Научни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски
ИмеНаучни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер63.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/4376/1125864076533131042.doc
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

НА ДОЦЕНТ Д-Р ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СИМОНЛИЙСКИ№ по ред

Заглавие

Вид на публикацията

Издание

1.

Воини с развит естетически вкус

статия

Сп. Армейска младеж”,С.,бр.2/1988

2.

Воинско и нравствено възпитание

студия

Научни трудове,ВВОУ”В. Левски”-В. Търново,1990

3.

Диалектика на познание и оценка при формиране на естетическия вкус на воините

Дисертация за получаване на образователна и научна степен „доктор”

ВА „Г.С.Раковски”, София, 1988

4.

Диалектика на познание и оценка при формиране на естетическия вкус на воините

автореферат

ВА „Г.С.Раковски”, 1988, София

5.

ВВУЗ: Автономия и ценности

доклад

ЮНС, ВВВУ „Г. Бенковски”, Д. митрополия 1990

6.

„Естетическото” в предмета на естетиката

доклад

ЮНС, ВВВУ „Г. Бенковски”, Д. митрополия 1990

7.

Социална активност на воинската личност

статия

Сп. „Общество и армия”, С.,кн.3/1990

8.

Формиране на естетически вкус у подрастващите

статия

Сп. „Предучилищно възпитание”, С., кн.3, 1990

9.

Ценностни ориентации при подрастващите

статия

Сп. „Предучилищно възпитание”, С., кн.6, 1991

10.

Естетика /в съавторство с Минкова В./

Учебно пособие

С., ВИ, 1991

11.

Етико-естетическото знание и духовното освобождаване на обучаемите

доклад

Научно-техническа сесия с международно участие, ВТУ ”Т. Каблешков”-София, 1991

12.

Воинският професионализъм като нравствена ценност

доклад

Научно-практическа конференция, ВВСУ, София, 1991

13.

Естетическото в армейското битие

доклад

ЮНС, ВВМУ”Н.Й. Вапцаров”-Варна, 1991

14.

Опит върху християнската етика. Сравнение на нравствените позиции на ранното християнство и на древна Гърция

статия

ЮНС, ВВМУ ”Н.Й. Вапцаров”-Варна, 1991

15.

Развитие на естетическия вкус на воините

Монография

С., ВИ, 1992

16.

Художественото възприемане като сътворчество

статия

Сб. „Научни трудове”ВВВУ „Г. Бенковски”, №55,1993

17.

Проблемът за категорията „трагично” във философията на новото време

статия

Сб. „Научни трудове”ВВВУ „Г. Бенковски”, Д. митрополия, №55,1993

18.

Възможната „средна” норма в естетическия модел на И. Кант

статия

Сб. „Научни трудове”ВВВУ „Г. Бенковски”, ДМ, №56,1993

19.

Естетическото възпитание като самовъзпитание

статия

ЮНС, ВВОУ „В. Левски”, В. Търново,1993

20.

Естетическото отношение и „световете” на Карл Попър

статия

ЮНС, ВВОУ „В. Левски”, В. Търново,1993

21.

За естетическото извънхудожествено съобщение

статия

Сб. „Научни трудове” ВВВУ „Г. Бенковски”, ДМ, №57,1994

22.

За естетическата оценка в семиотичен смисъл

доклад

ЮНС, ВВВУ”Г. Бенковски”, 1995

23.

За саморефлексията на съществуването с често позоваване на А. Камю

доклад

ЮНС, ВВВУ”Г. Бенковски”, ДМ, 1996

24.

Естетически вкус

дтатия

Сб. Научни трудове на ВВВУ”Г. Бенковски”, ДМ, 1998

25.

Човекът като осъден да бъде свободен

доклад

ЮНС, ВВВУ „Г. Бенковски”, ДМ, 2001

26.

Към правила на поведение в обществото /етико-философски аспекти на проблема/

доклад

ЮНС, ВВВУ „Г. Бенковски”, ДМ, 2001

27.

Човекът като езикова структура в контекста на една психоаналитична теория

доклад

ЮНС, ВВВУ „Г. Бенковски”, ДМ 2002

28.

Философията на военното дело и саморефлексията на военния човек

доклад

ЮНС, ВВВУ „Г. Бенковски”,2002

29.

Естетическият вкус в ценностното усвояване на битието

доклад

ЮНС, НВУ”В. Левски”, ДМ 2003

30.

Моралното като диалектика на чувство и разум

доклад

ЮНС, НВУ”В. Левски”, ДМ, 2004

31.

Етико-педагогически аспекти на омразата /в съавторство с В. Жилевски/

доклад

ЮНС, НВУ”В. Левски”, ДМ, 2004

32.

Моралните понятия като знаци и значения в „отворено” семиотично поле

доклад

ЮНС, НВУ”В. Левски”, ДМ, 2005

33.

Естетическото възпитание в армейската среда

доклад

ЮНС, НВУ”В. Левски”,2006

34.

Някои принципи в етиката на интуитивизма

доклад

ЮНС, НВУ”В. Левски”, ДМ, 2007

35.

Етика и естетика

Учебник

ДМ, 2006

36.

За критерия при оценката на естетическия вкус

доклад

НК, НВУ, Факултет „Авиационен”, 2010

37.

Направления в културологията – обща сравнителна характеристика

доклад

НК, НВУ, Факултет „Авиационен”, 2010

Свързани:

Научни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски iconСправка за приносния характер на трудовете на доцент д-р тодор дудев
Научната ми продукция е отразена в една монографична книга, две глави от книги и 64 публикации в реферирани международни издания....
Научни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски iconНаучни публикации
Научни публикации Доц. Снежина Василева, кдв, мф софия – до м. Ноември 2009 г. Page of
Научни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски iconНаучни публикации
Научни публикации по година на издаване в низходящ ред актуализирани на 14. 10. 2012
Научни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски iconВладислав Иванов Горанов Светлин Димитров Танчев Даниел Георгиев Георгиев Ирена Иванова Коцева

Научни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски iconНадежда Маринова Нанчева доцент към катедра физика на Русенския Университет А. Кънчев
Г. Георгиев, Б. Златов, Н. Нанчева, Д. Попов, К. Терзийски, Върху образуването на fa- центровете в kcl: Na, Научни трудове на виммесс,...
Научни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски iconСписък на избраните публикации на доцент, доктор инж. Атанас Георгиев Червенков
Червенкова, Т., А. Червенков, Ст. Божков. Компютърно симулиране на разпространението на високочестотни сигнали в силови кабели средно...
Научни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски iconНа доц д-р Иван русев
Научни публикации, съставителство на сборници, участията в научни конференции и цитирания
Научни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски iconГео Милев, №7, вх. 1, София, 1111, България
Планиране и провеждане на научни експерименти, изготвяне на научни публикации и проекти
Научни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски iconБул. Цариградско шосе 73, София, 1113, България
Планиране и Провеждане на научни изследвания, изготвяне на научни публикации и проекти
Научни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски iconМониторинг Cor Caroli Bavaria Yachts 2012
В 9 национални всекидневника: в. 24 часа в. Всеки ден 2 публикации в. Дума в. Класа в. Монитор 3 публикации в. Преса -3 публикации...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом