Програма на ООН за развитие
ИмеПрограма на ООН за развитие
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер109.25 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.eneffect.bg/images/upload/Novini/TRAINING PROGRAMME - First Session.doc
ГЛОБАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОНД / ПРОГРАМА НА оон ЗА РАЗВИТИЕ

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
НА СГРАДИТЕ


ОРГАНИЗАТОРИ: Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Камара на архитектите в България / Съюз на архитектите в БългарияУЧЕБЕН КУРС


по проектиране на нискоенергийни сгради

(Първи 3-дневен семинар)


ПРОГРАМА


Ден първи

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И АРХИТЕКТУРАТА

Ден втори

ЗЕЛЕН ВИТРУВИЙ

Ден трети

ПРОЦЕСЪТ НА УСТОЙЧИВОТО ПРОЕКТИРАНЕ


Курсът е предназначен за практикуващи архитекти и има за цел да предостави на участниците основни познания за проектирането на нискоенергийни и пасивни сгради. Техническата и икономическата информация е представена по подходящ за архитекти начин, който улеснява процеса на архитектурното проектиране.

Курсът се провежда в рамките на два 3-дневни семинара. Първият е съсредоточен върху основните принципи на зеленото проектиране и строителство. Във втория се представят практически подходи и решения за проектирането и строителството на нискоенергийни и пасивни сгради.

Очаква се курсът да подготви бъдещи обучители и пропагандатори на принципите на зеленото проектиране, както и на идеята за проектиране и изграждане на нискоенергийни и пасивни сгради в България. Чрез по-нататъшното разпространяване на знанията, придобити по време на този курс, се очаква да се засили интересът на българските архитекти към тези въпроси. Всяка тема се представя чрез съответни теоретични принципи и практически решения за прилагане им при проектирането. Специално внимание се отделя на използването на инструменти за оценка на решенията, както и на поредица от избрани успешни практики.

Ден първи

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И АРХИТЕКТУРА
Тема

Лектор

08:00 – 09:00

РЕГИСТРАЦИЯ

Кафе
09:00 – 09:15

ОТКРИВАНЕ

Камара на архитектите в България, ЕнЕфект, Съюз на архитектите в България

Жеко Тилев
Съюз на архитектите в България
СУТРЕШНА СЕСИЯ

Водещ: Петко Симеонов, КАБ
09:15 – 09:45

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
НА СГРАДИТЕ


Представяне на проекта, финансиран от ГЕФ/ПРООН

Здравко Генчев
ЕнЕфект

09:45 – 10:30

ПРОЦЕСЪТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Световният процес за устойчиво развитие / Европейска политика за устойчиво развитие / Европейски методи за оценка на устойчивостта

Елена Димитрова
Университет по архитектура, строителство и геодезия

10:30 – 11:00

Кафе пауза

Видео филм

11:00 – 11:45

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И АРХИТЕКТУРА

Зелената архитектура в контекста на пост модерната култура

Лило Попов
Българска академия на науките

11:45 – 12:30

КЛИМАТ, АРХИТЕКТУРА И КОМФОРТ НА ОБИТАВАНЕ

Земя и енергия / Архитектура и климат / Архитектурата при различни климатични условия / Климатът в България

Топлинен комфорт / Визуален комфорт / Акустични характеристики / Качество на въздуха в помещенията / Хигиенен комфорт

Йордан Радев
Университет по архитектура, строителство и геодезия

12:30 – 13:00


ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ. ДИСКУСИЯ
13:00 – 14:00

Обяд


СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

Водещ: Йордан Радев, УАСГ
14:00 – 14:45

ВЕИ & ПАСИВНИ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ

ВЕИ в България / Пасивни слънчеви системи / Средства за проектиране / Добри практики

Росен Савов
Съюз на архитектите в България

14:45 – 15:30

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ

Анализ на рентабилността (прост срок за откупуване на проектите, анализ на разходите за жизнения цикъл) / Социални ползи от проектирането / Финансиране на строителството на нови сгради / Финансиране на обновяването на сгради

Димитър Дуков Фонд за енергийна ефективност

15:30 – 16:00

Кафе пауза

Видео филм

16:00 – 16:45

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА НИСКОЕНЕРГИЙНИТЕ СГРАДИ

Закон за енергийната ефективност / Технически норми и правила за енергийна ефективност

Виолета Ангелиева

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

16:45 – 17:15

ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ. ДИСКУСИЯ
17:15 – 18:30

ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДАТА

Презентации на специализирани фирми

Представяне на фирмиДен втори

ЗЕЛЕН ВИТРУВИЙ
Тема

Лектор
СУТРЕШНА СЕСИЯ

Водещ: Представител на ЕнЕфект
08:45 – 09:00

ОТКРИВАНЕ

Представяне на международния консултант / лектор

Здравко Генчев
ЕнЕфект

09:00 – 10:30

ВЪВЕДЕНИЕ

Проблеми / европейско законодателство / подходи и решения и интегрирането им в проектантския и строителния процес / методи за оценяване на решенията

Вивиен Брофи Училище по архитектура към Университетския колеж в Дъблин, Ирландия

10:30 – 11:00

Кафе пауза

Видео филм

11:00 – 11:45

БИОКЛИМАТИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ

Климат / комфорт, микроклимат / ситуиране, пасивно използване на слънцето, фактор на формата / интериор, прозорци / остъкляване, засенчване

Вивиен Брофи Училище по архитектура към Университетския колеж в Дъблин, Ирландия

11:45 – 12:15


ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ. ДИСКУСИЯ
12:15 – 13:00

ДНЕВНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Количество и качество на дневната светлина, небето като източник на светлина / енергийни спестявания и жизнен стандарт / проектиране на сградата и прозорците / отблясъци и изгледи / ограничаване на дневната светлина / анализ на дневното осветление

Вивиен Брофи Училище по архитектура към Университетския колеж в Дъблин, Ирландия

12:30 – 13:00


ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ. ДИСКУСИЯ
13:00 – 14:00

ОбядСЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

водещ: Представител на УАСГ
14:00 – 14:45

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ

Човешко здраве и жизнен стандарт / топлинни загуби, потенциал и ограничения / проектиране на площадката и сградата / отвори / анализ на нуждата от вентилация

Вивиен Брофи Училище по архитектура към Университетския колеж в Дъблин, Ирландия

14:45 – 15:30


ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ. ДИСКУСИЯ
15:30 – 16:00

Кафе пауза

Видео филм

16:00 – 16:45

СГРАДНАТА ОБВИВКА И ЕНЕРГИЯТА

Сградната обвивка като посредник / Директивата за енергийните характеристики на сградите / проектантски решение, строителни детайли / материали, тестове и оценки

Вивиен Брофи Училище по архитектура към Университетския колеж в Дъблин, Ирландия

16:45 – 17:30

ИЗБОР НА МАТЕРИАЛИ

Оценка на жизнения цикъл, материали и здраве / влияние върху околната среда / възраждащи се технологии

Вивиен Брофи Училище по архитектура към Университетския колеж в Дъблин, Ирландия

17:30 – 18:00

ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ. ДИСКУСИЯ
19:00

ВЕЧЕРЯ

Ден трети

ПРОЦЕСЪТ НА УСТОЙЧИВОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Тема

Лектор
СУТРЕШНА СЕСИЯ

Водещ: Представител на ЕнЕфект
09:00 – 09:30

ВЪВЕДЕНИЕ

Въведение в практиките на устойчивото проектиране

Здравко Генчев
ЕнЕфект

09:30 – 10:30

ОБОБЩЕНИЕ НА ПЪРВИЯ ДЕН

УСПЕШНИ ПРАКТИКИ

Обобщение върху презентациите от първия ден

Вивиен Брофи Училище по архитектура към Университетския колеж в Дъблин, Ирландия

10:30 – 11:00

Кафе пауза

Видео филм

11:00 – 12:00

УСПЕШНИ ПРАКТИКИ

Представяне на успешни практики, които илюстрират архитектурни решения за прилагане на нискоенергийни стратегии

Вивиен Брофи Училище по архитектура към Университетския колеж в Дъблин, Ирландия

12:00 – 13:00

ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ. ДИСКУСИЯ
13:00 – 14:00

ОбядСЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

Водещ: Представител на ФЕЕ
14:00 – 14:45

АКТИВНИ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ

Видове активни слънчеви системи / Технически характеристики / Интеграция в архитектурата

Гичка Кутова
Университет по архитектура, строителство и геодезия

15:30 – 16:00

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЕСИЯ

Изводи. Следващи събития

Здравко Генчев
ЕнЕфект

Свързани:

Програма на ООН за развитие iconПрограма на ООН за развитие

Програма на ООН за развитие iconПрограма за малки проекти
Пилотна фаза на геф. Сключено е и тристранно споразумение между Програмата за развитие на ООН (проон), Програмата за околна среда...
Програма на ООН за развитие iconПрограма „глобални библиотеки българия" 2009 2013г. Програма „Глобални библиотеки България"
Програма „Програма „Глоб@лни библиотеки България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие....
Програма на ООН за развитие iconПрограма на ООН за развитие
С настоящето писмо, бихме искали да получим Вашата оферта за доставка на следното
Програма на ООН за развитие iconPostbox 520, Tartu 50002, Estonia
Обучението се провежда в сътрудничество с Представителтсвото в България на Програмата на ООН за развитие и Световен фонд за дивата...
Програма на ООН за развитие iconПрограма на ООН за развитие покана за подаване на оферта
...
Програма на ООН за развитие iconОбщинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община златица
Принцип на превантивността (декларация от Конференцията на ООН за околна среда и развитие, 1992год. Рио де Женейро)
Програма на ООН за развитие iconРешение №622
Относно: Споразумение за сътрудничество между Общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие на следните читалища/библиотеки...
Програма на ООН за развитие iconПрограма „Глоб@лни библиотеки България
Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища/библиотеки на територията на общината: библиотека при...
Програма на ООН за развитие iconПрограма на ООН за развитие
Относно: Покана за подаване на оферта за изпълнение на Логистична подкрепа при организиране на обучения и конферентни прояви по проект...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом