Дипломна работа превод: Стефан Станчев
ИмеДипломна работа превод: Стефан Станчев
страница1/19
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер2.77 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://workroom.chitanka.info/todo/4019-20110317-162321-Gringo-umberto_diplomna.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
УМБЕРТО ЕКО

КАК СЕ ПИШЕ ДИПЛОМНА РАБОТА


Превод: Стефан Станчев


ИК „АЛЕКСАНДЪР ПАНОВ" 1999


УМБЕРТО ЕКО

КАК СЕ ПИШЕ ДИПЛОМНА РАБОТА

COME SI FA UNA TESI DI LAUREA

© 1977 Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S. p. A

© 1995 R. C. S. Libri&Grandi opere S. p. A - Milano

I. Edizione Tascabili Bompiani giugno 1977

II. Edizione Strumenti Bompiani aprile 1985

X. Edizione Strumenti Bompiani febbraio 1995

© Стефан Станчев - превод

© Ангел Ангелов - послеслов

© ИК „АЛЕКСАНДЪР ПАНОВ" 1999

ISBN 954-455-022-5


СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИПЛОМНАТА РАБОТА И ЗА КАКВО СЛУЖИ

I. 1. Защо трябва да се пише дипломна работа и за какво служи тя

I. 2. Кого би заинтересувала тази книга

I. 3. Как дипломната работа може да бъде полезна и след дипломиранет

I. 4. Четири ясни правила


II. ИЗБОРЪТ НА ТЕМА

II. 1. Тема върху специфичен проблем или панорамна тема

II. 2. Историческа или теоретична тема

II. 3. Към миналото или към съвременността да бъде ориентирана нашата тема

II. 4. Колко време ни е необходимо, за да напишем дипломната си работа

II. 5. Нужно ли е да знаете чужди езици

II. 6. „Научна" или „политическа" тема

II. 6.1. Какво е научност

II. 6.2 Историко теоретични теми или теми върху актуални проблеми

II. 6.3. Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа

II. 7. Как да избегнем опасността да се окажем използвани от научния си ръководител


III. ИЗДИРВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

III. 1. Достъпност на изворите

III. 1.1. Какви са изворите на научния труд

III. 1.2. Извори от първа ръка и извори от втора ръка

III. 2. Издирване на библиографията

III. 2.1. Как да ползваме библиотеките

III. 2.2. Как да работим с библиографията: картотеката

III. 2.3. Библиографските посочвания

III. 2.4. Библиотеката на Александрия: един експеримент

ТАБЛИЦА 1. ПРЕГОВОР НА ПРАВИЛАТА ЗА БИБЛИОГРАФСКО ПОСОЧВАНЕ

ТАБЛИЦА 2. ПРИМЕР ЗА БИБЛИОГРАФСКИ ФИШ

ТАБЛИЦА 3. ОБЩИ ТРУДОВЕ ВЪРХУ ИТАЛИАНСКИЯ БАРОК, ИЗВАДЕНИ ОТ ТРИ СПРАВОЧНИКА

ТАБЛИЦА 4. ТРУДОВЕ ВЪРХУ ИТАЛИАНСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БАРОКА, НАМЕРЕНИ В ТРИ СПРАВОЧНИКА

III. 2.5. Трябва ли да се четат книгите и в какъв ред


IV. РАБОТНИЯТ ПЛАН И КАРТОТЕКИРАНЕТО

IV. 1. Съдържанието като план за работа

IV. 2. Фишове и бележки

IV. 2.1. Видове фишове и тяхното приложение

IV. 2.2. Фиширане на извори от първа ръка

ТАБЛИЦА 5. ФИШОВЕ ЗА ЦИТАТИ

ТАБЛИЦА 6. ПАМЕТНА ЗАПИСКА

IV. 2.3. Картотека на прочетените заглавия

IV. 2.4. Научната скромност

ТАБЛИЦИ 7-14 ФИШОВЕ ЗА ПРОЧЕТЕНИ ЗАГЛАВИЯ

V. НАПИСВАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

V. 1. За кого пишете

V. 2. Как пишете

V. 3. Цитатите

V. 3.1. Кога и как се цитира: десет правила

ТАБЛИЦА 15. ПРИМЕР ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН

АНАЛИЗ НА ЕДИН И СЪЩИ ТЕКСТ

V. 3.2. Цитат, парафраза и плагиатство

V. 4. Бележките под линия

V. 4.1. За какво служат бележките

V. 4.2. Системата цитат - бележка

ТАБЛИЦА 16. ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

НА СИСТЕМАТА ЦИТАТ - БЕЛЕЖКА


В някои курсове са записани стотици студенти. Професорът познава отчасти не повече от трийсетина от тях. Тези, които са най-активни на семинарните занятия, правят впечатление на асистента, а чрез него и на професора. Така в края на краищата преподавателите успяват да опознаят не повече от стотина измежду своите студенти. И най-вече тези, които са израснали в образовани семейства, били са в контакт с жива културна среда, могат да си позволят пътувания с образователна цел, посещават театрални постановки и други културни мероприятия и пътуват в чужбина. Освен тези студенти обаче съществуват другите. Другите са студенти, на които се налага да работят и да прекарват деня си в някой задушен офис в градче с десетина хиляди жители, където няма дори една свястна книжарница. Някои пък, разочаровани от университета, са избрали политическа кариера, но и те, рано или късно, ще трябва да защитават дипломна работа. Има и наистина бедни студенти, които избират изпитите по свободно избираемите дисциплини по принципа кой ще им струва най-евтино, защото не могат да си набавят необходимите книги. Има студенти, които понякога идват на лекции и се опитват да си намерят място в препълнената зала, а след лекцията биха искали да поговорят с преподавателя, но виждайки опашка от трийсетина души, бързат да си хванат влака, защото нямат пари за хотел. Има студенти, на които никой никога не е обяснил как се търси книга в библиотека и коя библиотека да посещават. Тези студенти често не знаят, че биха могли да намерят някои от книгите в своята градска библиотека, нито имат представа, че могат да си поръчат книга но междубиблиотечния обмен.

Съветите в тази книга са насочени най-вече към тях. Приложими са и за онези ученици от горните класове на гимназиите, които имат намерение да продължат в университета и да разберат какво представлява алхимията на дипломната работа.

На всички тях тази книга би искала да подскаже поне две неща:

- Може да напишете достойна дипломна работа и ако се намирате в трудно социално положение.

- Можете да използвате написването на дипломната работа (дори и ако останалата част от следването ви се е сторила неприятна и разочароваща), за да си възвърнете положителното отношение към ученето, схващано не като зазубряне на определен брой факти, а като критически обработен опит, като придобиване на способност (от полза за бъдещето ви) да напипвате проблемите, да размишлявате методично, да излагате мислите си в съответствие с определени комуникативни техники.

2. Трябва да бъде ясно, че тази книга няма намерение да обяснява „как се извършва научно изследване", нито пък представлява критично — теоретична дискусия върху стойността на изследването. Тя представлява само серия от бележки какво трябва да направите, преди да представите на изпитната комисия един ръкопис, изискван от закона за висшето образование, съставен от определен брой страници, намиращ се в пряка връзка с изучаваната от вас дисциплина, и който да не предизвика у научния ви ръководител чувство на нямо удивление и тиха лудост. Нека е ясно, че книгата няма да ви каже какво да включите в дипломната си работа. Това ще решите вие. Но книгата ще ви каже:

1.Какво се разбира под „дипломна работа";

2.Как да подберете темата и да определите времето за работа;

3.Как да проведете библиографското дирене;

4.Как да подредите материалите, които сте събрали;

5.Как да оформите текста.

Имайте предвид, че най-точно трябва да спазвате съветите от последната част, която на пръв поглед изглежда най-маловажна. Но единствено тя разглежда материя, за която съществуват достатъчно ясни правила.

3. Типът дипломна работа, за който се отнася тази книга е дипломната работа на хуманитарните факултети. Моят опит е почерпен преди всичко от работа във филологически и философски факултети и съвсем естествено голяма част от примерите се отнасят до теми, разглеждани в тях. Но в границите, които си поставя тази книга, съветите, включени в нея, са приложими и за факултетите по политически науки, педагогика, право, културология и т. н. Но само когато става дума за исторически или теоретични теми, не и за експериментални. Има приложни теми, например от областта на архитектурата, икономиката, търговията и някои от природонаучните дисциплини, за които изложените принципи са също така валидни. Но все пак, ако изучавате нещо подобно, не им се доверявайте прекалено. Съпоставете изложените от мен правила с правилата, валидни за вашата дисциплина.

4. Докато тази книга се подготвя за печат, в обществото тече дискусия за реформа на университетското образование. В нея се говори за две или три степени на дипломиране.

С основание може да се попита дали в такъв случай моята концепция за дипломна работа няма да се окаже невалидна.

Ако се въведат няколко степени за дипломиране, но моделът бъде съотносим с тези на повечето чуждестранни университети, то по същество ще имаме една не по-различна ситуация от описаната в глава първа. Ще имаме дипломна работа за първо ниво (магистърска степен - бел. ред.) и дисертация за докторат (второ ниво)*.

*В българските университети първото ниво е бакалавърска степен, но както и в повечето от западните университети тя не изисква защита на дипломна работа и съответно не дава пълни права на висше образование. - бел. ред.

Съветите, дадени тук, важат и за двата типа писмени работи, а където съществуват разлики, те са посочени изрично. Освен това смятам, че казаното в следващите страници, ще остане валидно и за един доста дълъг преходен период, независим от от това, дали ще се извърши планираната реформа.

5. Чезаре Сегре, който пръв прочете ръкописа, ми даде някои съвети. Много от тях възприех, но за някои останах на своето мнение, така че той не носи отговорност за крайния резултат. Разбира се, благодаря му от сърце.

6. Последна забележка. В изложението ми се говори както за студентите, така и за студентките, за преподавателите, но и за преподавателките. Тъй като италианският език (също както и българският - бел. ред.) не разполага с неутрални изрази, обединяващи двата пола (американците използват формата „person", но би било глупаво да говорим за „лицето студент" или „лицето дипломант"), ще говоря винаги за студент, дипломант, професор, научен ръководител. Без тази граматическа характеристика да носи белези на сексизъм и дискриминация.*

*Някой може да попита, защо тогава не съм използвал като обща формулировка студентка, преподавателка и т. н. Защото работя от моя гледна точка и изхождам от собствения си опит и смятам, че така е по-добре за изказа. - бел. авт.


I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИПЛОМНАТА РАБОТА И ЗА КАКВО СЛУЖИ


I. 1. Защо трябва да се пише дипломна работа и какво представлява тя


Дипломната работа обикновено е ръкопис със средна дължина, варираща между сто и четиристотин машинописни страници, в който ръкопис студентът разработва проблем, отнасящ се до научната дисциплина, чиито курс той желае да завърши. Дипломната работа, според нашите закони, е необходима, за да се завърши курсът на обучение. Когато е издържал семестриалните изпити, студентът представя дипломната си работа пред комисия, състояща се от преподавателя, с когото „се прави" дипломната работа и опонентите, които изказват възражения. Така се получава дискусия, в която взимат участие всички членове на комисията. От мненията на двамата докладчици за качествата (или недостатъците) на писмената работа и от способността на кандидата да защити позициите си комисията си съставя преценка. Пресмятайки освен това, средния успех от семестриалните изпити, комисията присъжда оценка на дипломната работа, изказва поздравления и прави препоръка за отпечатване. Поне това е правилото, следвано в почти всички факултети с хуманитарна насоченост.

Веднъж описали „външните" характеристики на дипломната работа и ритуала, с който тя се защитава, все още не сме казали нищо за нейната същност. Преди всичко защо университетът изисква като условие за завършването дипломна работа?

Нека се има предвид, че тази норма не важи за повечето чуждестранни университети. В някои от тях има различни нива на защита, които могат да бъдат достигнати без дипломна работа; в други съществува едно „първо ниво", съответстващо най-общо на нашата дипломна работа, това ниво не дава право на званието „доктор" и може да бъде достигнато било единствено със серия изпити, било с писмена работа с по-малки претенции; в трети съществуват различни нива на докторантура, които изискват писмени работи с различна сложност... Обикновено истинската защита представлява един вид „наддипломиране" - докторантура - на която се допускат само онези, които имат намерение да се реализират като научни работници. Този вид докторантура носи различни названия, но оттук нататък ще го обозначаваме с едно интернационално съкращение, PhD (което означава Philosophy Doctor, доктор по философия, но което обозначава всеки доктор на хуманитарните науки, от социолога до преподавателя по гръцки; в рамките на нехуманитарните предмети се използват други съкращения като например MD, Medicine Doctor).

Значи имаме две различни степени - обикновена дипломна работа, която дава право на висше образование и докторска дисертация, която дава научната степен PhD.

Дипломата, в своите различни форми, насочва към упражняване на професията в живота, докторската степен, напротив, насочва към академична работа, което означава, че който защити докторска дисертация почти винаги започва университетска кариера.

В университетите този вид защита е винаги докторска, PhD, и представлява оригинална изследователска работа, чрез която кандидатът трябва да покаже, че е учен, способен да придвижи напред дисциплината, на която се посвещава. Действително тази работа не се прави, като нашата дипломна работа, на двадесет и две години, а в по-напреднала възраст, понякога даже на четиридесет или петдесет години (въпреки, че, разбира се, има и много млади доктори). Защо толкова много време? Именно защото става въпрос за оригинално изследване, за което определено трябва да се знае какво са казали по въпроса другите учени, но преди всичко е необходимо да се открие онова, което другите още не са казали. Когато се говори за „откритие", особено в областта на хуманитарните науки, нека не се мисли за фундаментални открития като разпадането на атома, теорията на относителността или за лекарство против рака: могат да съществуват и скромни открития, като за научен принос се смята един нов прочит на класически текст, откриването на ръкопис, който хвърля нова светлина върху биографията на някой автор, нов прочит на предишни изследвания, който води до „узряване" и систематизиране на идеи, разхвърляни из различни текстове. Във всеки случай ученият трябва да напише труд, който другите учени от неговата дисциплина не би трябвало да пренебрегват, защото казва нещо ново (сравни II. 6.1.).

От същия тип ли е нашата дипломна работа? Не непременно. Наистина, тъй като се пише на възраст между двадесет и две и дведесет и четири години, докато все още се държат семестриални изпити, тя не може да представлява завършек на един продължителен и осмислен труд, доказателство за пълно научно съзряване. Разбира се, случва се да дойдат дипломни работи (направени от особено способни студенти), представляващи истински докторски дисертации, и други, които не достигат това ниво. Нито пък университетът го изисква на всяка цена: може да се напише добра дипломна работа, която да представлява не изследователски, а компилативен труд.

В една дипломна работа с компилативен характер студентът показва, че е придобил критичен поглед върху съществуващата литература (т. е. върху публикациите по въпроса) и че е способен да я изложи ясно и достъпно, стремейки се да свърже различните гледни точки, предоставяйки по този начин един интелигентен обзор, полезен от информативна гледна точка, включително и за учени от тази специалност, които не са извършвали задълбочени изследвания върху този частен проблем.

И така, едно първо предупреждение: може да се направи или компилативна, или изследователска дипломна работа; или защита като за диплома, или защита като за докторска дисертация.

Една изследователска работа е винаги по-дълга, трудна и отговорна; една компилативна работа също може да бъде трудна и дълга (има компилативни трудове, отнели дълги години), но обикновено може да бъде направена в по-кратко време и с по-малък риск.

Не е казано, че който прави компилативна дипломна работа си затваря пътя към изследването; компилацията може да представлява доказателство за сериозност от страна на младия изследовател, който, преди да започне самостоятелно изследване, иска да си изясни някои идеи, подготвяйки документалната си база.

На срещуположния полюс се намират онези работи, които имат претенции да бъдат изследователски, но са направени прибързано и са некачествени трудове, които дразнят този, който ги чете и никак не правят чест на този, който ги пише.

Следователно изборът между компилативен и изследователски труд е свързан с научното съзряване и способностите на кандидата за работа.Често - и за съжаление - това е свързано и с икономически фактори, защото е ясно, че един студент, който работи, има по-малко време, сили и по-малко пари, които да отдели за дълги изследвания (които обикновено изискват закупуването на редки и скъпи книги, пътувания до чужбина и т. н.).

За съжаление, в тази книга не мога да давам съвети от икономически характер. До неотдавна изследователската работа навсякъде по света беше привилегия на богатите. Днес съществуват много стипендии и фондове за обучение в чуждестранни университети, но това едва ли разрешава проблемите наистина за всички. Най-добрият вариант е едно по-добре устроено общество, в което ученето да бъде работа, заплащана от държавата, в която да бъде плащано на този, който има призвание за научен работник и в която да не е необходимо да се притежава на всяка цена „един къс хартия", за да се намери място, да се получи повишение, да се изпреварят другите в конкурс.

Но нашият университет и обществото, чиито резултат е той засега са това, което са. Не ни остава нищо друго, освен да си пожелаем студентите от всички прослойки да могат да учат, без да се подлагат на излишни саможертви и да обясним как да се напише добра дипломна работа, съобразявайки се с времето и силите, с които разполагаме, както и със собствения си научен усет.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Дипломна работа превод: Стефан Станчев iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа превод: Стефан Станчев iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа превод: Стефан Станчев iconДжон Милтън Изгубеният рай Информация Включено в книгата Изгубеният рай
Редакционна колегия: Александър Муратов, Богомил Райнов, Божидар Божилов, Вера Ганчева, Владимир Филипов, Димитър Методиев, Емил...
Дипломна работа превод: Стефан Станчев iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа превод: Стефан Станчев icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа превод: Стефан Станчев iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа превод: Стефан Станчев iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа превод: Стефан Станчев iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа превод: Стефан Станчев iconДипломна работа

Дипломна работа превод: Стефан Станчев iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом