Стратешкипла н за период 2012- 2016
ИмеСтратешкипла н за период 2012- 2016
страница1/8
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер1.14 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://92.60.224.52/~smurflan/domzdravlja/wp-content/uploads/2011/11/SP-2012-2016.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8rectangle 13rectangle 10rectangle 11rectangle 12


ДОМ ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД


С Т Р А Т Е Ш К И П Л А Н


ЗА ПЕРИОД 2012- 2016


ЈУН 2011


САДРЖАЈ

 1. Изјава менаџерског тима о Стратешком плану Дома здравља Димитровград стр.

за период 2012-2016. год. 2

 1. Улоге Дома здравља Димитровград 4

 2. Принципи рада Дома здравља Димитровград 6

 3. Вредности Дома здравља Димитровград 7

 4. Анализа спољашњег и унутрашњег окружења Дома здравља 8

 5. Мисија и визија 9

 6. Мапа стратешког плана за период 2012-2016 годинa 10

 7. Опис стратешких циљева за период 2012-2016 годинa 11

 8. Ресурси за имплементацију стратешког плана за период 2012-2016 годинa 20

 9. Преглед временских рокова за извођење кључних средњорочних активности 21

11. Праћење реализације плана у првој години..............................................................23

12. Прилози.........................................................................................................................24


ИЗЈАВА МЕНАЏЕРСКОГ ТИМА О СТРАТЕШКОМ ПЛАНУ

ДОМА ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 2012-2016


Стратешки план Дома здравља Димитровград је документ који на основу анализе стања унутрашњих снага и слабости узимајући у обзир спољашње могућности и претње, даје оквир средњорочног развоја и дефинише стратешке циљеве Дома здравља, са идентификацијом ресурса за имплементацију Стратешког плана и са временским роковима за извођење активности.

Стратешки план је резултат тимског рада менаџерског тима Дому здравља а у појединим фазама израде су учествовали остали запослени у установи, представници локалне самоуправе, а узети су у обзир предлози, мишљења, примедбе и сугестије корисника здравствених услуга – становника општине Димитровград. Одлуку о изради Стратешког плана за период 2012. - 2016. година, донео је Управни одбор Дома здравља на својој седници 14.03.2011 године.

Тим за израду Стратешког плана урадио је анализу стања на основу званичних извора за период 2007.- 2010. година: докумената Дома здравља - годишњи извештаји о раду и пословању и о извршењима планова (План рада, Кадровски план, План стручног усавршавања здравствених радника и сарадника, План набавке медицинске опреме, План и програм рада на сталном унапређењу нивоа квалитета пружања здравствених услуга); извештаји унутрашњег и спољног стручног надзора, инспекцијских налаза, као и анкета о задовољству корисника пруженим услугама, и задовољства запослених у Дому здравља.Остали извори су били извештаји Коморе здравствених установа Србије о пословању здравствених установа Србије, Завода за јавно здравље; Републичког завода за статистику и документа општине Димитровград.


При изради Стратешког плана узете су у обзир усвојене националне и локалне стратегије и програми:

- Национална стратегија за младе;

- Стратегија развоја младих у Републици Србији;

- Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља;

- Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести;

- Национална стратегија о старењу;

- Стратегија за палијативно збрињавање;

- Стратегија заштите менталног здравља;

- Стратегија јавног здравља Републике Србије;

- Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији;

- Стратегија за борбу против дрога у Републици Србији;

- Стратегија развоја социјалне заштите;

- Национални програм превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020. године;

- Национални програм превенције и ране детекције типа два дијабетеса;

- Национални програм Србија против рака;

- Национални програм за превенцију рака дојке;

- Национални програм за превенцију рака грлића материце;

- Национални програм за превенцију колоректалног карцинома ;

- Стратегија одрживог развоја општине Димитровград (СОР);

- Стратешки план социјалне заштите општине Димитровград.


МЕНАЏЕРСКИ ТИМ ДОМА ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД КОЈИ

ЈЕ УЧЕСТВОВАО У ИЗРАДИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА


 • др Бојан Давитков, специјалиста опште медицине, директор;

 • др Александра Петров, доктор медицине, шеф у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи и кућном негом и стоматолошком здравственом заштитом одраслих;

 • др Загорка Станковић, специјалиста педијатрије, начелник Службе за здравствену заштиту деце, школске деце, жена и поливалентну патронажу са дечјом и превентивном стоматологијом;

 • др Тошко Љубенов, специјалиста ургентне медицине, начелник Службе стационара,

 • др Владица Димитров, специјалиста радиологије, шеф у служби за лабораторијску и радиолошку дијагностику и за специјалистичко-консултативну делатност;

 • Сретен Ангелов, дипломирани економиста, начелник Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове;

 • Анђелка Бошков, виша медицинска сестра, главна сестра Дома здравља;

 • Рајничка Станојевић, медицинска сестра, главна сестра Службе за здравствену заштиту одраслиог становништва са хитном медицинском помоћи и кућном негом и стоматолошком заштитом одраслих;

 • Бранка Рангелов, бабица у одсеку за здравствену заштиту жена;

 • Сања Соколов, педијатријска сестра у одељењу за здравствену заштиту деце и школске деце;

Директор


-----------------------

др Бојан Давитков


УЛОГЕ ДОМА ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД


Општи подаци


Општина Димитровград, географски, захвата источни и југоисточни део административног Пиротског округа и пружа се дуж границе са суседном Републиком Бугарском. Територија општине Димитровград припада планинском типу рељефа.

Површина општине је 481 км2, и ту површину насељава 11.748 становника (по попису из 2002.године) од којих 6.968 живи у граду, 3.147 у приградским селима , а 1.623 у осталим селима. Густина насељености је 24 становника на 1 км2. У општини Димитровград постоје 42 села од којих је већина са веома малим бројем становника и са старачким домаћинствима.

Центар општине - град Димитровград удањен је од Београда 360 км, од Ниша 96 км, а од Софије 60 км. Димитровград лежи на коридору 10, па кроз општину и кроз сам град пролазе међународни аутопут и железничка пруга. На 5 км источно од града налази се гранични прелаз Градина.

Дом здравља Димитровград је једина здравствена установа на територији општине Димитровград, која пружа примарну здравствену заштиту становништву општине Димитровград, али и делу становништва суседних општина Пирот и Бабушница (из насеља ових општина која гравитирају Дому здравља) као и путницима у друмском и железничком саобраћају на коридору 10 кроз општину Димитровград и на граничном прелазу Градина.

Дом здравља Димитровград (са стационаром од 10 постеља) је самостална здравствена установа на основу Уредбе о плану мреже здравствених установа.

Данашњи Дом здравља је настављач традиције дуге преко 120 година у обезбеђивању и пружању здравствене заштите на територији општине Димитровград. У историјским писаним документима 1890 година се појављује као прва година постојања болнице и медицинске службе у Димитровграду(тадашњем Цариброду). До 1990. године Дом здравља је био самосталан, од 1990. па до 07. децембра 2006. године био је организациона јединица Здравственог центра Пирот, а од тада је поново самостална установа.

Оснивачка права над Домом здравља Димитровград врши општина Димитровград која је оснивачка права преузела Одлуком Скупштине општине од 26.10.2006. године, на основу Закона о здравственој заштити.


Делатност Дома здравља


Дом здравља Димитровград обавља примарну здравствену делатност предвиђену законом (који и Сл.Гл.бр. 200) :

- Заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију оболелих и повређених;

- Превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника;

- Здравствено васпитање и саветовање ради очувања и унапређења здравља;

- Превенцију, рано откривање и контролу малигних болести;

- Превенцију, откривање и лечење болести уста и зуба;

- Патронажне посете, кућно лечење и медицинску негу;

- Хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;

- Заштиту менталног здравља;

- Палијативно збрињавање;

- У стационару пружање болничке здравствене заштите;

- Обавља и друге послове у складу са законом.


Дом здравља Димитровград промовише здравље и пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге за све категорије становника из области опште медицине, педијатрије, гинекологије и акушерства, пнеумофтизиолошке заштите, хитне медицинске помоћи, поливалентне патронаже, здравствене неге, стоматологије, физикалне медицине и рехабилитације, интерне медицине, радиолошке, ултразвучне и лабораторијске дијагностике.

Ангажовањем консултаната из ЗЦ Пирот, у Дому здравља се пружају и прегледи лекара специјалиста из области неуропсихијатрије, физикалне медицине, офталмологије и опште хирургије.


Унутрашња организација


У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности и контроле стрручног рада, у Дому здравља Димитровград организовано је пет служби, у складу са Статутом Дома здравља и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Дома здравља:

а) Служба за здравствену заштиту одраслих становника и запослених са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом одраслих;

б) Служба за здравствену заштиту предшколске и школске деце и жена са поливалентном патронажом и дечјом и превентивном стоматологијом;

в) Служба за радиолошку и лабораторијску дијагностику и специјалистичко – консултативну делатност;

г) Служба стационара;

д) Служба за правне, економско-финансијске, техничке послове и друге сличне послове;

У оквиру Службе за здравствену заштиту одраслих становника просторно су издвојене здравствене амбуланте у селима Смиловци, Изатовци, Трнски Одоровци, Поганово и Доња Невља у којима се обавља делатност из области опште медицине. Поред тога тим који ради у тернским амбулантама здравствене услуге пружа и у селима (Драговита, Радејна, Височки Одоровци, Пртопопинци, Петрлаш, Каменица и Сенокос) Трошкове одржавања просторија у ових седам села сносе месне заједнице и Општина Димитровград.


Ангажовани капацитети


Грађевински објекти Од грађевинских објеката два су у граду (зграда Дома здравља и зграда Стационара), пет објеката је у селима (Смиловци, Изатовци, Трнски Одоровци, Поганово и Доња Невља) и један објекат на граничном прелазу Градина (санитарни објекат). У објектима у граду на располагању је преко 3650 м2 корисног простора, а у 5 сеоских амбуланти још 942 м2.

Земљиште уз објекте: уз зграду Дом здравља 2.386 м2, уз зграду стационара 2.484 м2 и 4.069 м2 уз сеоске здравствене амбуланте, и посебна кат. парцела бр.391/4 у КО Градиње 600 м2. Вредност напред наведеног земљишта у 2010.год. износи 4.789.565,00 динара (на бази цена земљишта из ценовника Општине Димитровград за 2010.годину).Опрема

Опремљеност Дома здравља медицинском опремом доста је добро. Стање је битно побољшано задњих година, захваљујући значајним средствима уложеним у набавку нове медицинске опреме. Део постојеће медицинске и канцеларијске опреме је неопходно обновити. У Дому здравља функционишу медицински и рачуноводствени информациони систем. Медицински систем ради интегрисано, а рачуноводствени за сада аутономно.

Возни парк чине 12 возила: санитетска возила, теренско возило са носилима, теренско возило, два путничка аутомобила и једно путничко комби возило.


Кадровски капацитети

У дому здравља запослено је укупно 114 радника, 86 здравствених радника и 28 немедицинских радника (26 са високом, 8 са вишом и 60 са средњом спремом , 12 је са квалификацијом, и 8 без квалификације).


ПРИНЦИПИ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА • Усклађивање са законским прописима (Прилог 1.а.)

 • Поштовање начела струке у пружању здравствене заштите (Прилог 1.б.)

 • приступачности (остварује се непрекидним радом Дома здравља и физичком и географском доступношћу грађанима);

 • правичности (остварује се тиме што је забрањена свака дискриминација по основу расе, пола, старости, националне припадности, вероисповести, културе, социјалног порекла, политичког или другог убеђења, имовног стања, језика, врсте болести,психичког или телесног инвалидитета);

 • свеобухватности (остварује се применом обједињених мера на целокупно становништво општине, које обухватају промоцију здравља,превенцију болести и повреда, рану дијагнозу, лечење и рехабилитацију).

 • континуираности (остварује се обезбеђивањем упућивања пацијената на секундарни и терцијарни ниво, као и наставак неопходних мера по повратку пацијената са виших нивоа);

 • ефикасности (остварује се рационалним коришћењем расположивих финансијских средстава, односно настојањем да се постигне што виши ниво здравствене заштите уз најнижи утрошак средстава).

 • Поштовање људских вредности и права пацијената у складу са кодексом професионалне етике( Прилог 1.в.).

 • Стално унапређења квалитета здравствених услуга (остварује се мерама и активностима у Дому здравља којима се у складу са савременим достигнућима медицинске науке и праксе повећавају могућности повољног исхода и смањивање ризика и других нежељених последица по здравље и здравствено стање појединаца и локалне заједнице у целини) (Прилог 1.г.).


ВРЕДНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД


Основне вредности Дома здравља чине:

 1. Стручан кадар и тимски рад на свим нивоима:

 2. Заинтерсованост кадра за усавршавање

 3. Набавка и примена нове опреме

 4. Традиција у обезбеђивању здравствене заштите у заједници

 5. Обезбећивање додатних здравствених услуга

 6. Добра сарадња у локалној заједници


1. Кадровска попуњеност Дома здравља је задовољавајућа како у погледу броја појединих кадрова такође и у погледу стручности.Сви здравствени радници су са одговарајућом школском спремом за послове које обављају и сви имају лиценце својих комора за самостални рад. Велику већину запослених одликује посвећеност и преданост свом позиву и часно обављају професионалне дужности и поред неадекватне материјалне сатисфакције.

Тимски раде пре свега изабрани лекари, али и остали лекари и здравствени радници примењују овај начин рада. У руковођењу и управљању такође се примењује тимски рад.Управни и надзорни одбор раде као тимови. Директор држи редовно једном недељно састанак колегијума ( сви начелници, главна сестра, председник Комисије за квалитет, председник Стручног савета, по потреби и други). Стручни савет, Комисија за унапређење квалитета рада, Етички одбор, координатори за одређене процесе ( за акредитацију, за увођење клиничких путева ), такође примењују тимски начин рада.

2. Импонује заинтересованост и спремност кадра за сталним стручним усавршавањем и усвајањем и применом нових знања, вештина и технологија. До 2009. године углавном су лекари похађали разне програме стручног усавршавања, а од 2010. активно се укључује и виши и средњи медицински кадар, тако да су у 2010. године сви здравствени радници Дома здравља у сто постотном обиму били обухваћени програмима екстерних и интерних континуираних медицинских едукација. Скоро све интерне едукације (курсеве, стручне састанке и друге облике), припремају и реализују као предавачи кадрови из Дома здравља. Немедицински радници такође се стручно усавршавају из области своје стручности.

3. Нова медицинска опрема набавља се од 2007. године континуирано у зависности од расположивих средстава, која углавном обезбеђује локална самоуправа, а на основу годишњих планова набавке медицинске опреме које доноси Управни одбор. За четири година набављено је: ултразвучни апарат; биохемијски, хематолошки и уринарни анализатори, центрифуга, коагулометар и друга опрема за рад лабораторије; пацијент монитор за стационар; стоматолошка столица за дечју и превентивну стоматологију; апарати за магнетну и ултразвучну терапију у физикалној терапији; ЕКГ апарати, пулсни оксиметри, клинички инхалатори и концентратори кисеоника, аспиратори, медицинска опрема за ординације (ваге, негатоскопи, рефлектори, пулсни оксиметри, сетови за ОРЛ прегледе), опрема за пружање хитне медицинске помоћи ван установе; опрема за стерилизацију (аутоклав, стерилизатори); аутоматска комора за развијање рентген филмова и друга ситнија опрема.

4. Традиција постојања болнице у Димитровграду, у различитим организационим облицама и са различитим капацитетима - Стационар ради у згради изграђеној за ту намену између 1903. и 1905. године. У стационару болнички се лече углавном интернистички, пулмолошки и неуролошки пацијенти. Постоји велика сентиментална везаност локалног, поготову старијег становништва, за своју „болницу“.

5. У Дому здарвља обављају се и специјалистички прегледи физијатра, неуропсихијатра, офталмолога и хирурга. Специјалисти су из Здравственог центра Пирот, а њихове доласке финсира Општина, док Дом здравља обезбеђује простор и друге услове за њихов рад.


6. Дом здравља има добру сарадњу у локалној заједници са свим битнијим институцијама локалне заједнице: са локалном самоуправом; са локалним медијима; са образовно васпитним установама; са државним органима; са невладиним организацијама. Константно је добра сарадња и са другим институцијама у окружењу, битним за рад Дома здравља и за пружажање квалитетних услуга становништву: са другим здравственим установама пре свега у Округу, али и ван њега; са надлежним Заводом за јавно здравље; са филијалом Републичког завода здравственог осигурања. Нов изазов је почетак прекограничне сарадње са здравственим установама из суседне Републике Бугарске.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Стратешкипла н за период 2012- 2016 icon«от школьных компетенций к успеху в жизнИ»
«Программа развития Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной школы с углубленным...
Стратешкипла н за период 2012- 2016 iconПрограма розвитку футболу в місті на 2012 2016 роки
Закону України «Про фізичну культуру І спорт», рішення Черкаської обласної ради від 28. 12. 2011 №11-3/vi «Про програму розвитку...
Стратешкипла н за период 2012- 2016 icon2010-2016 Земун, 2010. На изради Стратегије развоја туризма Општине Земун радили су
Стратегија развоја туризма општине Земун за период 2010-2016. године настала је као резултат препознавања значаја и интереса економског...
Стратешкипла н за период 2012- 2016 iconЗа бюлетина Дейност на нсорб са намерени 4 материала
Броят на безстопанствените кучета в София ще бъде намален до 95 на сто през 2016 г. Това предвижда новата програма на общината за...
Стратешкипла н за период 2012- 2016 iconПроект плана первоочередных действий по обустройству жизни
Запланированные действия органов власти на период 2011-2016 гг с кратким описанием (вводимые объекты, принимаемые решения, нормативные...
Стратешкипла н за период 2012- 2016 iconНационална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Р. България 2012 2016 г., приета от Министерски съвет с Протокол №29 / 25 юли 2012 г
Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Р. България 2012 – 2016 г., приета от Министерски съвет...
Стратешкипла н за период 2012- 2016 iconSouthern Metropolitan Region oral health plan 2012-2016

Стратешкипла н за период 2012- 2016 iconПриемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е
По първа точка- приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода...
Стратешкипла н за период 2012- 2016 iconHec-french Need Based Merit Scholarships bba session 2012-2016

Стратешкипла н за период 2012- 2016 iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция – перник
Упрзи, във връзка със Заповед № рд 09-170/24. 09. 2012 г на Министъра на здравеопазването и в изпълнение на Националната програма...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом