Архитектурна среда
ИмеАрхитектурна среда
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер75.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vision.vein.hu/~schanda/Sbornik BALKANCOLOR 2008/Materiali/Dokladi/Color in Art/Doklad na

BALKANCOLOR - 2008

ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ - ІІ

Доклади от Международна научна конференция

ISSN 1313-4884


АРХИТЕКТУРНА СРЕДА –

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦВЕТОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА.

(Пример от реализация за еднофамилна къща)


Paлица Гелева-Цветкова


Съвременната архитектута създава все по-малко предпоставки за участие на художницитге в процесите на проектиране и реализация на обществени и жилищни обекти. Навлизането на новите технологии в конструкциите на сградите, възможността максимално да се “отворят” пространствата към околната среда чрез широкомащабно остъкляване довеждат до съкращаване на традиционните статични площи за разгръщане на художествени произведения в интериора и екстериора на сградите. Акцентът пада все по-често върху аксесуарите, които групират и ориентират пространствата. Често тези детайли са предмет на дизайнерски разработки и могат да са част от по-големи серии или проекти. Тук ще се спрем на уникални решения, дело на съвременни български художници, които правят пространствата индивидуални и неповторими именно поради присъствието на конкретните художествени произведения в тях.


Както беше отбелязано, в съвременната архитектурна среда, поради обективните дадености на новите технологии и конструктивни особености се формират много разнообразни пространства. Те предполагат специално усвояване и обогатяване и именно тук цветовете заемат водещата роля. Многообразието от декоративни строителни елементи – подови покрития, мазилки, окачени стени и тавани, които могата да бъдат подбрани от богатата палитра на каталозите на различните производители, повечето обществени и частни инвеститори все по-често прибягват към избора на уникални цветови решения за своите пространства. Наред с множеството си други качества художествените произведения са важен детайл за постигането на хармонията в пространството поради своята цветност. Именно те допринасят за изгрежденето на колорита на средата, неговото въздействие върху сетивата, наред с конструкцията и ориентацията на пространството.


В ритъма на съвременните тенденции в строителството, а същевременно благодарение на възможността за използването на интензивна цветност, през последните години се налага интересът на инвеститорите към художествените произведения от стъкло. Българските художници откликват на търсенето и създават през последните години редица забележителни проекти, които показват високото ниво на възможностите им. Без да се спирам подробно на многообразието от художествени и декоративно-пластични особености на този класически материал, ще отбележа, че българските творци умело боравят с различните техники на неговата обработка и интегриране в архитектурната среда. Най-често използваните техники са витражната, стъклописа, пясъкостуя, както и съчетаването на тези техники с дърво, метал и керамика.


Както всяко друго художествено произведение и тези, предназначени за конкретно пространство, са творческо предизвикателство и решение на доста сложни технологични задачи. Изборът на изразното средство е само началото на един дълъг процес, който всеки автор извървява до реализацията на своето произведение на място.


Настоящият доклад e част от по-голямо изследване на връзката между съвременните приложни изкуства и архитектурата. Тук ще бъдат представени произведения, които са активна градивна част на архитектурното пространство.


Съвременният вкус и възможности налагат тези промени да се свързват с внасяне на индивидуалност в жилищното пространство чрез изкуството. Най-интересни в този контекст са тенденциите на търсене на пряка връзка с художници, които да създадат произведение специално за вече съществуващото архитектурно пространство. При проектирането на такъв род произведения художникът решава сложна творческа задача, свързана с характеризирне на дома и неговите обитатели, но и допринася за изглаждане на съществуващи обективни архитектурни дадености или несъвършенства. Често творческият замисъл се определя и от практически цели - художественото произведеие да естетизира съществуващата среда без да наруши нейната ежедневна функционалност. Едно от условията за решаването на творчески задачи от подобно естество е работата с различни художествени техники, които са в унисон със съвременните изисквания за ергономична жилищна среда. Избора на естествени материали е предимство, което още по-тясно подчертава желанието за връзка с все по-отдалечаващата се природа в съвременната урбанизирана среда.


Естествено е създаването на такива проекти да се свързва и с определени материални възможности, за това най-често примерите за тях могат да се открият в обособени елитни квартали - предградия на големите градове по цял свят. Тук ще преставим реализацията на един задълбочен цялостен проект, който напълно преобразява жилищната среда в една еднофамилна къща в околностите на Солун. Автори на проекта и неговата реализация на място са българските Йорданка Гойчева и Венелин Фотев от Ателието за витражи под ръководството на проф. Илия Илиев.от ателието за витражи под ръководството на проф. Илия Илиев. Планировката на сградата, почти максимално усвоява парцела, което води до малко пространство между съседните постройки. Това води до дисконфорт за обитателите на къщата, лишава ги от усещането за интимна среда. За това те търсят възможности да усъвършенстват дома си и да доизградят своето жизнено пространство. Й. Гойчева предлага новаторско решение - окачен витраж. Основната задача, която стои пред нея е да осигури максимално уединено, индивидуално пространство на обитателите на къщата. Задачата се усложнява и от изискването да не се променя съществуващата архитектурна планировка и особеностите на интериора, а предизвикателството се крие в необходимостта да се създадат произведения за две съседни помещения, като всяко едно поотделно трябва да има самостоятелно излъчване, без да се нарушава усещането за ансамбловост. В случая този проблем се решава от избора на една и съща техника за произведенията. Тук техниката на витража допринася за осъществяването на задачата за обособяването на пространството от външната неблагоприятна среда, без това да нарушава осветеността на помещенията и без да променя вече изградения им интериор.


Друг проблем, който трябва да бъде решен от авторката е, че произведенията трябва да бъдат неутрални, защото става дума за пространства, които функционират през целия ден - веранда към трапезарията и хол. Верандата към трапезарията е допълнително усвоено от собствениците чрез доизграждане и остъкляване пространство под просторна тераса на втория етаж на сградата. Частично доизграждането е направено със стъклени тухли в синя гама, което определя и развиването на интериора в последствие. Интериора на верандата е композиран около специално изработен за това помещение бар-плот от фюзинг стъкло, също решен в синьо.


Верандата се осветява от голям неподвижен прозорец с изглед към малък затревен двор и страничната фасада на съседна къща. Задачата на Йорданка Гойчева е да прикрие неблагоприятната гледка към съседите и да доизгради цялостния облик на дневния кът за отдих и срещи. Художничката използва декоративния акцент от бар-плота и артистично го интегрира в произведението си, превръща го в свързващо звено между творбите на независими автори в пространството. За да подсили усещането на единство в интериора Гойчева решава произведението си във вече съществуващата на верандата синя гама.


Идеята на произведението за верандата е да възтанови липсващия конфорт в помещението. Използвайки само светлината от горната част на прозореца и декоративните цветни стъкла, българската художничка пресъздава впечатлението от градина на фона на небесна синева, която сякаш е естествено продължение на тревата и живия плет в двора на къщата. Переспективното отдалечаване на естествената растителност и "изолирането" й с помощта на стъклото на прозореца, я правят осмислена част от композицията на произведението. Същевременно полихромните акценти от витража облагородяват цветовата среда в пространството и нейната динамика през различните светови фази на деня. През тъмната част от денонощието и в по-мрачни дни въздействието на цветните акценти умело се подчертава от вградено точково осветление на тавана.


Изборът на детайла от стъкления бар-плот се повтаря във витража огледално, но нееднакво. Този похват позволява на художничката да дирижира въздействието на произведението си при различните фази на външна осветеност на пространството. Под различен ъгъл на светлината елемента във витража или си партнира или се мултиплицира върху бар-плота и околните предмети. Това творческо решение е истинска находка, която не само свързва в едно различни фактори от интериора, но и създата неповторима, импресионистична светова атмосфера. Художественият подход отговяря на най-новите тенденции в теорията за изграждане на жизнената среда и показва незаменимите възможности за реализацията им на практика с изразните средства на изобразителните изкуства.


Второто произведение за къщата в Солун трябва да реши същите задачи, но без да репликира буквално художественото решение от верандата. Вторият витраж е също окачен и при изработването му са използвани същите технически похвати. Произведението трябва да обособява от външното пространство дневната, която се намира на полуетаж, също с изглед към двора и съседната къща. За разлика от верандата, която директно гледа към двора и това позволява безпрепятствено интегриране на външната среда в произдението, при прозореца на дневната задачата е усложнена от наличието на ложа-балкон, който до известна степен намалява външната осветеност и създава допълнителни неблагоприатни визуални дадености.


Йорданка Гойчева и тук използва максимално възможността да интегрира част от външното пространство в цялостната композиция на произведението. Художничката има възможност да включи в композицията си само малък детайл от живия прет между сградите, като запълва останалото пространство с абстрактна композиция, в която се редуват цветни и безцветни матови стъклени фрагменти в различни неправилни форми. Долната част на произведението се "наслагва" динамично върху успокоения фон, получен от стената на балкона.


Изискване към произведението е и необходимастта да бъде в бежово-кафява гама, за да се съчетае със съществуващите предмети в интериора. Особеност на това произведение е използването на специално отляти стъклени форми, създадени от проф. Илиев. Допълнителната вътрефрагментна нюансировка на цветните стъкла, както и различната фактура на повърхността на безцветните фрагменти, допринасят за изграждането на едно многопланово произведение. В съчетание с променливия характер на светлината, то създава неповторим характер на целия интериор. Композиционният център на произведението е голям полиран ахат. Неговата дискретна светопропускливост и вътрешно нюансно богатство се пренасят и върху фона му. Освен че фокусира вниманието на зретеля към центъра на композицията, ахатът се намира в уникална визуална обвивка от пречупените през призмата на обикновено стъкло вейки на живия плет в градината, а сетне – рамка от реплики на природната форма и колорит от стъкло. За единството на произведението допринасят и вмъкнатите в композицията по-малки ахати. Авторката успява да съчетае естествената природна красота с ръкотворната и да я интегрира в едно съвременно архитектурно пространство.


Произведенията на Йорданка Гойчева, изпълнени в Ателието за витражи под ръководството и със съдействието на проф. Илия Илиев от Венелин Фотев са чудесен пример, как съвременото изкуство може успешно да се вгради в жилищната среда. Тяхното присъствие облагородява пространството, създава неповторима атмосфера и усещане за индивидуалност. Пречупването и нюансирането на светлината през обработеното стъкло допълва вече създадения от собствениците чрез интериора домашен уют, усещане за сигурност и обособеност от външния свят. Произведенията успяват да премахнат ненужното напрежение и визуални контрасти на околната среда и създават уникално жизнено пространство.
Свързани:

Архитектурна среда iconДисциплина „Архитектурни конструкции" катедра „Сградостроителство" Архитектурен факултет, уасг софия
Конструкция и конструктивен елемент. Конструктивна структура. Архитектурна форма. Конструктивна система. Строителна система. Тектоника....
Архитектурна среда iconНационална програма „ създаване на достъпна архитектурна среда /изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения
Забележка: всяко училище има право да кандидатства за не повече от три от посочените дейности!
Архитектурна среда iconПриложение №1 към
В този смисъл първостепенен ангажимент на Общината е както поддръжката на елементите на техническата инфраструктура, така и ефективното...
Архитектурна среда iconНов ред за софия
Всеки град е съвкупност от историческа, културна, архитектурна и околна среда, в която голяма група хора са събрани заедно, за да...
Архитектурна среда iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи на сградите ползвани от дсп в общини Пазарджик, Септември, Велинград, Панагюрище,...
Архитектурна среда iconОбщина Пирдоп пример за добро отношение към хората с увреждания
Дома за възрастни със сетивни нарушения, изграждането на достъпна архитектурна среда, участието на община Пирдоп в инициативата на...
Архитектурна среда iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Дсп – община Добрич, дсп – община Силистра, дсп – община Дулово, ремонт на част от партерни етажи за приемни и обслужване на принципа...
Архитектурна среда iconАз писах : Exhibition July 5th- september 30th 2011. Sofia, 2011. 40 p. Археологически
Димитров, Здравко. Архитектурна декорация в провинция Долна Мизия (I-III в сл. Хр.). София: бан, 2007. 708 с
Архитектурна среда iconИнтервю с проф. Д-р. Арх. Стефан попов
Въпрос: Какво стана, че се стигна до този конфликт и напускане на Международната архитектурна академия и 9 привлечени от нея преподавателите...
Архитектурна среда iconЗа регистрация на договорите за проучвателни и проектни работи съгласно чл. 29 от зкаиип и чл. 6, т. 4, чл. 40, ал. 7, т. 8 от Устава регионална (архитектурна) колегия град Пловдив
Цпо на нцрс- общежитие на имотите в кв. 8 Упи-і жил. Комплекс на ссб – кв. Изгрев,Пловдив
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом