Минно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София минноелектромеханичен факултет
ИмеМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София минноелектромеханичен факултет
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер10.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mgu.bg/docs/N_Juri/VTENCHEV/SAKLUCHITELNO ZASEDANIE.doc
Минно-геоложки университет “Св. Иван рилски”, София

минноелектромеханичен факултет


Процедура по избор на академична длъжност «Професор»

Професионално направление:

5.1. «Машинно инженерство»

Научна специалност «Машинознание и машинни елементи»

Катедра „Машинознание”


На 02 юли 2012 г. (понеделник) от 11.00 часа в Деканата на МЕМФ на МГУ “Св. Иван Рилски”, София ще се проведе заключителното заседание на Научно жури, утвърдено със Заповед №–366 от 08.03.2012 г. на Ректора на МГУ “Св. Иван Рилски”, София по конкурс за избор на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по професионално направление 5.1. «Машинно инженерство», научна специалност «Машинознание и машинни елементи», обявен в ДВ, бр.13 от 14.02.2012 г. със срок от два месеца за нуждите на катедра „Машинознание” на МГУ „Св. Иван Рилски”.

Единствен кандидат по конкурса е доц. д-р ВАСКО ЖЕЛЕВ ТЕНЧЕВ.


Научното жури е в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Георги Кирилов Фетваджиев

ЧЛЕНОВЕ:
Проф. дтн Витан Борисов Гълъбов;
Проф. дтн Борис Гергов Белниколовски;

Проф. дтн Симеон Белчев Панев;

Проф. д-р Георги Николов Димчев;

Проф. дтн Светлозар Ангелов Токмакчиев;

Проф. д-р Никола Борисов Мърхов.


Рецензенти:

1. Проф. дтн Витан Борисов Гълъбов;

2. Проф. дтн Борис Гергов Белниколовски;
3. Проф. д-р Георги Николов Димчев;


19.06.2012 г.

Свързани:

Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София минноелектромеханичен факултет iconБиография на ради георгиев радичев
Адрес: София, 1700, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, Геолого-проучвателен факултет, кат. “Приложна геофизика”
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София минноелектромеханичен факултет iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление"
Научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София минноелектромеханичен факултет iconЗа участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
ВиК инсталации и абонатни станции в сградите, предоставени за управление на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София минноелектромеханичен факултет iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология"
Иван Рилски”, София по конкурс за избор на академичната длъжност „професор” по професионално направление «Науки за земята», специалност...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София минноелектромеханичен факултет iconПроект минно-геоложки университет "СВ. Иван рилски" ■ софия
Конкурсът за научноизследователски проекти, финансирани целево от държавния бюджет се открива със заповед на ректора на мгу "Св....
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София минноелектромеханичен факултет iconМинно-геоложки университет
Настоящата система е разработена в изпълнение на чл. 6, ал. 4 от зво и на основание на член 2, ал. 1 от Правилника за дейността на...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София минноелектромеханичен факултет iconПрограма на техническия тур
Технически тур посещение на Каолин ад се организира от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Миннотехнологичен факултет и...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София минноелектромеханичен факултет iconМинно-геоложки университет „свети иван рилски – софия
Даденото квадратно уравнение има равни корени, когато неговата дискриминанта е нула
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София минноелектромеханичен факултет iconМинно-геоложки университет „свети иван рилски – софия
За от уравнението получаваме: Решенията на последната система са:, а съответните решения на даденото показателно уравнение
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София минноелектромеханичен факултет iconРепублика българия сметна палата доклад
Университет по архитектура, строителство и геодезия, Лесотехнически университет, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Русенски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом