Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик
ИмеОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер36.44 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewpz.org/sed-otcheti-riewpz/sedmichen otchet za perioda -28.02 - 02.03.2011g.docОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – ПАЗАРДЖИК

ЗА ПЕРИОДА 28/02/2011г. - 02/03/2011г.


Брой проверени обекти*Брой дадени предписания


Брой съставени актове


Брой издадени наказателни постановленияБрой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от РИОСВ и МОСВ)


Постъпили суми от санкции в лв. през отчетния период

Брой

издадени заповеди за спиране на дейности


29 бр.67 бр.3 бр.-


-

1 санкция от 4 025 лева ,

наложена на “Еко – Медет”

ЕООД за замърсяване на воден обект


-


-

]

По-важни проверки :

Сектор “УО” – проверка по жалба – дадено предписание и изготвен отговор до жалбоподателя, проверка на „Екобулхарт”ЕООД във връзка с изискванията на чл. 41 (2) от ЗУО.

Разгледани и върнати със задължителни предписания 3 фирмени програми за дейности с отпадъци - на „Каучук ”АД, гр. София, „Братя Коцеви” ООД, гр. Велинград и „А и К” ООД гр. Велинград.

Сатимекс”ООД, с.Калугерово, общ.Пазарджик. Проверка във връзка с Писмо на МОСВ относно проверка на задължените лица по чл.11, ал.1 и 2 от ЗУО. Дадени 7 бр.предписания.

- „Агрофарм”ООД, гр.Пазарджик. Проверка във връзка с Писмо на МОСВ относно проверка на задължените лица по чл.11, ал.1 и 2 от ЗУО. Дадени 7 бр.предписания.

- „Агротехимпекс”ЕООД, гр.Пазарджик. Проверка във връзка с Писмо на МОСВ относно проверка на задължените лица по чл.11, ал.1 и 2 от ЗУО. Дадени 2 бр.предписания.

- „Винарска къща – Виноградец” АД, с.Виноградец, общ.Септември. Проверка във връзка с Писмо на МОСВ относно проверка на задължените лица по чл.11, ал.1 и 2 от ЗУО. Дадени 6 бр.предписания.

- „Габер Пластхим” ЕООД, гр.Септември. Проверка във връзка с изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Дадени 4 бр.предписания.

Лакрима” АД, “Автомир”ЕООД, “Спринг Еър Бг” гр. Пазарджик.Проверки по писмо на МОСВ.Дадени предписания.„Магги Харт” ЕООД, гр. Белово , 4Габер-1”ЕООД, гр.Септември , „Оптикомеханичен завод” ООД, гр.Стрелча. Проверка по писмо на МОСВ. Дадени предписания.

Сектор“ВВППБ - „Италфрукт”ЕООД - КП по ЗЧАВ и регламент 1005/2009 относно веществата , нарушаващи озоновия слой - дадени 2 предписания за спазване разпоредбите на закона.

Сервизна работилница гр. Пазарджик – проверка по жалба за изгаряне на отработено автомобилно масло - дадено е предписание за премахване на горивната инсталация.

с.Черногорово – изграждане на инсталация за компост – проверка по сигнал - дадени предписания за представяне на информация по ЗООС.

с. Бошуля – проверка на баластриери „Картал тепе” и „Лозница 1”- КП по ГИП предписания за представяне на копия на ЦИП.

гр. Стрелча – проверка на кариера Мерата – КП по ГИП - дадено предписание за представяне на копия на ЦИП.

Сектор “Превантивна дейност”ОВОС и ЕО - решения за преценяване на необходимостта от ОВОС – 2 бр., Участие във ВЕЕС – 1 бр.

ОХВ и УР – Във връзка с получен в РИОСВ-Пазарджик сигнал за разпиляни стари пестициди и замърсяване с тях - извършена проверка в бивш стопански двор в с. Лозен. Установи се, че е извършено преместване на пестицидите от стар склад с нарушен покрив в друга масивна сграда с бетонов покрив. Вратата на сградата е зазидана, а прозорците - плътно затворени. Преместването е направено с цел да се изолират пестицидите от атмосферното влияние. Не се установи разпиляване или изтичане на препарати по площадката или около сградата.

Сектор “Защита на природата” - „Купена”, “Беглика”, „Мантарица” – в местностите : “Грамадите”, „Снежанка” и „Стойлък” . На 28.02.2011 г. е проведена акция със съдействието на специализирани полицейски сили – Пловдив в резерват „Купена” – заловени в момент на незаконна сеч 3 нарушители - съставени са 3 акта.

Изготвени 1 решение по ОС и 1 писмо.


Таблица 2


Брой проверени обекти по документи


Брой издадени становища

Брой дадени предписания за несъответствие на избраните кодове за класификация на отпадъци /неутвърдени работни листа – брой отпадъци/

Брой листове за съответствието на избрания код

с вида на отпадъка - /утвърдени отпадъци - брой/

2 бр.

4 бр.

6 бр.

13 бр.  1. „В И К-В ЛИКВИДАЦИЯ” ЕООД –обекти общ. Пазарджик, общ. Септември, общ. Лесичово

  2. „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД - С. ВАРВАРА, общ. СЕПТЕМВРИ
Стр. от

Свързани:

Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
По-важни резултати от контролната дейност през месец декември 2010 г. 10 акта за административни нарушения съставиха експертите на...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец декември 2011 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през декември 2011г са проверени 84 обекта, като са извършени 96 проверки по...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец февруари 2012 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през февруари 2012 г са проверени 68 обекта, в които са извършени 79 проверки...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
По-важни резултати от контролната дейност през януари 2011 г. 9 акта за административни нарушения съставиха експертите на риосв-пазарджик...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Взети са водни проби. Резултатите от извършените физикохимични анализи дават основание риосв-пазарджик да наложи на оператора „Свиком”ад...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Пет-Интернешънъл”еоод във връзка с условията в разрешителното, 2 проверки на нови фирми –„сд бодис-2000-Илчеви съдружие”- пазарджик...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Постъпили суми от санкции в лв. /Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Постъпили суми от санкции в лв. /Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Постъпили суми от санкции в лв. /Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Постъпили суми от санкции в лв. /Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом