Календарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец."Хидромелиоративно строителство" IV курс
ИмеКалендарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец."Хидромелиоративно строителство" IV курс
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер49.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://w3.uacg.bg/UACEG_site/acadstaff/userfiles/study_bg_250_XTC_Lectures_Win_KalPl.doc

173869.doc

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


катедра “ХИДРОТЕХНИКА” зимен семестър

уч. 2010/2011 година

КАЛЕНДАРЕН ПЛАНза лекциите по Хидротехнически съоръжения

за студентите от спец.“Хидромелиоративно строителство” IV курс
Лекциите са в четвъртък от 9,00 до 11,00 часа в зала 606


N

Тема на лекцията

Дата

Часа

1

2

3

4

1.

Водоподпорни хидротехнически съоръжения - общи понятия, класификация,особености на хидротехническите съоръжения, методи за изследването им.23.09.102

2.

Основни сили и въздействия върху водоподпорните хидротехнически съоръжения - видове сили, изчислителни схеми. Сили от собствено тегло, воден натиск, натиск от вълни, натиск на наноси.

30.09.102

3.

Основни сили и въздействия върху водоподпорните хидротехнически съоръжения - филтрационен противонатиск при скална и при нескална основа


7.10.102

4.

Основни сили и въздействия върху водоподпорните хидротехнически съоръжения - сеизмични сили от собствено тегло на съоръжението, сеизмиченс воден натиск, сеизмичен земен натиск.14.10.102

5.

Обща теория на бетонните гравитационни язовирни стени. Анализ на основния профил, оценка влиянието на филтрационния противонатиск. Определяне най-икономичната ширина на стената от условието за устойчивост срещу хлъзгане. Реален профил на гравитационните язовирни стени.21.10.10


(22.10.10)2
N

Тема на лекцията

Дата

Часа

6.


Статическо изчисление на бетонните гравитационни язовирни стени - изчисляване на нормалните, тангенциалните и главни нормални напрежения по методите на съпротивление на материалите.28.10.102

7.

Устойчивост на бетонните гравитационни язовирни стени срещу хлъзгане, преобръщане и изплаване, при стени върху скална основа.


4.11.10
2

8.

Проверка устойчивостта на масивен яз върху нескална основа - метод на Гришин.


11.11.10


2

9.

Инженерно-геоложки условия необходими за изграждане на бетонни гравитационни язовирни стени. Подобряване качествата на основата.18.11.102

10.

Строително-производствени условия за изграждане на бетонните гравитационни язовирни стени. Стени от валиран бетон.25.11.102

11.


*

Конструкция и детайли на бетонни гравитационни язовирни стени.

Бетонни облекчени язовирни стени с разширени фуги.

Масивно-контрфорсни язовирни стени тип “Ньоцли”.02.12.10


03.12.102


2

12.

Дъгови язовирни стени - общи сведения, инженерно-геоложки и топографски условия. Действащи сили и основни методи за статическо изчисление.09.12.10


2

13.

Стоманобетонни контрафорсни язовирни стени с плочи и дъги. Оразмеряване на плочата и дъгите. Конструктивни особености. Контрафорси - статическо изследване и конструктивно оформяне.


16.12.102

14.

Бетонни и стоманобетонни язовирни стени- Oбобщение


23.12.10


2

15.

Нова година

30.12.10

-София, октомври 2010 г.

СЪСТАВИЛ:

/доц.д-р инж.М. Маврова-Гиргинова/

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

/доц.д-р инж. Д. Тошев/
Свързани:

Календарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец.\"Хидромелиоративно строителство\" IV курс iconНорми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения
Чл. (1) Тези норми трябва да се спазват при проектиране на носещи бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения,...
Календарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец.\"Хидромелиоративно строителство\" IV курс iconУниверситет по архитектура, строителство и геодезия
Изобразяване на водоизточници, хидротехнически съоръжения, морски и речени транспорт върху т к. Надписи на хидрографските обекти
Календарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец.\"Хидромелиоративно строителство\" IV курс iconКонспек т по дисциплината " Мелиоративно почвознание " за специалност „Хидромелиоративно строителство", ІІІ курс
Образуване на почвата (почвообразуващи фактори, почвообразуващи скали). Определяне на понятието почва
Календарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец.\"Хидромелиоративно строителство\" IV курс iconКонспек т по дисциплината " Мелиоративно почвознание " за специалност „Хидромелиоративно строителство", ІІІ курс
Образуване на почвата (почвообразуващи фактори, почвообразуващи скали). Определeние на понятието почва
Календарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец.\"Хидромелиоративно строителство\" IV курс iconРазпис на учебните занятия за студентите от 2 курс на спец. "право" зад обучение
Разпис на учебните занятия за студентите от 2 курс на спец. "право" – зад обучение
Календарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец.\"Хидромелиоративно строителство\" IV курс iconРазпис на учебните занятия за студентите от 3 курс на спец. "право" зад обучение
Разпис на учебните занятия за студентите от 3 курс на спец. "право" – зад обучение
Календарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец.\"Хидромелиоративно строителство\" IV курс iconРазпис на учебните занятия за студентите от 1 курс на спец. "право" зад обучение
Разпис на учебните занятия за студентите от 1 курс на спец. "право" – зад обучение
Календарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец.\"Хидромелиоративно строителство\" IV курс iconКурс вторник 01. 09. 2009 08. 00 11. 45 411 Трудово право 13. 00 18. 45 411
Разпис на учебните занятия за студентите от 5 курс на спец. "право" – зад обучение
Календарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец.\"Хидромелиоративно строителство\" IV курс iconКурс събота 25. 08. 2012 08. 00 11. 45 2Б. 203 Административно право 13. 00 20. 45 2Б. 203
Разпис на учебните занятия за студентите от 2 курс на спец. "право" – зад обучение
Календарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец.\"Хидромелиоративно строителство\" IV курс iconКурс събота 25. 08. 2012 08. 00 11. 45 2Б. 313 Гражданско процесуално право 13. 00 18. 45 2Б. 313
Разпис на учебните занятия за студентите от 5 курс на спец. "право" – зад обучение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом