Теоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката)
ИмеТеоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката)
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер30.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20081103_173033_826.02.doc

Теоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката)


1. Концепция за анализ на общите разходи – възниква в резултат на проучване, което се прави относно разходите във въздушните превози. Достигнато е до извода, че разходите при въздушните превози могат да бъдат оправдани ако се разгледат във връзка с останалите видове разходи, възникващи при дистрибуцията на товарите. При анализът се използва и т.н. заменяемост между видовете разходи (разходи за транспорт срещу разходите за поддържането на запаси – сборът им е общите разходи)

2. Системна концепция – изразява структура, състояния и начини на поведение на системи с помощта на такива формални категории като признаците на системите: брой, връзки на елементите (статични и динамични), детерминирани и стохастични признаци на елементите на връзките. Основните признаци на системната теория, на която се основава и логистиката са:

- Основно значение имат резултатите на цялата система. Елементите съществуват и са оправдани само до степента, до която те подобряват резултатите на цялата система

- Елементите не се нуждаят от проектиране поотделно, а усилията се насочват към интегрирането им и взаимовръзките на отделните елементи на системата.

- Между елементите съществува функционална взаимовръзка – заменяемост (“trade-off”), която може да стимулира или да спъва комбинираното действие.

3. Концепция за обслужване на клиентите – стремим се да предложим на клиентите максималното ниво на обслужване но се интересуваме и от разходите, с които от се постига, т.е. ползата за фирмата.

Логитстични дейности в зависимост от честотата на тяхното осъществяване.

А) Стратегически решения

– участие на логистиката в разработването на продукта – пазарната стратегия на фирмата като подпомагаща изпълнението й

- логистичната стратегия като поддържаща.

- логистичната стратегия като водеща – все още не се наблюдава често.

`определя равнището на обслужване на клиентите в зависимост от логистичните сегменти.

`определя обектите (терит. разположение) – заводи, складове, магазини

`определя степента на гъвкавостта на производството

`определя степента на специализация между звената в системата

` избор на канали за снабдяване и дистрибуция

Б) тактически решения – взимат се по често, отнасят се за 1-2 год. срокове.

В) оперативни решения
ЛогистикаПроизводство

Пресечни области
Пресечни области

Маркетинг

-контрол на качеството

-изпълнение на плана

- упр. на материалите в производството

- поддръжка на оборудването

- разработване на производствени графици

- местоп. на заводите

- закупуване
- стандарти за обслужване на клиентите

- определяне на цената на продукцията

- опаковане

- място на продажбите

- реклама

- маркетингови проучвания

- продуктов микс

- управление на пласментната дейност

Освен тези връзки съществуват и връзки на логистиката с финансите – за да могат финансите да съставят необходимите планове, те се нуждаят от съответната информация за плановете и нуждите на логистиката. Финансите пък осигуряват необходимите средства на логистиката.
Свързани:

Теоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката) iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление
Същност и характерни черти на логистиката. Дефиниции. Обект на логистиката. Физически процеси. Системният подход в логистиката. Обхват...
Теоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката) iconСпециалности: "Технология и управление на транспорта" и "Индустриален мениджмънт", "Стопанско управление" Учебната
Основните цели на учебната дисциплина “Основи на логистиката” са да запознае студентите с основите на логистиката и логистичните...
Теоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката) iconВръзки на логистиката с други области на фирменото управление
Илиева, Н., Връзки на логистиката с други области на фирменото управление, В: Димитров, П., (ред.), Раковска, М., (ред.), Логистиката...
Теоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката) iconГеоикономически подходи към логистиката в контекста на глобализацията
Докова, С., Петров, К., Геоикономически подходи към логистиката в контекста на глобализацията, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,...
Теоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката) iconЛогистика на контрола или контрол на логистиката по време на криза
Стоянов, Е., Логистика на контрола или контрол на логистиката по време на криза, В: Димитров, П., (ред.), Раковска, М., (ред.), Логистиката...
Теоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката) iconСтандартите gs1 в търговията и логистиката. Стандартен gs1 логистичен етикет
Содев, Х., Братанова, Ц., Стандартите gs1 в търговията и логистиката. Стандартен gs1 логистичен етикет., В: Димитров, П., (ред.),...
Теоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката) iconКонцепцията „тънко производство в логистиката на услуги – приложимост, особености и предимства
Йоргова, Ю., Концепцията „Тънко производство” в логистиката на услуги – приложимост, особености и предимства, В: Димитров, П., (ред.),...
Теоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката) iconВ: Димитров, П., (ред.), Раковска, М., (ред.), Логистиката Настояще и Бъдеще, С., Ибис, 2011, с. 241-247
Милев, П., Аспекти на приложение на съвременните информационни технологии в логистиката – комуникационни протоколи и бази от данни,...
Теоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката) iconОценка на развитието на логистиката ж българия въз основа на международни сравнения
Димитров, П., Оценка на развитието на логистиката ж българия въз основа на международни сравнения, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,...
Теоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката) iconВелев, Д., Златева, П., Велев, В
Велев, Д., Златева, П., Велев, В., Основни принципи на приложение на Cloud Computing в логистиката, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом