Плик-молба за кандидатстване
ИмеПлик-молба за кандидатстване
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер28.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://csr.vuzf.bg/documents/plik_molba_bac_magbg_11.doc
20 / 20 УЧЕБНА ГОДИНА


ПЛИК-МОЛБА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Уважаеми кандидат-студенти,

за да кандидатствате за прием във Висшето училище по застраховане и финанси, е необходимо да попълните настоящата молба с личните си данни и адреса за кореспонденция и да изберете един от посочените начини за кандидатстване, както и да попълните кандидатстудентския формуляр, намиращ се в плик-молбата.


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ НОМЕР:
ЛИЧНИ ДАННИ


Име:

Име Презиме ФамилияЕГН:

Адрес за кореспонденция:


Пощенски код:


ЛК ,изд. на ,от


Пол:


Дата на раждане: / /

дата месец година


Държава: Област:

Град (село):

Град (село): Област: кв./ ж.к. улица ,№ блок ,вх. ,ет. ,ап. Телефон:

E-mail:Желая да кандидатствам в степен съгласно посочения от мен ред на специалностите и формите на обучение в кандидатстудентския ми формуляр чрез:


Явяване на конкурсен изпит във ВУЗФ


Оценка от държавен зрелостен изпит

Оценка от конкурсен изпит в друго висше училище


Оценка от изпит по английски език (.................)


X
По документи


Конкурсно есеДекларирам, че при неточно попълнени документи нося отговорност за последствията от това.Дата:

Подпис на кандидат-студента:
Допълнителна информация: 02/ 40 15 801, 40 15 811, 40 15 812, 40 15 813, office@vuzf.bg, www.vuzf.bg

Свързани:

Плик-молба за кандидатстване iconКак да напишем добро писмо за кандидатстване Писмото за кандидатстване се нарича «мотивационно писмо» и е "новата версия" на старата "Молба за кандидатстване". Видове писма, които може да се наложи да напишете при кандидатстване за работа
Писмо, описващо съответствието на характеристиките на кандидат на заложените критерии
Плик-молба за кандидатстване iconДокументаци я
Документи, поставени в непрозрачен запечатан плик Плик №1 с надпис „Документи за подбор”
Плик-молба за кандидатстване iconПроизводството е образувано по молба от В. Б. Д., Егн *, от село К
Сочи се в молбата, че на 01. 10. 2010година близки на ищцата са й предали пощенски плик с два документа: покана за доброволно изпълнение...
Плик-молба за кандидатстване iconДокладва постъпила молба на 01. 11. 2011 г. /с плик с пощенско клеймо от
Предвид редовното призоваване на страните, съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което
Плик-молба за кандидатстване iconГласувайте с празен плик!
Хрумването да накажем политиците ми хареса, но не ми стана много ясен механизмът на въздействие на почина “Гласувай с празен плик”....
Плик-молба за кандидатстване iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Д. Г. П. от бак и адв. Ц. м от лак против „. Р. И. К. *»Е., със седалище и адрес на управление гр. С., р-н «С.», ул. «Г. С. Р.» №...
Плик-молба за кандидатстване iconБългарска съдебна система молба за кандидатстване на работа важна информация и указания
Ви. Попълването на този формуляр демонстрира Вашето умение да общувате писмено и да следвате указания. Попълнената от Вас молба представлява...
Плик-молба за кандидатстване iconList all schools or colleges you have attended or are now attending
Тази молба се подава заедно с копие от документ за платена таксата за кандидатстване от 25 евро
Плик-молба за кандидатстване iconУказания за попълване на формуляра за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване – състои се от IX основни раздела и приложения, които трябва да се попълнят както следва
Плик-молба за кандидатстване iconКомплет чарьафи, плик, калъф за възглавница

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом