На основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка
ИмеНа основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер92.27 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.sofia.iag.bg/data/docs/Obiava.doc
О б я в а


На основание чл.273, ал.3 от Закона за горите, чл.5, ал.1 и чл.6 от Наредба № 7/1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка със Заповед с рег. № 627/01.07.2011г. на Изпълнителна агенция по горите и заповеди с рег.№22/18.01.2012г. на директора на Регионална дирекция по горите (РДГ) – София е открита процедура за продажба на конфискувани вещи, чрез търг с явно наддаване.

  1. Предмет на търга.
на партида

ДГС/ДЛС

РАЗДЕЛ "А": Строителна дървесина, дърва за огрев и ОЗМ, задържани с КП и АУАН

Обща стойност на партидата /лв./

Стойност на депозита за участие по партиди / лв./

Стъпка за наддаване / лв./

ЕСД

ССД

ДСД

фасонирана

дърва за огрев

ОЗМ

к-во / м³

обща цена/ лв.

к-во / м³

обща цена/ лв.

к-во / м³

обща цена/ лв.

к-во / м³

обща цена/ лв.

к-во / пр.м³

обща цена/ лв.

к-во / пр.м³

обща цена/ лв.

І.

Костенец

 

 

 

 

5,80

174,00

 

 

174,00

17,40

2,00

ІІ.

Ихтиман

3,65

104,50104,50

10,45

1,00

ІІІ.

Витиня

34,66

1826,4422,21

1554,703381,14

338,11

34,00

ІV.

Витиня

95.60

3496.503496,50

349,65

35,00

V.

Ботевград

0,70

21,00

0,92

27,60

8,90

176,00224,60

22,46

2,00

VІ.

Пирдоп

47,80

1884,001884,00

188,40

19,00

VII.

Самоков

34,67

2723,902723,90

272,39

27,00

VIII.

Самоков

170,00

6010,006010,00

601,00

60,00

IX.

Годеч

169,00

5644,005644,00

564,40

56,00

X.

гр.София0,32

25,60

45,00

1710,001735,60

173,56

17,00
ОБЩО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25378,24

2537,82 

РАЗДЕЛ"Б": Строителна дървесина, дърва за огрев и ОЗМ, отнети в полза на държавата, по влезли в сила НП

 

 

 

XI.

Витиня

 
17,94

358,80

243,50

10792,0010792,00

1079,20

108,00

XII.

Годеч

 


84,10

3108,003108,00

310,80

31,00

 

ОБЩО:

 


13900,00

1390,00

2. Място и час на провеждане на процедурата – 26.01.2012г. от 10,00 ч. в административната сграда на РДГ – София, находяща се в гр. София, ул.”Аксаков” №14.

3. Цена на тръжната документация – 25,00 /двадесет и пет/ лв.

4. Закупуването става всеки работен ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. в стая 301, етаж 3 на РДГ София, в срок до 25.01.2012г.

5. Оглед на вещите може да се извърши всеки работен ден от 09,00 ч. до 16,30 ч. през времето до 25.01.2012г. вкл. на територията на съответното ТП ДГС / ТП ДЛС, след закупуване на тръжната документация.

6. Кандидатът внася депозит до 14,00 ч. на 25.01.2012 г., в касата на РДГ София или по банкова сметка:

Уникредит Булбанк,

клон Иван Вазов

BG85UNCR96603325124812

BIC: UNCRBGSF

7. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 14,00 ч. на 25.01.2012г. в деловодството на РДГ – София.

8. Спечелилият участник заплаща цената в срок до три работни дни от обявяване на резултатите.

9. Дата на евентуален втори търг – от 10,00ч. на 03.02.2012г. на същото място.

10. Закупуване на тръжната документация, оглед на вещите, внасяне на депозит и краен срок за приемане на заявленията за участие – до 14,00 ч. на 02.02.2012г.

11. Лице за контакти – инж. В. Лучански, тел. 02 8155275; 0888140610;

Свързани:

На основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Іі-ри от Наредба №7 / 14. 11. 1997 г за продажба на движими вещи – частна държавна собственост във връзка с чл. 273, ал. 3 и ал....
На основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка iconМинистерство на земеделието и храните
На основание чл. 1, ал. 2, чл. 2, т. 1, чл. 6 от Наредба №7/14. 11. 1997 година за продажба на движими вещи – частна държавна собственост,...
На основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка iconМинистерство на земеделието и храните
На основание чл. 1, ал. 2, чл. 2, т. 1, чл. 6 от Наредба №7/14. 11. 1997 година за продажба на движими вещи – частна държавна собственост,...
На основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка icon4700 гр. Смолян, ул. "Първи май" №2, булстат 000615424 тел. 0301/67520, факс 63078, e mail
Наредба №7 от 14 ноември 1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост Регионална дирекция по горите гр. Смолян...
На основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка icon4700 гр. Смолян, ул. "Първи май" №2, булстат 000615424 тел. 0301/67520, факс 63078, e mail
Наредба №7 от 14 ноември 1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост Регионална дирекция по горите гр. Смолян...
На основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка iconОбяв а центърът за развитие на човешките ресурси
Наредба №7 от 14. 11. 1997 г за продажба на движими вещи – частна държавна собственост на мф, обявява търг за продажба на движими...
На основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка iconЗа търг с тайно наддаване
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, извлечение от Заповед № рд – 08 – 229/29. 11. 2011 г на Главния...
На основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка iconДържавно предприятие „Фонд затворно дело териториално поделение Бойчиновци, на основание чл. 25 от Наредба №7/14. 11. 1974г за продажба на движими вещи
Държавно предприятие „Фонд затворно дело” – териториално поделение Бойчиновци, на основание чл. 25 от Наредба №7/14. 11. 1974г за...
На основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка iconОбяв а
На основание: Чл. 61, Чл. 64, Ал. 1 И 2 здс, наредба №7 от 14. 11. 1997 г. За продажба на движими вещи-чдс, изд. От мф от 21. 11....
На основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка iconОбяв а на основание: Чл. 61, Чл. 64, Ал. 1 И 2 здс
На основание: Чл. 61, Чл. 64, Ал. 1 И 2 здс, наредба №7 от 14. 11. 1997 г. За продажба на движими вещи-чдс, изд. От мф от 21. 11....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом