Общи търговски условия
ИмеОбщи търговски условия
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер67.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.malincho.de/agb.doc
Превод от немски език


Общи търговски условия


Оттук можете да свалите Общите търговски условия, да ги запаметите и разпечатате.


§1 Валидност, зона на доставка

1.1

Ние извършваме доставките си само според тези Общи търговски условия (накратко „ОТУ”). Не приемаме други условия. Във връзките ни с фирмите и предприятията важат именно тези ОТУ, които се отнасят за всички бъдещи договори, дори и в случаите, когато не се договарят изрично.


1.2

Принципно извършваме доставки само на територията на Германия. Ако желаете доставка в чужбина, преди да отправите заявката, моля свържете се с нас. Ние ще направим справка дали и при какви условия можем да извършим съответната доставка.


1.3

Офертите ни са необвързващи и важат до изчерпване на наличностите. Офертите представляват само предложение до Вас да предявите чрез своята заявка задължителна оферта за сключване на договор.


1.4

Правото на отмяна не се отнася за договорите по отношение на покупко-продажби от разстояние във връзка със стоки, които не са подходящи за обратно връщане поради своята специфика или могат бързо да се развалят или чийто срок на годност е просрочен. Моля съблюдавайте актуалните ни указания за отмяна. Ако упражнявате правото си на отмяна, при връщане от стоковата доставка, чиято стойност на заявката възлиза на общо до 59 евро, поемате разходите по връщането, когато доставената стока съответства на поръчаната. В противен случай връщането на стоката е безплатно.


§ 2 Влизане в сила на договора

2.1

Можете да подадете заявката си по e-mail, факс, писмо, по телефона или чрез нашия онлайн-магазин. В рамките на онлайн-магазина Вие подавате задължителна поръчка, попълвайки данните за заявката и ни я изпращате. В онлайн-магазина по всяко време можете да прекъснете процеса на създаване на поръчка, или да коригирате отделни данни, преди да попълните цялата необходима за заявката информационна рамка и да ни я изпратите.


2.2

Обвързани сте с поръчката си 14 дни. Ако в рамките на този период нито сме доставили поръчката, нито изрично сме заявили, че я приемаме, Вие имате право да отклоните по-късно пристигнали доставки или оферти за доставки.


§ 3 Влизане в сила на договора

3.1

Минималните количества за закупуване са в зависимост от данните в нашия формуляр за заявка и в онлайн-магазина ни.


3.2

Ако поради неналичност отделна стока на може да Ви бъде доставена, ние ще Ви доставим неин заместител от същия вид, качество и цена, ако сте обявили в заявката съгласието си. В противен случай имаме право да отклоним поръчката Ви. В случай, че вече сте заплатили цената, естествено, ще Ви възстановим сумата.


3.3

Освободени сме от задължението за своевременна и пълна доставка, ако нашият доставчик, поради причини, които не зависят от нас, не ни е снабдил със заявената стока или го е направил не своевременно. В този случай незабавно ще Ви информираме и ще възстановим направените вече плащания.


3.4

Отклоненията във външния вид, състава и вкуса на дадена стока са възможни в определени стандартни граници.


§ 4 Експедиране на стоките, срокове за доставка

4.1

При стойност на поръчката под 59 евро се начисляват следните суми за опаковка и експедиция:


Вид експедиция

Транспортни разходи за границите на Германия

Стандартна

4,99 евро

Експресна/Събота

14,99 евро


Извършваме доставката в рамките на няколко дни за цялата федерална област, „доставка до дома” (при стойност на стоката над 59 евро доставката се поема от Малинчо, порачка по–ниска от 59€ начисляваме 4.99 евро транспортни разходи). По принцип, доставката се извършва на следващия ден, ако заявката е постъпила до 14,00 ч. Ако желаете експресна доставка, трябва да заплатите остатъчната сума между стандартна и експресна експедиция. Ако доставката е предназначена за т.нар.външни зони (напр.острови) се доплаща добавка от 6,50 евро, независимо от стойността на заявката.


4.2

Заявки, които са постъпили до 14:00 ч. при нас, експедираме (спазвайки последващите разпоредби) на същия ден, а след 14:00 ч. на следващия работен ден. Доставката се извършва с колетна служба (DPD). Времето на доставка на куриера при експресна експедиция е принципно 24 ч., а при стандартна експедиция – 24 до 48 ч.


4.3

Заявки със стандартна експедиция, постъпили до сряда 15 ч., се транспортират още в същата седмица. По-късно пристигналите поръчки се отлагат за следващата седмица.


4.4

При експресните пратки експедицията се извършва също в четвъртък. Ако желаете, ще Ви изпратим експресните доставки и в петък така, че доставянето да се извърши в рамките на редовния срок на доставка при експресна експедиция (24ч.) в събота. Моля, отбележете в полето със забележки, ако желаете съботна доставка. В този случай поемате допълнително към редовните разходи за експресна доставка специалната тарифа за съботна доставка на транспортната колетна служба (16 евро).


4.5

Всички срокове на доставка са приблизителни освен ако изрично не сме упоменали пред Вас задължителен срок. Сроковете за доставка се удължават с периода, през който сме били възпрепятствани поради обстоятелства, не зависещи от нас (напр.работни стачки, бедствия).


4.6

Колетната куриерска служба прави общо три опита да Ви предаде доставката. Ако първият опит е безрезултатен, получавате уведомление от колетната служба. След третия безуспешен опит за доставяне доставката се връща. В резултат на провалената доставка възникват допълнителни разходи, които трябва да поемете Вие. Ако поръчката Ви се развали, поради това, че не е била възможна доставката до Вас, ние се освобождаваме от задължението за доставка. Претенциите ни за заплащане на покупната цена обаче остават незасегнати.


4.7

В случай, че клиентът не приеме пратката по различни причини, като невнимание, изхвърлена или незабелязана бележка от транспортната фирма, поради невземане от съответния адрес или депо, поради отсъствие от посочения адрес на доставка и др. подобни, то същият е длъжен да заплати стойността на поръчката плюс транспортните разходи по връщането на пакета.


§ 5 Цени и плащане

5.1

В цената ни се включва законовото ДДС.


5.2

Плащането се извършва по банков път. При заплащане чрез пълномощие за директно дебитиране на банкова сметка следва задлъжняване на Вашата сметка преди отправяне на заявената стока.

5.3

Изравняването може да се извърши с непросрочени и правно постановени дългове, правото на отказ от плащания произтичат за Вас само от настоящото договорно отношение. Всеки клиент върнал си обратно сумата в неговата сметка се задължава да заплати 3,00 € банкови такси.


§ 6 Гаранция

6.1

При недостатъци в доставката се прилагат законовите разпоредби. За обезщетяване важи §7 от настоящите Общи търговски условия.


6.2

Претенциите относно повреди губят давността си в рамките на законовия срок, ако сте потребител. Ако сте предприемач важи специален срок на давност от една година след доставката, освен ако не е наличен правен недостатък във вещното право на трето лице, на чието основание стоката да се изиска. В този случай важат законовите срокове за давност.


§ 7 Обезщетение

7.1

Изплащаме обезщетение, независимо поради какво правно основание (нарушаване на задължение, непозволени действия) само в следния размер:


- в пълен размер при умишлено нарушаване, поемане на гаранция и груба небрежност;

- в противен случай само при нарушение на важно договорно задължение, а именно за компенсация на типична и предвидима щета, ограничена до двойния размер на стойността на заявката.


7.2

Това ограничаване на отговорността не важи при щети с хора и за отговорността, произтичаща от Закона за продуктовата отговорност.


7.3

При претенции, свързани с дефекти в доставката важат постановените в § 8.2 Срокове на давност. Други претенции за обезщетения на клиента, произтичащи от договора и от отношения между кредитор и длъжник (§ 311 ал.3 от Гражданския кодекс) губят давност след период от две години след началото на законовия срок на давност, ако сте потребител, и в рамките на една година, ако сте предприемач. Претенциите губят силата си най-късно с изтичане на законовите максимални срокове. При личностни щети и умишлени нарушения важат законовите наредби.


§ 8 Защита и съхраняване на данните

8.1

Обръщаме внимание на това, че Вашите данни са ни необходими за прилагане на договора и ние ги изискваме, спазвайки разпоредбите за съхраняване на личната информация. Домашния Ви адрес, както и електронната Ви поща можем да предаваме на трети лица само с Вашето изрично съгласие.


8.2

По всяко време имате право на безплатна информация,коригиране, блокиране и изтриване на запаметените данни. Моля обръщайте се към info@malincho.de или изпращайте въпросите си по пощата или по факс.


8.3

При заявки чрез нашия онлайн-магазин всички данни на поръчката, кодирана със защитена SSL-връзка, се прехвърлят.


8.4

В този магазин в „бисквитки” (cookies) се запаметява информацията за съдържанието на Вашата потребителска кошница, които при следващото Ви посещение можете да видите.Ако желаете да се регистрирате при нас или да изпратите заявка, ние се нуждаем от клиентските Ви данни. Ако вече сте наш клиент, можете да се регистрирате съвсем просто чрез e-mail и въвеждайки паролата си. Съхранените в „бисквитката” данни Ви спестяват попълването на формуляри.

§ 9 Заключителни разпоредби

9.1

В основата на договорните отношения се прилага немското право, изключвайки покупателното право на ОН.


9.2

Компетентната съдебна инстанция за всички спорни въпроси е Кирххайм унтер Тек, ако сте търговец или равнопоставено нему лице или ако седалището или постоянният Ви адрес е в чужбина.


Аз ,долуподписаната Теодора Ангелова Ангелова удостоверявам истинността на извършения от мен превод на приложения документ “Общи условия на търговия“ от немски на български език. Преводът се състои от 5(пет) страници.


Преводач:

Теодора Ангелова Ангелова

Свързани:

Общи търговски условия iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи търговски условия iconОбщи условия
Застраховател застрахова от свое име и за сметка на държавата срещу плащане на застрахователна премия плащания по договори за износ/изпращания...
Общи търговски условия iconОбщи условия
Астраховател застрахова срещу плащане на застрахователна премия плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги...
Общи търговски условия iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи търговски условия iconОбщи условия
За реализиране на търговски съобщения (реклама, спонсорство и други рекламни форми) от „нова броудкастинг груп” ад
Общи търговски условия iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи търговски условия iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи търговски условия iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи търговски условия iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи търговски условия iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом