Формуляр по качеството




ИмеФормуляр по качеството
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер83.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ncipd.org/UserFiles/File/509.1zayavka_za_kontrol_za_klienta.doc




ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО


Код: ФК 509 – 1 В

Редакция: 2

15.05.2006

Междулабораторни сравнителни изпитвания

Заявка за участие в МСИ

Стр. 1

Вс. стр.3


ФК 509-1 В Заявка за участие в междулабораторни сравнителни изпитвания на лаборатория “Вирусология”


ДИАГНОСТИКА НА ВИРУСНИТЕ ИНФЕКЦИИ ” – май/ октомври 20…. г.

Участник№ …………………………………………………………………..………………………


Лаборатория/заведение ……………………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………..

Ръководител ………………………………………………………………………….

/ име, презиме, фамилия /

Адрес: …………………………………………………………………………………….…….

/ улица, град, пощенски код /


Телефон: …………………………………….. /посочете и кода/

Факс: …………………………………………


E-mail: ……………………………………….


Желая да участвам във външен лабораторен контрол по вирусология – цикъл диагностика на вирусните итфекции:


(моля обозначете със знак “Х” в графата –І цикъл или ІІ цикъл


Дата: _________________________

Подпис/ печат








ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО


Код: ФК 509 – 1В




Редакция: 2




15.05.2006




Междулабораторни сравнителни изпитвания

Заявка за участие в МСИ

Стр. 2

Вс. стр.3



















Сектор провеждащ

контрола



по

ред

Наименование

на изследването

Единична

цена в лева

І- Цикъл

ІІ- Цикъл

Диагностика на вирусните инфекции





Срок за регистрация

30 март 20....

Срок за регистрация

30 септември20..

Срок за изпращане на пробита

30 април 20..

Срок за изпращане на пробита

30 октомври 20..

Срок за връщане на резултатите

30 май 20..

Срок за връщане на резултатите

30 ноември 20..


1

2




4








СЕКТОР

Хепатитни вируси”



1

HAV-anti-HAV-IgM

50







2

HBV-HBsAg

50







3

HBV-anti HBsAg

50







4

HBV-anti-HBc-IgM

50







5

HBeAg

50







6

HCV-anti-HCV

50







Сектор „НПЛ по HIV”

1

HIV-anti-HIV

50

























Сектор”Морбили, Паротит, Рубеола”

1

Морбили-anti-IgM

50










2

Морбили-anti-IgG

50










3

Паротит-anti-IgM

50










4

Паротит-anti-IgG

50










5

Рубеола-anti-IgM

50










6

. Рубеола –anti-IgG


50







Сектор

Хламидии и рикетсии”

1

Chl.Trachomatis-AB-IgG

50








Сектор

херпесни вируси”


1


VHS/1-anti-VHS/1- IgM



50










2

VHS/1-anti-VHS/1- IgG

50










3

VHS/2-anti-VHS/2- IgM

50










4

VHS/2-anti-VHS/2- IgG

50










5

CMV-anti-CMV -IgM

50










6

CMV-anti-CMV -IgG

50










7

VZV-anti-VZV-IgM

50










8

VZV-anti-VZV-IgG

50










9

EBV-anti-VCA-IgM

50










10

EBV-anti-VCA-IgG

50








ЗАБЕЛЕЖКА:СЕРТИФИКАТЪТ ЗА ИЗВЪРШЕН КОНТРОЛ ВАЖИ ЗА 1 ГОДИНА ОТ МОМЕНТА НА ИЗДАВАНЕТО МУ

Указания:

  1. Сумите за участие във външния лабораторен контрол могат да бъдат преведени по банков път на името на: Национален център по заразни и паразитни болести, код –BIC:BNBGBGSD,, Банкова сметка :IBAN:BG91BNBG96613100150901, БНБ – Централно управление, София. На банковия документ да пише:

За лабораторен контрол по вирусология”. Сумите могат да се внасят и на място.

  1. Върнете попълнения формуляр с копие от банковия превод на адрес:

1504 София, бул.”Янко Сакъзов”№26, външен лабораторен контрол-


Вирусология.

  1. Данни за издаване на фактура, както и информация за получени заявки и издадени сертификати са на разположение в учебен отдел на НЦЗПБ - г-жа Румяна Величкова – тел. 02/ 944 69 99 –вътр. 370.

  2. За справки, свързани с резултати от лабораторния контрол – тел. 02/8329118 – доц.Павел Теохаров зав.лаборатория Вирусология, Национален консултант по Вирусология

Свързани:

Формуляр по качеството iconФормуляр по качеството
Фк 509 – 1 п заявка за участие в междулабораторни сравнителни изпитвания на лаборатория „Паразитология”
Формуляр по качеството iconФормуляр по качеството
...
Формуляр по качеството iconРаботен формуляр на проекта
Работният формуляр може да бъде изготвен на всеки официален за Европейски Съюз език
Формуляр по качеството iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Формуляр по качеството iconФормуляр за кандидатстване
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г
Формуляр по качеството icon1 Качеството като стратегическа цел на предприятието
Заедно с това обаче неутралността и независимостта на отделите по управление на качеството водят до висока самостоятелност на същите....
Формуляр по качеството iconФормуляр 3 Декларация
Членовете на научния колектив в състав според Формуляр 4 имат авторски права (основани на Чл. 3, Ал. 1; точки. 1 и 8 на запсп) върху...
Формуляр по качеството iconРегистрационен формуляр методически семинар на Джеръми Хармър
Моля изпратете попълнения формуляр на електронен адрес promotion@longman-bulgaria com или факс 052 655 504
Формуляр по качеството iconКонспект по дисциплината управление и контрол на качеството
Качество на продукцията. Термини и определения, свързани с качеството. Концепции за дефинирне на качеството
Формуляр по качеството iconФормуляр за жалба на ес
Настоящият формуляр може да се използва за подаване на жалба до железопътни оператори, продавачи на билети, началник гара и/или национални...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом