЛАДЕНОВ

19

56.

ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

13

57.

ИВАН РИЛЧЕВ ХРИСТОВ

25

58.

ИВАН СВЕТОСЛАВОВ МИШЕВ

23

59.

ИЛИЯН ИВАНОВ БОЖКОВ

28

60.

ИЛИЯН КРАСИМИРОВ ДОБРЕВ

25

61.

ИЛИЯН ХРИСТОФОРОВ НИКОЛОВ

23

62.

ЙОТО ХРИСТОВ ТОМОВ

26

63.

КАМЕН ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ

15

64.

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

24

65.

КОНСТАНТИН ИВАЙЛОВ ТОДОРОВ

22

66.

ЛЪЧЕЗАР КИРИЛОВ СТОЯНОВ

24

67.

ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ КОЛАРСКИ

20

68.

МАЛИН ДЕСИСЛАВОВ СИМЕОНОВ

30

69.

МАРИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ

29

70.

МАРИЯН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

19

71.

МАРТИН БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ

28

72.

МИЛЕН ДИМЧЕВ ИВАНОВ

24

73.

МИЛЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

8

74.

МИЛЕН КАМЕНОВ МИЛЕНОВ

23

75.

МИЛЕН НИКОЛАЕВ МИЛОВ

27

76.

МИРОСЛАВ КИРИЛОВ ГОЦОВ

19

77.

МИРОСЛАВ НАДКОВ БОЙКОВ

30

78.

МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

17

79.

МИТКО АНТОНИЕВ БОГДАНОВ

6

80.

МОМЧИЛ АНГЕЛОВ ТОШКОВ

30

81.

НЕДЯЛКО ВИКТОРОВ НЕДЯЛКОВ

14

82.

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НОНИСКИ

11

83.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

8

84.

НИКОЛАЙ ДИНЧЕВ АНГЕЛОВ

24

85.

НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ

8

86.

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ

14

87.

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ МИШОВСКИ

28

88.

НИКОЛАЙ ТИХОМИРОВ ИЛИЕВ

30

89.

ПАВЛИН СИМЕОНОВ ПАНАЙОТОВ

24

90.

ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ МИЛУШЕВ

28

91.

ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ

29

92.

ПЕТКО ПЕТКОВ МАТЕЕВ

30

93.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

26

94.

ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

18

95.

ПЕТЬО ДАНАИЛОВ ХРИСТОВ

5

96.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ

30

97.

ПЛАМЕН МОМЧИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

26

98.

ПЛАМЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

15

99.

РАДОСЛАВ БОЖИДАРОВ ИЛИЕВ

26

100.

РАДОСЛАВ ЗАХАРИЕВ ПЕТРОВ

27

101.

РАДОСЛАВ ЗДРАВКОВ АЛЕКСАНДРОВ

28

102.

РОСЕН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

29

103.

РУМЕН ИВАНОВ ТОМОВ

11

104.

РУМЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ

23

105.

СВЕТЛИН ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ

6

106.

СВЕТЛИН ЦВЕТАНОВ БАНКОВ

26

107.

СВЕТОСЛАВ ИЛИЯНОВ ПЪРВАНОВСКИ

29

108.

СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ СПАСОВ

24

109.

СИМЕОН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

20

110.

СТАНИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

17

111.

СТАНИСЛАВ ИВАЙЛОВ ТОДОРОВ

13

112.

СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ПЕНКОВ

20

113.

СТЕФАН ЛЮБЕНОВ СЛАВОВ

21

114.

СТЕФАНИЯ ИВАЙЛОВА ЛЮБЧЕНКОВА

15

115.

СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

27

116.

СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

24

117.

ТЕОДОР РУМЕНОВ НИКОЛЧОВСКИ

30

118.

ТИХОМИР ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ

26

119.

ТИХОМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Не се е явил

120.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ТРИФОНОВ

28

121.

ТОМО НИКОЛАЕВ ТОМОВ

27

122.

ХАРАЛАМПИ ВЪЛЕВ ПЕТКОВ

0

123.

ХИТКО ДЕТЕЛИНОВ ХИТКОВ

14

124.

ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

23

125.

ЦВЕТАН ПЛАМЕНОВ МИХАЙЛОВ

30

126.

ЦВЕТАН СИМОВ НЕТОВ

14

127.

ЦВЕТАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

11

128.

ЦВЕТИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

14

129.

ЦВЕТОМИР ВЛАДИМИРОВ ЛАЧЕВ

30

130.

ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

30

131.

ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦЕНОВ

23

132.

ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ БЕРЕМСКИ

29

133.

ЦВЕТОСЛАВ БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ

28

134.

ЦВЕТОСЛАВ ВАНЬОВ ДИЧОВСКИ

22


II. Кандидатите да се явят на етап “Изследване на интелектуалните способности” в Психологична лаборатория – Монтана на 23, 24 и 25.01.2008г. в определените им часове.

Настоящият протокол да бъде публикуван в електронната страница на дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в Internet и Intranet.


КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Комисар: ...../п/.............

/И.Кирилов/


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Комисар: ...../п/...............

/Т. Тодоров / П. Стоев/
ЧЛЕНОВЕ:

Гл. инспектор: ....../п/...........

/В. Василев/


Гл. инспектор: .../п/...............

/Т. Антов/

Гл. инспектор: ..../п/..........

/Т. Костадинов/

Гл. инспектор:..../п/..............

/С. Георгиев/

Гл. инспектор: ..../п/.............

/Д. Велчев/

Гл. инспектор:...../п/.............

/Ц. Илиев/

Гл. инспектор:...../п/............

/А. Александров/

Гл. инспектор:.......-............

/А. Гоцов/

Гл. специалист: .......-..........

/Д. Лишковски/

Специалист I ст.:.../п/.............

/Б. Димитров/

Гл. инспектор: ......-.............

/Е. Игнатов/
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ:

1. ............/п/................... 2........../п/.....................

/И. Ицовска/ /З. Вълчева/


Свързани:

Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
На основание чл. 4, ал. 4 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл. 28, ал. 2 от Закона...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство наотбранат а министерство на вътрешните работи министерство на транспорта
Член с тази наредба се уреждат условията и редът за извършване на водолазна и друга подводна дейност във вътрешните водни пътища...
Министерство на вътрешните работи iconМ министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен
За обект:”доизграждане на сграда и съоръжения, необходими за осигуряване дейността на рс пбзн левски при оу пбзн – плевен”
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
На основание чл. 180, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 8 и чл. 21 от Наредба № Із-1009/2006 г., за условията...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 01. 02. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-165/11. 01. 2008г на...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи правила
Министерството на вътрешните работи за заемане на длъжност „задграничен представител” и за номиниране на национални експерти, командировани...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 14. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 29. 02. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-165/11. 01. 2008г на...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
На основание член 180, алинея 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба Рег. № Iз 1009/04. 07. 2006 г за условията...
Министерство на вътрешните работи iconМинистерство на вътрешните работи
Гдпбзн – мвр и заповед № Iз-2345/12. 09. 2011 г на министъра на вътрешните работи, отправяме покана за представяне на оферта, която...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом