Република българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
ИмеРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер20.2 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.bcci.bg/bulgarian/eurozone/negotiations/CH_18/05-CONF_BG 48_02_ADD16_BG.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ


ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ

ПРЕГОВОРНА ПОЗИЦИЯ

ПО ГЛАВА “ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ”


(CONF-BG 9/00)


България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (CONF-BG 9/00)


България желае да потвърди, че приема Общностното законодателство по глава “Образование и обучение”, прието през 2002 година и ще го изпълнява до датата на присъединяването.


УТВЪРЖДАВАМ:..............................................


ДОЦ. ВЛАДИМИР АТАНАСОВ

МИНИСТЪР


ДОКЛАД

За съдържанието на Общностното законодателство в областта на образованието и обучението, прието през 2002 г /до 30 юни 2002/


Общностното законодателство, прието в периода 01.01.2002 – 30.06.2002 година по отношение на сектора “Образование и обучение” обхваща девет нормативни документа. От тях не подлежат на транспониране в българското законодателство:

  • 2002/101/ЕС – Решение за участието на Латвия в програмите Сократ /2/ и Младеж

  • 2002/125/ЕС – Решение за участието на Чехия в програмите Сократ /2/ и Младеж

  • 2002/126/ЕС – Решение за участието на Полша в програмите Сократ /2/ и Младеж

  • Предложение за Решение за промяна на Решение 1999/311/ЕС за програмата за сътрудничество в областта на висшето образование Темпус /3/

  • 2002/321/ЕС – Решение на Съвета от 01.03.2002


Едно Решение представя българското участие в общностните програми, конкретно програмата Младеж и подлежи единствено на изпълнение от наша страна:

  • 2002/127/ЕС – Решение 5/2001 годна на Съвета за Асоцииране ЕС-България от 09.10.2001, определящо условията за участие на България в общностната програма за действие Младеж


Три Общностни документа изискват предвиждане на конкретни мерки в отговор на набелязаните в тях тенденции:

  • Решение на Съвета от 14.02.2002 за насърчаване на езиковото разнообразие и изучаването на чужди езици в изпълнение на целите на Европейската година на езиците 2001

  • Решение на Съвета и на Представителите на Правителствата на държавите-членки за допълнителната стойност на доброволческия труд за младите хора в контекста на развитие на общностните дейности в областта на младежта

  • Предложение за Решение на Европейския Парламент и на Съвета за обявяване на 2004 за Европейска година на Образование чрез спорт


Транспонирането на основните насоки на съдържанието и на трите документа е възможно, не изисква преходен период или отлагане на изпълнението.


ДОЦ. РУМЕН ПРАНЧОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РГ 18

Свързани:

Република българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия iconМеждуправителствена конференция за присъединяване на република българия към европейския съюз
Позицията за преговори по глава 24 “сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”
Република българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия iconКъм европейския съюз на република българия междуправителствена конференция
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ес в областта на Глава 8 “Рибарство”
Република българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия iconМеждуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема и ще прилага изцяло законодателството в областта на малките и средни предприятия
Република българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия iconМеждуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ес в областта “Транспортна политика”
Република българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия iconПроект междуправителствена конференция за присъединяването на република българия към
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ес в областта “Правосъдие и вътрешни работи”
Република българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия iconМеждуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз позиция за преговори глава 12
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ес в областта Статистика
Република българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия iconМеждуправителствена конференция за присъединяване на р българия към европейския съюз
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на Европейския съюз (в сила до 31. 12. 1999 г.) в областта...
Република българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия iconМеждуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на Европейската общност в областта "Митнически съюз"
Република българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия iconМеждуправителствена конференция за присъединяване на република българия към европейския съюз
Освен това пълната либерализация изисква добре функционираща система за следене и добре обучени икономически агенти
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом