Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011
ИмеОптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011
страница8/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.35 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.migidea.org/files/_доклад_еврофондове_2011_финал_0.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Международна правнa рамка – задължения на Република България


Всички крайбрежни държави трябва да способствуват за организиране и поддържане на съответната ефикасна спасителна служба за осигуряване безопасността на морето и над морето, а също така да сключват с тази цел в необходимите случаи регионални съглашения за взаимно сътрудничество със съседните държави”.

[IHS-58, Чл. 12 (2)) & IMO/А.946(23)]

(2) Договарящите страни се задължават да издават закони, постановления, заповеди и правила и да вземат всякакви други мерки, необходими за осъществяване на разпоредбите на конвенцията с цел осигуряване безопасността на човешкия живот, опазване на морската среда и имуществото на море и осигуряване на съответната квалификация на моряците на корабите, необходима за изпълняване на основните им задължения.[STCW -78/95, Чл.1 (2) Общи задължения]  1. ЛИПСА НА ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕВРОСУБСИДИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ Гражданско сдружение „Еко Струма 2000”, Лазар Карадалиев, председател


Липсата на капацитет в отделите за „Европейско финансиране” на общините произтича най-вече от факта, че те не познават и не се ръководят при кандидатстване в ЕСКФ от разработения план за развитие 2007 – 2013 г. Проучват какви отворени колове има днес и от къде могат да се привлекат средства, без да се интересуват от ефекта и резултата за развитието на общината. От друга страна общините с подписани договори за финансиране не изпълняват проектите си, нито пък е ясно дали някога въобще ще ги реализират. Липсва ефективен контрол по изпълнените дейности в проектите на общините, както и дали се постигат резултатите, заложени в проекто – предложението, както и постигането на ефекта на устойчивост. Фктическа картина: една община кандидатства с 10 проектни – предложения на стойност 9 000 000 лева от тях одобряват 6 на стойност 4 500 000 лева. Ако бъдат направени авансови плащания в размер на 50% , в общината влизат 2 250 000 лева, а екипът е един и същ за изпълнението на 6 проекта и не знае откъде да започне и кое по напред да направи.

За да има правилно усвояване на евросредствата, всички участници в процеса: бенефициенти, консултанти, управляващи органи, междинни звена, мониторинг и контрол - трябва да работят заедно и неразделно от формулирането, до прилагането на европейските програми, за да се използва капацитета, мъдродростта и енергията на цялото общество. Изкривяването идва от монопола над процеса на публичната администрация, от игнорирането на бизнеса, гражданските организации и на регионите като пълноправни партньори, които разбрали истината, участват формално и са дистанцирани от осъществяването на принципите.

край


Информация за напредъка на ПРСР към 31 Декември 2010 г.*. ; СУМИТЕ СА В ЛЕВАМЯРКА

Постъпили заявления

Одобрени заявления**

Отхвърлени заявления

Оттеглени заявления

Сключени договори

Подадени заявки за плащане

Oтказани заявки за плащане

Извършени плащания
No

Общо разходи(лева)

Общо публични разходи(лева)

No

Общо разходи(лева)

Общо публични разходи(лева)

No

Общо субсидия(лева)

No

Общо субсидия(лева)

No

Одобрени разходи(лева)

Общо публични разходи(лева)

No

Подадени заявки(лева)

No

Отказани заявки(лева)

No

Общо публични разходи платени(лева)
ОС 1
111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания"

91

30,137,365

30,137,365

47

13,499,082

13,499,082

40

7,544,185,01

4

1,073,325,73

47

13,499,082

13,499,082

0

0

 

 

0

0
112 "Създаване на стопанства на млади фермери"

5,433

265,630,236

265,630,236

4,128

201,841,656

201,841,656

1,157

56,117,087,50

148

7,236,571,00

4,128

201,841,656

201,841,656

4,213

102,990,998

121

5,857,272,00

4,063

99,324,098
121 "Модернизиране на земеделските стопанства"

2,619

1,432,458,783

716,640,434

1,931

843,403,117

434,792,466

612

174,511,865,29

59

13,429,382,97

1,931

843,403,117

434,792,466

1,711

796,451,771

27

4,989,418,80

1,518

355,119,120
122 "Подобряване на икономическата стойност на горите"

2

55,863

43,749

0

0

0

0

0,00

2

43,749,05

0

0

0

0

0

 

 

0

0
123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

138

362,984,269

181,492,134

94

239,231,128

115,766,861

23

30,090,614,87

2

3,620,469,98

94

239,231,128

115,766,861

30

25,879,657

 

 

11

9,441,659
141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"

952

13,964,626

13,964,626

712

10,444,132

10,444,132

182

2,669,707,95

58

850,786,05

712

10,444,132

10,444,132

711

2,084,652

 

 

711

2,084,652
142 "Създаване на организации на производители"

1

58,675

58,675

1

29,366

29,366

0

0,00

0

0,00

1

29,366

29,366

1

30,263

 

 

0

0
143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

25,744,360

 

 

10

4,675,668
ОС 2 ***
211 "Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони"

73,046

 

 

72,859

82,339,262,46

82,339,262,46

 

 

 

 

 

72,859

82,339,262,461   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПостановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г
...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconСистема за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати
Чанков, Г., Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПрограма „Оптимизация на училищната мрежа"-т. 2 „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата"
На средствата по Програма „Оптимизация на училищната мрежа”-т. 2 „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”- модул „Изплащане...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconОтчет 2010 аоюцр "Хебър"
...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПроект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconЗакон за пътищата
Доп. Дв, бр. 39 от 2011 г. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението,...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconБелоруски лагери ад
Организацията на българския пазар чрез завоюване доверието на все повече Клиенти. Тази стратегия изисква постигане на реално оптимизиране...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconУправленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща
Реформаторската политика на ндсв постави здрава основа на модернизацията на България. С нови идеи и нови икономически решения. С...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconОптимизиране на лекарствената регулацията и бюджет за подобряване достъпа на пациентите до лекарства
Представяне на компютърен модел за симулиране на регулаторни решения и оптимизиране на резултатите за пациентите и обществото
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година
Търново. Като най-съществена характеристика за региона се открои нарастването на темпа на усвояване на средствата по седемте оперативни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом