Модул "Директор" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес
ИмеМодул "Директор" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер41.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ciela.net/download/education/Info_Dir_09_10.docМодул "Директор"

Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес


Модулът "Директор" е създаден да подпомага административно-обра-зователния процес в училища, детски градини и ИПУ. Насочен е към всекидневната работа на директори, пом. директори, секретарки и дори учители. Обхваща широк кръг въпроси и има пряко отношение към квалификацията на кадрите. Съдържа над 5000 документа и практики, структурирани в отделни папки според техния вид и начин на използване Модулът може да се използва и от всяка институция, която има отношение към образованието.

Накратко, съдържанието на модула е (структурно и по папки – Фиг. 1):

 • Нормативни документи (вкл. на английски): кодекси, закони, правилници…

 • Съдебна практика – решения на съда, от които може да се поучи всеки

 • Практика на МТСП и НОИ, трудово право и синдикални права

 • Административни практики – процедури, примерни договори, готови бланки, планове и добри практики за детски градини, училища и настоятелства… (Фиг. 2)

 • Писма, заповеди, разпореждания, инструкции, пояснения на МОН

 • Информация от Общинските съвети

 • Здравословни и безопасни условия на труд и гражданска защита

 • "Библиотечен справочник" – информация за публикации в образованието

Функционални възможности:

 • Настройки на интерфейса

 • Търсене и използване на разнообразни филтри при работа

 • Извличане, обработки и разпечатки на предложенията в системата – печат на свидетелства и дипломи

 • Запис на документите (включително на бланки) във формат на MS Word

 • Перманентна автоматична актуализация чрез Internet и CD/DVD

 • Специализиран календар на сроковете

 • Потребителски (клиентски) бележки за напомняне

 • Отвореност и адаптивност – непрекъснато допълнение и разширение на системата и на информацията в системата

 • Осигурена защита срещу нерегламентиран достъп


ВАЖНО: Използвайте програмите за компютърно обучение!

|


|


|


|


|


|


|


|


|


|За информация и контакти:

Г. Пройков – СИЕЛА, София 1510, бул. "Владимир Вазов" 9; тел.: (02) 954 1030 в.127,

0887 314 666 (личен); е-mail: obrazovanie@ciela.net; Internet адрес: www.ciela.netПРОФОРМА ФАКТУРА

№ 11 / 27.08.2010 г.

ПОЛУЧАТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Фирма:


Фирма: Сиела Софт енд паблишинг АД

Седалище:

Седалище: гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" 80А

Търговски офис:


Търговски офис: 1510, гр. София, бул. "Владимир Вазов" 9

ИН по ДДС (БУЛСТАТ):

ИН по ДДС (БУЛСТАТ): BG130199580

ИН (БУЛСТАТ):

ИН (БУЛСТАТ): 130199580

М.О.Л.:

М.О.Л.: Веселин Тодоров

Банка:

Банка: Юробанк И ЕФ ДЖИ, кл. София

BIC:

BIC: BPBIBGSF

IBAN:

IBAN: BG92BPBI79401044207602
Наименование на продукт/услуга (основание за плащане)

Брой

Ед. цена

Сума

Сиела образование Директор

1

150

150

Общо

150

Отстъпка 10 %

15

Сума за плащане (всички суми са с ДДС)

135

Словом: Сто тридесет и пет лв. ......………….………………………………………..


Изготвил:…......…………………………

/Георги ПРОЙКОВ/


Чрез дистрибутор: ......................................................................................................

За контакт с получателя: ...........................................................................................

........................................................................... тел.: ……………..................................


Заб.: Попълнете данните, преведете сумата (по банков път или с пощенски запис) и ни изпратете на факс: (02) 954 1030 или на e-mail: obrazovanie@ciela.net копия на документите. След получаването на сумата, ще ви изпратим оригинална­та фактура и начина за ползване на продуктите/услугите, които сте закупили.

Свързани:

Модул \"Директор\" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес iconНормативни документи – модул "Директор" Информационно-консултантска система в административно-образователно направление
Обхваща широк кръг въпроси и има пряко отношение към квалификацията на кадрите. Съдържа над 5000 документа и практики, структурирани...
Модул \"Директор\" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес iconМодул "Финанси" Информационно-консултантска система в административно-финансово направление
Ипу. Насочен е към всекидневната работа на директори, пом директори и счетоводители. Съдържа над 6000 документа и практики, структурирани...
Модул \"Директор\" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес icon3. Управление на образователния процес
В университета функционира система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на образователния продукт, която е приета...
Модул \"Директор\" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес icon„Организация на образователния процес по икономически дисциплини Код:               Време на провеждане:                  Място на провеждане
Вид: монофазна програма „Организация на образователния процес по икономически дисциплини”
Модул \"Директор\" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес iconРешение №мс-01-1/19. 08. 2008 г
Консултантска помощ и технологични инвестиции за изграждане и сертифициране на система за управление на околната среда в ривакоммерс...
Модул \"Директор\" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес iconСписъ к на областите, в които Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" оказва експертна и консултантска помощ и на специалистите, оказващи експертна и консултантска...
Модул \"Директор\" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес iconСодцсии е дарение на Столична община от Правителството на Република Корея и е открит през 1999 година
Центърът е предназначен да обслужва хора с група инвалидност, като оказва информационно-консултантска и рехабилитационна помощ. Дейността...
Модул \"Директор\" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес iconСборникът „Морал, етика и гражданско възпитание в образователния процес съдържа материали, които свободно интерпретират проблемите на българското училище
Сборникът „Морал, етика и гражданско възпитание в образователния процес” съдържа материали, които свободно интерпретират проблемите...
Модул \"Директор\" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес iconПлан за действие 2004 Дрйност
Дейност по доизграждане на консултантската система на булпрофор, гръбнак на националната частна горска консултантска система
Модул \"Директор\" Информационно-консултантска система в помощ на административно-образователния процес iconПрограм а
Информацията като основа на дейността в организацията. Информационно осигуряване на управленската дейност. Процес на информационно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом