Wwf дунавско – Карпатска програма България
ИмеWwf дунавско – Карпатска програма България
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер30.59 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://forthenature.org/upload/documents/no-date/signal rdnsk i so vitosha 081008.doc

WWF Дунавско – Карпатска програма България


ул. Княз Борис I 71, ет. 2, ап. 2

1000 София

Тел. (02) 950 50 40

Тел. (02) 950 50 41

Факс (02) 950 50 40 office@wwfdcp.bg

http://wwf.bg
До


Бойко Борисов,

Кмет на Столична община


Инж. Ангел Стоилов,

Столична Регионална дирекция за национален строителен контрол


Относно: Сигнал за незаконно изграждане на ски път в района на център Алеко в Природен парк Витоша и искане за провеждане на теренна проверка на 10.10.2008 (петък).


Господа,


Настоящият сигнал Ви се изпраща по смисъла на чл. 107, ал. 4 на АПК.


При наши теренни проверки бяха установени изкопни дейности, премахване на морени и навлизане на тежкотоварна техника в района между т.нар.”Синя писта” и писта „Витошко лале”, както и в долната част на писта „Витошко лале”. Незаконно, без необходимите процедури и разрешителни, се изгражда ски път между „Синята писта” и писта „Витошко лале”.


Тези дейности се извършват в грубо нарушение на Плана за управление на Природен парк Витоша, приет с решение на Министерски съвет, с който се забраняват нарушаване тревното покритие в територии за ски спорт и преминаване с високопроходими автомобили извън пътищата в Природен парк Витоша. Нарушени са още Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за горите и Закона за устройство на територията. Нарушени са и двете директиви (за хабитатите и за птиците) на ЕС, опеделящи мрежата Натура 2000, тъй като Витоша е Натура 2000 зона и по двете директиви и с дейностите са засегнати местообитания и местообитания на видове, някои от които приоритетни. Днешната ни проверка установи, че изкопните дейности по писта «Витошко лале» продължават, като така вече е нарушена и издадената на 7 октомври 2008 г. заповед за спиране на всякаква стройтелна дейност от дирекцията на Природен парк Витоша (
http://www.park-vitosha.org/main.php?act=news&act1=bg&rec=100).


Обръщаме към Вас с искане незабавно да упражните функциите си и да проведете теренна проверка съвместно с наши представители, както и да предприемете всичко необходимо в рамките на Вашите правомощия за спиране незаконните действия в Природен парк Витоша. Теренната проверка ще се проведе в петък, 10.10.2008. Сборният пункт е централния площад в Драгалевци, 10:00 ч. В проверката ще се включат също и представители на медиите.


За тези нарушения и за теренната проверка са сезирани Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, Държавното горско стопанство – София, Дирекцията на Природен парк Витоша и 6-то РПУ на СДВР. Копия от сигналите са постъпили в Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция по горите и Министерството на вътрешните работи.


Разчитаме на Вашето съдействие.


Веселина Кавъркова

Програмен ръководител

WWF Дунавско-Карпатска програма България

Коалицията „За да остане природа в България” е основана от Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, НД “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, сдружение “Еко Рила” – Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Сега в нея членуват близо 30 организации.
ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България, рег. на 13.03.2006 г. по дело 2763/2006 в СГС

БУЛСТАТ 175054080, седалище и адрес на управление: 1421 София, ж.к. Лозенец, ул. Цанко Церковски 67, вх. А, ап. 3.Свързани:

Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Становище на wwf българия по докладите по Екологична оценка и Оценка за съвместимост на Енергийната стратегия на р българия...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Становище по проект за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2011 г за сечите в горите (обн., Дв, бр. 64 от 2011 г.)
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: искане за повторно провеждане на процедурата по обществена консултация на део и дос на спуп на туристическа и ски-зона „Алеко”...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconИнформационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия
Обществено обсъждане на тема: «Представяне на дейности за управление на земеделските земи в Натура 2000»
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Общите мерки са разработени по силата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба №8/ 05. 08. 11 год за сечите в горите във връзка с чл. 12...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Местните власти по места могат да ползват услугите и предимствата на един все по-широко налагащ се в света инструмент за подпомагане...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconEffie българия 2007 категория : стоки
Клиент: ввф – световен фонд за дивата природа – дунавско карпатска програма България
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconКонкурс за ученици
Международната комисия за опазване на река Дунав в партньорство с неправителствените организации Дунавски екологичен форум, Световен...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconДо управителите
Агенти, абтта и международната природозащитна организация wwf. Wwf работи по широк кръг проблеми в България от местообитанията от...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconОпределяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003
Изготвено с активното съдействие на Профорест в рамките на сътрудничеството между wwf и ikea в областта на горите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом