Wwf дунавско – Карпатска програма България
ИмеWwf дунавско – Карпатска програма България
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер40.1 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://forthenature.org/upload/attitudes/2009/07/stanovishte riosv_obshtestvena konsultacia alek

WWF Дунавско – Карпатска програма България


ул. Княз Борис I 71, ет. 2, ап. 2

1000 София

Тел. (02) 950 50 40

Тел. (02) 950 50 41

Факс (02) 950 50 40 office@wwfdcp.bg

http://wwf.bgДо:

Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София


Относно: искане за повторно провеждане на процедурата по обществена консултация на ДЕО и ДОС на сПУП на туристическа и ски-зона „Алеко” в Природен парк Витоша


София, 23.07.2009


Уважаема госпожо директор,


Обръщам се към Вас с искане за повторно провеждане на процедурата по обществени консултации на докладите по ЕО и ОС на сПУП на туристическа и ски-зона Алеко в Природен парк Витоша, поради допуснати сериозни пропуски в проведените до момента консултации.


През втората половина на месец юни 2009 г. инвеститорът Витоша ски АД обяви на интернет страницата си стартирането на обществени консултации на ДОС и ДЕО на сПУП на туристическа и ски зона „Алеко” в Природен парк Витоша. В периода 18.06. – 02.07.2009 г. докладите бяха на разположение в хартиен вид в офиса на Витоша ски АД на адрес ул. “Любен Каравелов” № 4, ет.1. На 14.07.2009 г. се проведе обсъждане на тези доклади. Общо обществената консултация се проведе за по-малко от месец. Считаме, че това е твърде кратък срок за консултация на такъв значим проект, към който има заявен голям обществен интерес и желание за участие от различни заинтересовани страни.


На 26.06.2009 г. наши представители посетиха офиса на Витоша ски АД на адрес ул. “Любен Каравелов” № 4, ет.1, за да се запознаят с материалите. Въпреки твърдението в обявата на инвеститора, че предварителният сПУП ще бъде на разположение на посочения адрес заедно с докладите и въпреки, че това е изискване на чл. 20 (1) т.1 б) от Наредбата по ЕО, такъв предварителен сПУП не беше на разположение. Също така не беше спазено изискването на чл. 20 (1) т. 2 б) от Наредбата на ЕО на място да има експерт, който да отговаря на въпроси и да предоставя пояснения.


WWF внесе становище по докладите в установения срок. След приключване на срока за подаване на становища, WWF получи покана от инвеститора за участие в организирана от него среща за обсъждане на Екологичната оценка на Специализиран Подробен устройствен план на Туристическа и ски-зона „Алеко”, което се проведе на 14.07.2009 в сградата на Националната спортна академия в Студентски град.


Взех участие в тази среща като представител на WWF. Имам следните бележки и коментари:


1. Не беше осигурена възможност за равностойно присъствие и участие на заинтересованите граждани. Зала 3 се оказа твърде малка за броя присъстващи, достъпът до залата беше силно затруднен от големия брой хора, блокирали входа, и една част от хората останаха в коридора, от където нито се виждаше екранът, върху който се представяха материалите, нито се чуваше задоволително. Водещите на обсъждането игнорираха неколкократните забележки за недостатъчното пространство и предложенията да се потърси решение, така че всички желаещи да могат да виждат и чуват задоволително.


Уверението на водещия Георги Бобев, че всички ще получат възможност да се изкажат и да зададат въпросите си, не беше изпълнено. Обсъждането беше закрито при поне 10 вдигнати ръце на граждани, желаещи да вземат отношение или да получат информация и не им се даде възможност да говорят.


2. Въпреки ясно формулираните въпроси, не стана ясно какъв е предметът на оценка, съответно на обсъждането, тъй като обхватът на двата доклада се различава от обхвата на сПУП според Решение № СО-22-ЕО/2008 г. на РИОСВ София за преценяването на необходимостта от ЕО на сПУП. Едно изречение още защо това е така.

3. ДЕО и ДОС бяха представени незадоволително. ДЕО беше представен само схематично, а ДОС практически не беше представен. Поради липса на ключови експерти (например експертът по гръбначни животни) не бяха дадени изобщо отговори на редица въпроси, свързани със съдържанието на докладите.


4. Има редица фактологични грешки и разминавания както между двата доклада, така и между данните, изнесени по време на обсъждането и самите доклади. Пример за това са площите на ски-съоръженията и на ски-пистите, които са различни в двата доклада; съответно други бяха представени на самото обсъждане. На ясно зададен въпрос, кои от цифрите са верните и окончателните, присъстващите експерти и представители на инвеститора не дадоха отговор.


5. Беше повдигнат въпрос за процедурни нарушения – разминаване на сроковете и процедурите по съгласуване на заданието за сПУП със Столична община и Държавната агенция по горите със самата обществена консултация. По този въпрос не беше внесена яснота от страна на инвеститора и присъстващите експерти.


Въз основа на гореизложеното, считаме обществените консултации за незадоволителни и неиздържани. За това се обръщам към Вас с искане за повторното им провеждане по начин, съобразен с нормативната уредба и позволяващ реално и пълноценно участие на всички заинтересовани страни.


С уважение,


Веселина Кавръкова

Програмен ръководител


ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България, рег. на 13.03.2006 г. по дело 2763/2006 в СГС

БУЛСТАТ 175054080, седалище и адрес на управление: 1421 София, ж.к. Лозенец, ул. Цанко Церковски 67, вх. А, ап. 3.Свързани:

Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Становище на wwf българия по докладите по Екологична оценка и Оценка за съвместимост на Енергийната стратегия на р българия...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Становище по проект за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2011 г за сечите в горите (обн., Дв, бр. 64 от 2011 г.)
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconИнформационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия
Обществено обсъждане на тема: «Представяне на дейности за управление на земеделските земи в Натура 2000»
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Сигнал за незаконно изграждане на ски път в района на център Алеко в Природен парк Витоша и искане за провеждане на теренна...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Общите мерки са разработени по силата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба №8/ 05. 08. 11 год за сечите в горите във връзка с чл. 12...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Местните власти по места могат да ползват услугите и предимствата на един все по-широко налагащ се в света инструмент за подпомагане...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconEffie българия 2007 категория : стоки
Клиент: ввф – световен фонд за дивата природа – дунавско карпатска програма България
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconКонкурс за ученици
Международната комисия за опазване на река Дунав в партньорство с неправителствените организации Дунавски екологичен форум, Световен...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconДо управителите
Агенти, абтта и международната природозащитна организация wwf. Wwf работи по широк кръг проблеми в България от местообитанията от...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconОпределяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003
Изготвено с активното съдействие на Профорест в рамките на сътрудничеството между wwf и ikea в областта на горите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом