Програма за учене през целия живот на Европейския съюз
ИмеПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер38.84 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bimec-bg.eu/files/custom/DobriPraktiki1.doc

С подкрепата на „Програма за учене през целия живот” на Европейския съюз.

Уважаеми колеги,


Ръководството на Мир АД има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от фирмата по проект Европейски опит в текстилната индустрия № 2008 -1-BG-1-LEO02-00286, финансиран от Програма „Учене през целия живот”.


В настоящия материал са обобщени изводите и добрите практики от реализираната практика.


Основният резултат от реализирания обмен, който може да бъде поставен на първо място това е Европеизацията на фирма „Мир” АД. На основата на подготвените специалисти – десетте технолози, включили се в мобилността, адаптираната спрямо новите технологии в последствие материална база, прилаганите информационни технологии, сътрудничеството с партньорите по проекта и най-вече с „Модартех” и другите посетени институции в сферата на текстила и облеклото, представителите на фирма „Мир” АД извеждат на преден план европейските партньори, изучаването на европейския опит и формите за съвместно сътрудничество както в бизнеса, така и чрез съвместни проекти. Изводът за последващите основни приоритети на предприятието е подпомагането на заетите лица за тяхното успешно интегриране в политиката за хармонизация и изисквания Европейския съюз за качество и конкурентоспособност на бизнеса на принципа на мобилността и сътрудничеството чрез повишаване на информираността им относно:

 • изискванията на ЕС по отношение на качеството, безопасността и екологичността на производството на облекло и текстил

 • отговорността на производителя и маркетирането на продуктите

 • правото по отношение на секторното сътрудничество и взаимозависимост между отделните държави в ЕС

 • програмите и инструментите на ЕС за финансово подпомагане на малкия, средния и големия бизнес

 • възможностите и предизвикателствата на разширяването на ЕС в посока секторно развитие и устойчивост на сектор „Текстил и облекло”

Вторият извод, който фирма „Мир” АД изтъква е необходимостта не само от международно сътрудничество, а осъзнатата потребност от национално, регионално и локално сътрудничество с цел посредством организация и участие в много разнообразни прояви за информиране, съдействие и подпомагане, за намиране на бизнес-партньори и за насърчаване на бизнес-кооперирането в сферата на текстила и облеклото, мултиплицирането на добри практики, въвеждането на фирмени профили, бизнес делегации и кооперационни борси на панаири и форуми, подпомагането на провеждането на семинарни курсове по въпроси отнасящи се до сектора да се постигне желаната конкурентоспособност и усъвършенстване на разбиранията за корпоративната политика по отношение на партньорството и конкуренцията.


Като основно предизвикателство фирма „Мир” АД отчита да се улесни дейността на заетите лица, да се насърчи предприемаческият дух, да се предоставят възможности за последващо развитие в рамките на самата фирма и извън нея, да се окаже пълно съдействие при навлизането и мобилността на българския пазар на обединена Европа.


Трябва да се отбележи и подобреното медийно присътвие на фирма „Мир” АД за последните пет месеца , с което значително се подобри качеството на традиционния имидж на предприятието, по-големият интерес от страна на партньори местни организации на бизнеса, национално и международно сътрудничесто с по-богата и съдържателна информация от предходната година. Възможността за пресконференция с кметството на Понтедера в Италия и представените модели, разработени в рамките на обмена поставят фирма „Мир” АД пред един нов период на развитие и нови възможности.


Мобилността на десетте технолози провокира фирма „Мир” АД отново да насочи традиционните си усилия в посока на съвместна работа с професионалните гимназии, усъвършенстване на диалога между институциите , постигането на баланс между квалификацията и реалната производствена реализация, особено на местно ниво. В тази ситуация гъвкавата реакция на фирма „Мир” АД с цел адекватни потребности и активна политика на пазара на труда, да се организират обучителни семинари на качествено ниво, които да запълнят една съществуваща в момента ниша и ще подпомогне за решаването на проблеми за липсващи компететности, намаляването на безработицата и реализацията на лицата на пазара на труда.


Добрите практики от реализирания обмен могат да бъдат обобщени както следва:

 • Установено сътрудничество и начало на бизнес взаимоотношения с фирми от района на Понтедера в областта на мъжкото и дамското облекло

 • Обмен на добри практики в моделиерството – по време на обучението както от участниците в обмена, така и с подкрепата на приемащата страна бяха разработени модели за дамско и мъжко облекло.

 • Презентации на най-новите тенденции при мъжките ризи, използвани във фирма „Мир” АД с възможност за мултиплициране сред партньорите от Италия.

 • Презентации на най-новите характерни особености на дамското официално облекло – висша мода – Италия с цел диверсифициране на добри практики и производствени линии за билатерално сътрудничество и др.

 • Посещения на фирми от сектор „Текстил и облекло” с конкретни дискусии по теми от взаимен интерес с цел усъвършенстване на производствената дейност.

 • Обмен на опит в сферата на маркетирането на продуктите – маркетингови стратегии за ефективни продажби, логика на маркетинговите проучвания, взаимодействие с партньори и медии, членство в професионални, работодателски и браншови сдружения;

 • Обмен и приложение на добри практики за квалификация и усъвършенстване на личностните компетентности на персонала.

Печатните материали за резултатите от проекта са:


 • Докладите от ползвателите

 • Модели, разработени по време на практиката

 • Лекционният материал, представен на обучаемите по време на обмена

 • Снимковият материал

Свързани:

Програма за учене през целия живот на Европейския съюз iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Програма за учене през целия живот на Европейския съюз iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Програма за учене през целия живот на Европейския съюз iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Програма за учене през целия живот на Европейския съюз iconПроект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и във връзка с проект 2012-1-bg1-leo01-06851 по програма “Учене през целия живот”, секторна...
Програма за учене през целия живот на Европейския съюз iconПроект „Да празнуваме заедно" по Програма „ Учене през целия живот"
Посещение в град Даламан, Турция от 16. 11. до 21. 11. 2009 г по проект „Да празнуваме заедно” по Програма „ Учене през целия живот”...
Програма за учене през целия живот на Европейския съюз iconПрограма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма "еразъм"
Вту «СВ. Св. Кирил и методий» програма на европейската комисия «учене през целия живот»
Програма за учене през целия живот на Европейския съюз iconФестивал за учене през целия живот
Организатори: Регионален инспекторат по образованието – Сливен и местен Съвет за учене през целия живот
Програма за учене през целия живот на Европейския съюз icon1 Определение и данни
Доброволческите дейности определено са свързани — без това да има формален израз — с редица области на политиката на Европейския...
Програма за учене през целия живот на Европейския съюз iconОперативна програма "развитие на човешките ресурси" Инвестира във вашето бъдеще!
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, приета през 2008 г от Европейския парламент и Съвета на Европа
Програма за учене през целия живот на Европейския съюз iconКонкурс за набиране на външни оценители на предложения по Програмата за учене през целия живот за 2008 селекционна година
Във връзка със селекцията на кандидатурите по Програмата за учене през целия живот за 2008 г., Црчр обявява покана за кандидатстване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом