Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм
ИмеДържавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм
страница1/3
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер285.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dpblna.org/old/images/lekarstva-2011/pokana.doc
  1   2   3ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ

1303 гр.София, ул.”Пиротска” № 117,тел. 832 51 67; факс: 832 91 45


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


П О К А Н А


Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, на основание чл.7, ал.1, т.3 и чл.14, ал.7 от ЗОП и чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП и във връзка с Решение № 9/8.12.2010 г. на Директора на ДПБЛНА, Ви кани да представите оферта при условията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки чрез събиране на не по-малко от 3 (три) оферти за избор на изпълнител чл.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за следното:

1.Предмет на процедурата: “Доставка лекарствени продукти за Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 година

2.Изисквания, количество и обем на поръчката:

С изпълнението на тази обществена поръчка се обезпечава нуждата на ДПБЛНА от лекарствени продукти, които са необходими за лечение на пациентите.Доставката се осъществява като възложителя прави седмични заявки до изпълнителя чрез болничната си аптека за конкретни количества по списъка с лекарствени продукти.Поради липса на собствена, за възложителя болнична аптека е болничната аптека на посочена от възложителя МБАЛ в гр.София.Изпълнителят изпълнява седмичната доставка в 24 часов срок от получаването и като доставя лекарствените продукти в болничната аптека.Изпълнителят се задължава и да изпълнява по същия ред спешни доставки до 2 часа от получаване на заявката.Изпълнителят предава лекарствените продукти на болничната аптека и издава фактура на избраната от възложителя МБАЛ – София, чрез която болнична аптека се осъществява доставката. Възложителят се разплаща чрез посочената от МБАЛ – София, която превежда дължимите суми на изпълнителя.

С последната заявка за 2011 година възложителят може да поръча остатъчните количества по лекарствения списък, но е допустима и замяната им с доставените от изпълнителя през договорения период лекарствени продукти извън описаните в лекарствения списък, ако стойността им не надхвърля стойността на остатъчните количества. Дейността по изпълнение на обществената поръчка се осъществява при спазване на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закона за лечебните заведения и подзаконовите нормативни актове. Изпълнителят се задължава да доставя следните лекарствени продукти по количества и видове, изброени в долния ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК:ГЕНЕРИЧНО ИМЕ

ТЪРГОВСКО ИМЕ

ФОРМА

ДОЗИРОВКА

КОЛИЧЕСТВО

1

CHLORPROTIXEN
TAB.

15 mg

80 оп. Х 30 таб.

2

ACIDUM ACETYLSALICILYLICUM
TAB.

500 mg

200 оп. Х 20 таб

3

ACIDUM ASCORBICUM

VITAMIN C

TAB.

100 mg

150 оп. Х 40 таб

4

ACIDUM ASCORBICUM

VITAMIN C

AMP.

500 mg / 5ml

350 ампули

5

ADRENALIN
TAB.

1 mg / 1 ml

10 ампули

6

AMINOPHYLLIN

NOVPHYLLIN

TAB.

100 mg

30 оп. Х 20 таб.

7

AMOXICILLIN

OSPAMOX

TAB.

1000mg.

40 оп. Х 12 таб.

8

ATROPIN
AMP.

0,1% 1 ml

10 ампули

9

BENZYLPENICILLIN

PENICILLIN G

CAPS.

1000 000UI

20 флакона

10

BISACODYL

BISALAX

TAB.

5 mg.

30 оп. Х 30 таб

11

BROMHEXINE
DRAG.

8 mg.

20 оп.

12

BROMHEXINE
SIRUP

100 mg/125ml

20 бр.

13

CARBAMAZEPIN

FINLEPSIN

TAB.

200 mg.

180 оп. Х 50 таб

14

CARBAMAZEPIN

NEUROTOP

TAB.

200 mg.

180 оп. Х 50 таб

15

CEFALEXIN

OSPEXIN

TAB.

1000 mg.

40 оп. Х 12 таб

16

CHLOPHADON
TAB.
5 оп. Х 50 таб

17

CHLORPROMAZIN

CHLORAZIN

AMP.

50 mg/ 5 ml

30 ампули

18

CHLORPROMAZIN

CHLORAZIN

AMP.

25 mg/ 5 ml

100 ампули

19

AKINETON
TAB.

2 mg.

3 оп. Х 50 таб

20

CHLORPYRAMINE

ALLERGOSAN

TAB.

25 mg.

20 оп. Х 20 таб

21

CHLORPYRAMINE

ALLERGOSAN

AMP.

20 mg/ 2 ml

20 ампули

22

CHLORPYRAMINE

ALLERGOSAN

UNG.

1% 18 g

10 туби

23

CIPROFLOXACIN
TAB.

250 mg.

30 оп. Х 20 таб

24

CITALOPRAM

SEROPRAM

TAB.

20 mg.

60 оп. Х 28 таб

25

CLONAZEPAM

RIVOTRIL

TAB.

2 mg.

100 оп. Х 30 таб.

26

CLONIDIN

CHLOPHASOLIN

TAB.

150 g.

100 оп. Х 50 таб.

27

CLONIDIN

CHLOPHASOLIN

AMP.

150 g/ 1 ml

30 ампули

28

CLOZAPIN

LEPONEX

TAB.

25 mg.

15 оп. X 50 таб.

29

CO- TRIMAXAZOLE

BISEPTOL

TAB.

480 mg.

15 оп. Х 20 таб

30

CYANOCOBALAMIN

VITAMIN B12

AMP.

100 g/ 1 ml

200 ампули

31

DECINON
AMP.
5 ампули

32

DEFLAMOL
UNG.

18 g

10 флакона

33

DEXAPANTHENOL

PANTHENOL

SPRAY

5%/ 130 g

10 флакона

34

DIAZEPAM

VALIUM

AMP.

10 mg/ 2 ml

1000 ампули

35

DIAZEPAM
TAB.

10 mg.

2000 оп.Х 20 таб

36

DIMEX
SIRUP

125 ml

30 флакона

37

DIPYRIDAMOLE

ANTISTENOCARDIN

TAB.

25 mg.

10 оп. Х 60 таб

38

DOXACYCLIN
CAPS.

100 mg.

40 оп.

39

DROTAVERINE

NO-SPA

TAB.

40 mg.

30 оп. Х 20 таб

40

DROTAVERINE

NO-SPA

AMP.

2%/ 2 ml

30 ампули

41

EFISOL
TAB.

250 mg.

50 оп. Х 20 таб

42

ENALAPRIL

VASOPREN

TAB.

10 mg.

10 оп.

43

ETILEFRIN

EFFORTIL

AMP.

10 mg/ 1 ml

30 ампули

44

FAMOTIDINE
TAB.

20mg.

10 оп. Х 30 таб

45

FUROSEMID

FURANTHRIL

TAB.

40 mg.

24 оп. Х 12 таб

46

GENTAMICIN
AMP.

80 mg/ 2 ml

80 ампули

47

GENTAMICIN
UNG.

0,1% 15 g

5 флакона

48

GLYCERIL TRINITRATE

NITRGLYCERIN

LINGV.

0,5 mg.

2 оп. Х 40 таб

49

HALOPERIDOL
TAB.

1,5mg.

20 оп. Х 50 таб

50

HALOPERIDOL
AMP.

5 mg/ 1 ml

30 ампули

51

HYOSCINE BUTYLBROMIDE

BUSCOLYSINE

TAB.

10 mg.

40 оп. Х 20 таб

52

HYOSCINE BUTYLBROMIDE

BUSCOLYSINE

AMP.

20 mg/ 1 ml

30 ампули

53

ICHTHYOLI
UNG.

10% 18 g

5 туби

54

OXYCORT
SPY.

30 mg.

2 флакона
  1   2   3

Свързани:

Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм iconДържавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм
Обществена поръчка с обект “доставка на лекарствени продукти за държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм...
Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм iconДържавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм
Поръчка с обект “доставка на лекарствени продукти за държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм за периода:...
Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм iconДържавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм
Директора на дпблна, Ви кани да представите оферта при условията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм iconДържавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм
Директора на дпблна, Ви кани да представите оферта при условията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
С решение №82/10. 03. 2011 год., постановено по нчд №111/2011 год по описа на С. Р. съд освидетелствания С. Ц. А. с Егн от Г. Златоград...
Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм iconРешени е №
Настанява, на основание чл. 162, ал. 2 от Закона за здравето, Л. М. Т., Егн на задължително лечение със стационарна форма, в специализирано...
Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм iconОбщина Ловеч обект: психиатрична болница, гр. Ловеч
Разкрити са 280 легла, от които 255 стационарни и 25 за домашен стационар. Средно годишно в болницата постъпват за лечение около...
Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм iconПо „Съвременни методи за лечение на наркомании: Обзор на фактически данни
Дезинтоксикационно-стабилизиращ етап – разглеждат се пациентите и методите на лечение, показателите на ефективност, фармакологията,...
Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм iconBg-пазарджик: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Държавна психиатрична болница-пазарджик, ул. Болнична №28, За: д-р Дора Тончева Атанасова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 443387,...
Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм iconBg-ловеч: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Държавна психиатрична болница-Ловеч, ул."Княз Александър Батенберг" №1, За: Райно Георгиев Райнов, рбългария 5500, Ловеч, Тел.: 068...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом