Югозападно държавно предприятие т
ИмеЮгозападно държавно предприятие т
страница1/5
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/ Витошко.doc
  1   2   3   4   5
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ


Т

П „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ВИТОШКО-СТУДЕНА”


с. Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail: dlsvitoshko@abv.bg


УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР на ТП “ДЛС Витошко-Студена”: ..................

(инж. Сашка Дамянова)


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””.
СЪДЪРЖАНИЕ


на документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””
1. Решение 95/03.07.2012 г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена” за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Условия за участие, пълно описание на предмета на поръчката и указания за подготовка на офертата;

4. Техническо задание – Приложение № 1;

5. Оферта по образец – Приложение № 2;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 3;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП – Приложение № 4;

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 5;

9. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Приложение № 6;

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗОП – Приложение № 7-1 и № 7-2;

11. Договор – проект – Приложения № 8-1.

12. Ценова оферта – Приложения № 9.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА и УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


І. ОБЩА ЧАСТ

Предмет и описание на обществената поръчка.


1. Предназначение на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП „Държавно ловно стопанство Витошко-Студена”. Със Заповед № 295/05.04.2012 г. на И.Д.Директора на ЮЗДП – гр. Благоевград, Директорът на ТП „ДЛС Витошко-Студена” е упълномощен да организира и проведе настоящата обществена поръчка.

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните изпълнители да се запознаят с предмета на поръчката, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането й.


2. Предмет и описание на обществената поръчка.

Предметът на процедурата е: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена”” съгласно Решение № 95/03.07.2012 г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена” за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.2.1. Описание на предмета:

Поръчката включва:

  1. Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена”
по ред

Наименование

Единична мярка

бройки

1

Копирна хартия А4 оп.500

пакет

70

2

Папка с машинка А4- картонена,

брой

100

3

Папка дело- с твърди корици и връзки

брой

50

4

Джоб папка А4- кристал

брой

1000

5

Хартия А4 каре оп. 250

пакет

2

6

Химикал, обикновен

брой

100

7

Кламери

кутия

10

8

Коректор лентов

брой

5

9

Коректор на водна основа
5

10

Тиксо 12мм/10м

брой

10

11

Тетрадки с твърди корици, формат А4, 80 листа

брой

10

12

Тетрадки с тв. корици формат А5, 80 листа

брой

10

13

Самозалепващи листчета 75х75мм, бели.

кубче

20

14

Самозалепващи се индикси -4цв

опаковка

20

15

Плик С6 СЗЛ 114/162

брой

100

16

Плик С5 СЗЛ 162/229

брой

50

17

Плик С4 СЗЛ 229/324

брой

50

18

Лепило сухо 20 гр.

брой

10

19

Маркери – 4 цвята

опаковка

5

20

Класьор А-4 метален кант /8 см/ два ринга, корици от полипропилен, прозрачен джоб на гърба с възможност за смяна на етикета

брой

50

21

Класьор А-4 метален кант /5 см/ два ринга, корици от полипропилен, прозрачен джоб на гърба с възможност за смяна на етикета

брой

30

22

Тонер за принтер:

брой


- HP Laser Jet 1100

- брой

8-HP Laser Jet 1018

брой

8-HP Laser Jet P1005

брой

4-XEROX PHASER 3117

брой

5

23

Дневник ЕДСД за 2000 записвания

брой

2

24

Ламинати 65/95мм

Кутия/100бр/

2

25

Касова книга идникирана

бр

6

26

Хартиени ролки за касов апарат 57/40

бр

100

27

Пътни листа за лек автомобил

кочани

10

28

Формуляри УП2; УП3

бр

40

29

Мастило тампон – зелено синьо

Бр

2

30

Калкулатор настолен

бр

2

31

Комплекти -автоматичен молив и химикал

брой

10

32

Дискети -10бр в опаковка

опаковки

5

33

Диск-50 броя

опаковки

1


Прогнозна стойност: 2000.00 лв без ДДС (Две хиляди лева)

ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ Е В РАЗМЕР НА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2 000.00 / Две хиляди лева / ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС.

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените канцеларски материали и офис консумативи, както и може да заявява нови извън настоящата номенклатура в рамките на общата стойност по сключения договор и не повече от 2 000.00 / Две хиляди лева /. Канцеларски материали и офис консумативи по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата или изтичане срока на договора

Срок за изпълнение на поръчката – 1 (една) година от подписване на договора.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: решение
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на тп „дгс/длс” към юздп гр. Благоевград в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Югозападно държавно предприятие т iconРешение на Директора на «Северноцентрално държавно предприятие»
Доставка чрез покупка на лизинг на нови и неупотребявани автомобили за нуждите на „северноцентрално държавно предприятие” дп
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
Тп ”длс дикчан”, с. Сатовча. Инвентаризацията й е направена съгласно система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом