І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница10/24
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер2.09 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-proektirane_mostove.doc
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ


100. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.


РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение 1-1. Образец на оферта за обособена позиция №1

Приложение 1-2. Образец на оферта за обособена позиция №2

Приложение 1-3. Образец на оферта за обособена позиция №3

Приложение 1-4. Образец на оферта за обособена позиция №4

Приложение 1-5. Образец на оферта за обособена позиция №5

Приложение 1-6. Образец на оферта за обособена позиция №6

Приложение 1-7.Образец на оферта за обособена позиция №7

Приложение 1-8. Образец на оферта за обособена позиция №8

Приложение 1-9. Образец на оферта за обособена позиция №9

Приложение 1-10. Образец на оферта за обособена позиция №10

Приложение 1-11. Образец на оферта за обособена позиция №11

Приложение 1-12. Образец на оферта за обособена позиция №12

Приложение 1-13. Образец на оферта за обособена позиция №13

Приложение 1-14. Образец на оферта за обособена позиция №14

Приложение 1-15. Образец на оферта за обособена позиция №15

Приложение 1-16. Образец на оферта за обособена позиция №16

Приложение 1-17. Образец на оферта за обособена позиция №17

Приложение № 2. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка;

Приложение № 3-1. Образец на техническа оферта за обособена позиция №1

Приложение № 3-2. Образец на техническа оферта за обособена позиция №2

Приложение № 3-3. Образец на техническа оферта за обособена позиция №3

Приложение № 3-4. Образец на техническа оферта за обособена позиция №4

Приложение № 3-5. Образец на техническа оферта за обособена позиция №5

Приложение № 3-6. Образец на техническа оферта за обособена позиция №6

Приложение № 3-7. Образец на техническа оферта за обособена позиция №7

Приложение № 3-8. Образец на техническа оферта за обособена позиция №8

Приложение № 3-9 Образец на техническа оферта за обособена позиция №9

Приложение № 3-10. Образец на техническа оферта за обособена позиция №10

Приложение № 3-11. Образец на техническа оферта за обособена позиция №11

Приложение № 3-12. Образец на техническа оферта за обособена позиция №12

Приложение № 3-13. Образец на техническа оферта за обособена позиция №13

Приложение № 3-14. Образец на техническа оферта за обособена позиция №14

Приложение № 3-15. Образец на техническа оферта за обособена позиция №15

Приложение № 3-16. Образец на техническа оферта за обособена позиция №16

Приложение № 3-17. Образец на техническа оферта за обособена позиция №17

Приложение № 4-1. Образец на ценова оферта за обособена позиция №1

Приложение № 4-2. Образец на ценова оферта за обособена позиция №2

Приложение № 4-3. Образец на ценова оферта за обособена позиция №3

Приложение № 4-4. Образец на ценова оферта за обособена позиция №4

Приложение № 4-5. Образец на ценова оферта за обособена позиция №5

Приложение № 4-6. Образец на ценова оферта за обособена позиция №6

Приложение № 4-7. Образец на ценова оферта за обособена позиция №7

Приложение № 4-8. Образец на ценова оферта за обособена позиция №8

Приложение № 4-9. Образец на ценова оферта за обособена позиция №9

Приложение № 4-10. Образец на ценова оферта за обособена позиция №10

Приложение № 4-11. Образец на ценова оферта за обособена позиция №11

Приложение № 4-12. Образец на ценова оферта за обособена позиция №12

Приложение № 4-13. Образец на ценова оферта за обособена позиция №13

Приложение № 4-14. Образец на ценова оферта за обособена позиция №14

Приложение № 4-15. Образец на ценова оферта за обособена позиция №15

Приложение № 4-16. Образец на ценова оферта за обособена позиция №16

Приложение № 4-17. Образец на ценова оферта за обособена позиция №17

Приложение № 5.1. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 5.2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 5.3. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 6-1. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №1

Приложение № 6-2. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №2

Приложение № 6-3. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №3

Приложение № 6-4. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №4

Приложение № 6-5. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №5

Приложение № 6-6. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №6

Приложение № 6-7. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №7

Приложение № 6-8. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №8

Приложение № 6-9. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №9

Приложение № 6-10. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №10

Приложение № 6-11. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №11

Приложение № 6-12. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №12

Приложение № 6-13. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №13

Приложение № 6-14. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №14

Приложение № 6-15. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №15

Приложение № 6-16. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №16

Приложение № 6-17. Справка за реализирани приходи от проектиране на мостови съоръжения за 2008, 2009 и 2010 г за обособена позиция №17

Приложение № 7. Образец на списък на изпълнени работни/технически проекти за мостови съоръжения (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) през последните 3 години /2008, 2009, 2010 г./.

Приложение № 8-1. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №1

Приложение № 8-2. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №2

Приложение № 8-3. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №3

Приложение № 8-4. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №4

Приложение № 8-5. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №5

Приложение № 8-6. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №6

Приложение № 8-7. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №7

Приложение № 8-8. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №8

Приложение № 8-9. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №9

Приложение № 8-10. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №10

Приложение № 8-11. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №11

Приложение № 8-12. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №12

Приложение № 8-13. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №13

Приложение № 8-14. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №14

Приложение № 8-15. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №15

Приложение № 8-16. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №16

Приложение № 8-17. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №17

Приложение № 9 Образец на декларация, за съгласие на експерт да участва в екипа и че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката

Приложение № 10. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата;

Приложение № 11. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора;

Приложение № 12. Проект на договор за обществената поръчка;


Образец

Приложение №1-1


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]


О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 1. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на мост по ул. „Войнягово“ при ул. „Меча поляна“, кв. Княжево“.


С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на мост по ул. „Войнягово“ при ул. „Меча поляна“, кв. Княжево“.


Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от нея «Техническа оферта» и «Ценова оферта».

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам]16 подизпълнители.

Подизпълнителите17, които ще използвам при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена на договора) са, както следва:Наименование

БУЛСТАТ/ЕИК

Видове дейности, които ще изпълнява

Дял на участието в обществената поръчка (процент от общата цена на договора)


Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък по т. 27.1 от документацията за участие.


[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Образец

Приложение №1-2


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом