Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма "Право", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит
ИмеИзисквания, на които трябва да отговорят студентите програма "Право", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер71.09 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/209107/mod_resource/content/0/Diplomirane05_06.doc
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма “Право”, випуск 2005/2006 г. за допускане до държавен изпит
І. Задължителни курсове – 3140 ч., 191 кр.


1. Обща теория на правото – 120 ч., 10 кр.

LAWM 150 Обща теория на правото

доц. д-р Росен Ташев, 100 ч., 1 сем., 10 кр.

LAWM 105 Упражнения към курс LAWM 150

Д-р Иван Кьосев, 20 ч., 1 сем., некредитен


2. История на българската държава и право – 90 ч., 7 кр.


LAWM 153 История на българската държава и право

доц. д-р Гълъбина Петрова, 70 ч., 1 сем., 7 кр

LAWM103 Упражнения към курс LAWM 153

Ас. Петя Неделева, 20 ч., 1 сем., некредитен

 

3. Конституционно право – 140 ч., 10 кр.

LAWM 260 Конституционно право

проф. д-р Евгени Танчев, доц. д-р Пламен Киров, 100 ч., 1 сем., 10 кр.

LAWM 261 Упражнения към курс LAWM 260

проф. д-р Евгени Танчев, доц. д-р Пламен Киров, 40 ч., 1 сем., некредитен


4. Римско частно право – 90 ч., 9 кр.

LAWM 252 Римско частно право

доц. д-р Малина Новкиришка, 90 ч., 1 сем., 9 кр.


5. Гражданско право – 120 ч., 7 кр.

LAWM 302 Гражданско право

проф. Владимир Петров, дюн, 70 ч. 2 сем. (50 + 20), 7 кр.

LAWM 301 Упражнения към курс LAWM 302

ст. ас. Емилия Димитрова, 50 ч., 2 сем. (40 + 10), некредитен


6. Административно право и административен процес – 150 ч., 12 кр.

LAWM 319 Административно право и административен процес

проф. д-р Александър Воденичаров, 120 ч., 1 сем., 12 кр.

LAWM 320 Упражнения към курс LAWM 319

ас. Памела Бучкова, 30 ч., 1 сем., некредитен


7. Администрация на правозащитните органи – 30 ч., 3 кр.

LAWM 369 Администрация на правозащитните органи

проф. д-р Александър Воденичаров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.


8. Вещно право – 90 ч., 7 кр.

LAWM 402 Вещно право

проф. Владимир Петров, дюн, 70 ч., 1 сем., 7 кр.

LAWM401 Упражнения към курс LAWM 402

ас. Цветалина Петкова, 20 ч., 1 сем., некредитен


9. Финансово право – 120 ч., 9 кр.

LAWM 403 Финансово право

доц. д-р Емилия Станкова, 90 ч., 1 сем., 9 кр.

LAWM 404 Упражнения към курс LAWM 403

ас. Здравко Славчев, 30 ч., 1 сем., некредитен


10. Данъчно право – 80 ч., 6 кр.

LAWM 505 Данъчно право

доц. д-р Емилия Станкова, 60 ч., 1 сем., 6 кр.

LAWM 501 Упражнения към курс LAWM 505

ас. Здравко Славчев, 20 ч., 1 сем., некредитен


11. Семейно право – 60 ч., 4 кр.

LAWM 520 Семейно право

проф. д-р Цанка Цанкова, 40 ч., 1 сем., 4 кр.

LAWM 502 Упражнения към курс LAWM 520

ас. Цветалина Петкова, 20 ч., 1 сем., некредитен


12. Наследствено право – 60 ч., 4 кр.

LAWM 521 Наследствено право

проф. д-р Цанка Цанкова, 40 ч., 1 сем., 4 кр

LAWM506 Упражнения към курс LAWM 521

ас. Цветалина Петкова, 20 ч., 1 сем., некредитен


13. Облигационно право – 170 ч., 12 кр.

LAWM 523 Облигационно право

проф. д-р Поля Голева, 120 ч., 2 сем. (40 + 80), 12 кр.

LAWM 504 Упражнения към курс LAWM 523

ас. Силвия Цонева, 50 ч., 2 сем. (20 + 30), некредитен


14. Търговско право – І част – 100 ч., 8 кр.

LAWM 601 Търговско право – І част

доц. д-р Екатерина Матеева, 80 ч., 1 сем., 8 кр.

LAWM 602 Упражнения към курс LAWM 601

Иван Мангачев, 20 ч., 1 сем., некредитен


15. Данъчно процесуално право – 40 ч., 2 кр.

LAWM 690 Данъчно процесуално право

доц. д-р Емилия Станкова, 20 ч., 1 сем., 2 кр.

LAWM 605 Упражнения към курс LAWM 690

доц. д-р Емилия Станкова, 20 ч., 1 сем., некредитен


16. Трудово право – 140 ч., 9 кр.

LAWN 700 Трудово право

доц. д-р Ванюшка Ангушева, 90 ч., 9 кредита

LAWN 701 Упражнения по Трудово право

гл. ас. д-р Ивайло Стайков, 50 ч., некредитен


17. Търговско право – ІІ част – 130 ч. , 6 кр.

LAWN 702 Търговско право – ІІ част

доц. д-р Екатерина Матеева, 60 ч., 6 кредита

LAWN 720 Търговско право – ІІ част

доц. д-р Екатерина Матеева, 30 ч.,некредитен

LAWN 703 Упражнения по Търговско право – ІІ част

ас. Иван Мангачев, 40 ч., некредитен


18. Наказателно право – 245 ч., 16 кр.

LAWN 704 Наказателно право (1/2)

проф. д-р Румен Владимиров, 80 ч., 8 кредита

LAWN 705 Упражнения по Наказателно право (1/2)

ст. ас. Ралица Костадинова, 45 ч., некредитен

LAWN 822 Наказателно право

проф. д-р Румен Владимиров, 10 ч., некредитен

LAWN 704 Наказателно право (2/2)

проф. д-р Румен Владимиров, 80 ч., 8 кредита

LAWN 705 Упражнения по Наказателно право (2/2)

ст. ас. Ралица Костадинова, 30 ч., некредитен


19. Осигурително право – 110 ч., 6 кр.

LAWN 800 Осигурително право

доц. д-р Ванюшка Ангушева, 60 ч., 6 кредита

LAWN 820 Осигурително право

доц. д-р Ванюшка Ангушева, 20 ч., некредитен

LAWN 801 Упражнения по Осигурително право

гл. ас. д-р Ивайло Стайков, 30 ч., некредитен


20. Гражданско процесуално право – 250 ч., 14 кр.

LAWN 804 Гражданско процесуално право (1/2)

д-р Маргарита Златарева, 60 ч., 6 кредита

LAWN 821 Гражданско процесуално право

д-р Маргарита Златарева, 30 ч.,некредитен

LAWN 805 Упражнения по Гражданско процесуално право (1/2)

Петя Велчева, 40 ч., некредитен

LAWN 804 Гражданско процесуално право (2/2)

д-р Маргарита Златарева, 80 ч., 8 кредита

LAWN 805 Упражнения по Гражданско процесуално право (2/2)

Петя Велчева, 40 ч., некредитен


21. Наказателно процесуално право – 220 ч., 17 кр.

LAWN 900 Наказателно процесуално право (1/2)

доц. д-р Никола Манев, 60 ч., 6 кредита

LAWN 901 Упражнения по Наказателно процесуално право

ст. ас. Елена Николова, 30 ч., некредитен

LAWN 920 Наказателно процесуално право

доц. д-р Никола Манев, 20 ч., некредитен

LAWN 900 Наказателно процесуално право (2/2)

доц. д-р Никола Манев, 80 ч., 8 кредита

LAWN 005 Упражнения по Наказателно процесуално право

ст. ас. Елена Николова, 30 ч., 3 кредита


22. Международно частно право – 135 ч., 7 кр.

LAWN 902 Международно частно право

д-р Венцислава Желязкова, 70 ч., 7 кредита

LAWN 903 Упражнения по Международно частно право

ас. Александър Андреев, 45 ч., некредитен

LAWN 921 Международно частно право

д-р Венцислава Желязкова, 20 ч., некредитен


23. Право на Европейския съюз – 110 ч., 6 кр.

LAWN 003 Право на Европейския съюз

проф. д-р Евгени Танчев, 60 ч., 6 кредита

LAWN 015 Упражнения по Право на Европейския съюз

проф. д-р Евгени Танчев, 30 ч., некредитен

LAWN 020 Право на Европейския съюз

проф. д-р Евгени Танчев, 20 ч., некредитен


24. Криминалистика – 80 ч.

LAWN 001 Криминалистика

проф. д-р Евгения Коцева, 60 ч., некредитен

LAWN 021 Криминалистика

проф. д-р Евгения Коцева, 20 ч., некредитен


25. Международно публично право – 110 ч.

LAWN 022 Международно публично право

доц. д-р Благой Видин, 80 ч., некредитен

LAWN 023 Упражнения по Международно публично право

Ст. ас. д-р Катерина Йочева, 30 ч., некредитен


26. Застрахователно право – 30 ч.

LAWN 721 Застрахователно право

проф. д-р Поля Голева, 30 ч., некредитен


27. Международно наказателно право - 45 ч.

LAWN 809 Международно наказателно право

проф. д-р Румен Владимиров, 45 ч., некредитен


28. Международноправна закрила на интелектуалната собственост – 45 ч.

LAWN 511 Международноправна закрила на интелектуалната собственост

д-р Веселина Манева, 45 ч., некредитен


29. Нотариално право – 30 ч.

LAWN 922 Нотариално право

Доц. д-р Екатерина Матеева, 30 ч., некредитен


ІІ. ИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ – 360 ч., 22 кр.

12 избираеми курса по 20 часа – 240 часа общо, 10 кр.

4 избираеми курса по 30 часа – 120 часа общо, 12 кр.


ІІІ. ИЗВЪНАУДИТОРНИ УЧЕБНИ ФОРМИ – 48 кр.

LAWM 530 Курсова работа по данъчно право – 2кр.

LAWM 531 Курсова работа по семейно право – 2кр.

LAWM 532 Курсова работа по облигационно право – 2кр.

LAWN 711 Самостоятелна работа по Трудово право - 3 кредита

LAWN 712 Самостоятелна работа по Търговско право - 3 кредита

LAWN 811 Самостоятелна работа по Осигурително право - 3 кредита

LAWN 812 Самостоятелна работа по Наказателно право - 3 кредита

LAWN 912 Самостоятелна работа по Международно частно право - 3 кредита

LAWN 913 Самостоятелна работа по Гражданско процесуално право - 3 кредита

LAWN 012 Самостоятелна работа по Криминалистика - 3 кредита

LAWN 013 Самостоятелна работа по Наказателно процесуално право - 3 кредита

LAWN 014 Самостоятелна работа по Право на Европейския съюз - 3 кредита

LAWM 660 Стаж в прокуратурата – 6 кр.

LAWM 460 Стаж в община – 6 кр.

LAWN 613 Стаж в съд - 3 кр.


Език за юристи – 360 ч., 36 кр.

360 ч. – 6 части по 60 часа


Общоуниверситетски курсове – 60 ч., 12 кр.


OOOK600 Български език, 30 ч., 6 кр.


OOOK500 Компютърни умения, PC, 30 ч., 6 кр.


ОБЩ ХОРАРИУМ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ – 3500 Ч., 213 КР.


ОБЩО ХОРАРИУМ ЗА ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ – 3920 Ч.


ОБЩО КРЕДИТИ ЗА ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ – 309 КР.


NB! По каталога за випуск 2005/2006 г. не е предвидено изучаването на два общообразователни курса за знания и съответно студентите от този випуск не са записвали такива курсове.
Свързани:

Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма \"Право\", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит iconИзисквания, които трябва да изпълнят студентите от програма "Право", випуск 2006/2007 г., за да бъдат допуснати до държавни изпити
...
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма \"Право\", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит iconВнимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо
Защита на дипломната работа/ Държавен изпит само за студенти, на които не са изтекли студентските права – до 3 години от първата...
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма \"Право\", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит iconКатедра "Международни отношения"1
Студентите подават по две молби за допускане за явяване в Катедрата и в Дирекция “Бакалавърска степен” при инспекторката (за да бъдат...
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма \"Право\", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит iconПрограма магистърска програма: политически мениджмънт (специалисти випуск 2006 и 2007 и неспециалисти випуск 2006) форма на обучение
Политически мениджмънт (специалисти випуск 2006 и 2007 и неспециалисти випуск 2006)
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма \"Право\", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма \"Право\", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма \"Право\", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма \"Право\", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма \"Право\", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Изисквания, на които трябва да отговорят студентите програма \"Право\", випуск 2005/2006 г за допускане до държавен изпит iconПрограма за държавен изпит за бакалаварска степен
Писменият и устният държавен изпит са задължителни за специалността Немска филология и се полагат независимо един от друг
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом