Протокол За допуснати и недопуснати кандидати
ИмеПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер29.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dksbt.bg/doc/DIREKTOR.doc
Приложение №3

Към чл.20, ал.3

Протокол

За допуснати и недопуснати кандидатиЗа длъжността: Директор на дирекция КАОП

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изискани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- писмено заявление за участие в конкурса;

  • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

  • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

  • минимална образователна степен-магистър;

  • минимален ранг за заемане на длъжността- І младши;

  • вид правоотношение-служебно;

  • начин на провеждане на конкурса- тест и интервю.

Име,презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността

Основание за недопускане

1. ДИМЧО АНАСТАСОВ ДИМЧЕВ

ДА

ДА

НЯМА

2. АЛЕКСАНДЪР ГОРАНОВ СТОЯНОВ

ДА

ДА

НЯМА

3. КИРИЛ ПЕТКОВ КИРЕВ

ДА

ДА

НЯМА

4. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МИНДОВ

ДА

ДА

НЯМА

5. ЗЛАТКА ИВАНОВА ВИДИНА

ДА

ДА

НЯМА

6. ВИХРЕН ГЕОРГИЕВ МОЛЕВСКИ

ДА

ДА

НЯМА

7. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

ДА

ДА

НЯМА


II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:


1.Допуска до конкурс следните кандидати:

1. ДИМЧО АНАСТАСОВ ДИМЧЕВ

2. АЛЕКСАНДЪР ГОРАНОВ СТОЯНОВ

3. КИРИЛ ПЕТКОВ КИРЕВ

4. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МИНДОВ

5. ЗЛАТКА ИВАНОВА ВИДИНА

6. ВИХРЕН ГЕОРГИЕВ МОЛЕВСКИ

7. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ


Кандидатите трябва да се явят на тест и интервю на 20.06.2012г. от 9,30 часа в сградата на ДКСБТ.


Въпросите за теста ще бъдат от Закона за стоковите борси и тържищата, Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от ДКСБТ и Закона за административните нарушения и наказания.


Членовете на конкурсната комисия:


  1. Председател:

СЛАВКА ТОДОРОВА - Директор на дирекция ФДПНОЧР

Членове:


1.ЕЛИНА ИВАНОВА – Главен юрисконсулт

2.ЧОНКА КОВАЧЕВА – Главен юрисконсулт

3.БОЖИДАРКА ВИТАНОВА-СТАНЧЕВА – Главен специалист ЧР


Дата: 08. 06.2012 г.

София

Свързани:

Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconСписък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
На допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 22. 04. 2008 год се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-69 от 27. 03. 2008 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 29. 12. 2008 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-264 от 28. 11. 2008 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция "Правна и международноправна дейност" – дкси
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-103 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол За допуснати и недопуснати кандидати iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност "Държавен експерт" в дирекция "Защита на класифицираната информация" – дкси
Днес, 12. 11. 2009 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-184 от 16. 10. 2009 г на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом