Одобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване
ИмеОдобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер70.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://caa.gateway.bg/upload/docs/Check_listNazemnaALL.doc
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"


Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужванеNo


Дейности и обхват по наземно обслужване

Персонал

обучение квалификация


Заверен лицензНаличиена техникаНаличие на разработ. технологияПравила за движение по перона


Забележки

1

1. Наземно администриране и надзор включва:

1.1. представителни услуги и връзки с местните власти или други такива, разплащания в услуга на авиационния оператор и предоставяне на офис-площи за неговите представителства;

1.2. контрол на затоварването, съобщения и телекомуникации;

1.3. обработка и складиране на багаж и администриране на всеки отделен товар;

1.4. всякакъв друг вид надзорни услуги преди, по време или след полета и всякакви други административни услуги, искани от ползвателите на летището.
2

2. Обслужване на пътниците включва: оказване на всякакво съдействие на пристигащите, заминаващите и транзитните пътници, в т.ч. билетна и паспортна проверка, регистрация на багажа и доставянето му до зоната за сортиране.
3

2. Обслужване на пътниците включва: оказване на всякакво съдействие на пристигащите, заминаващите и транзитните пътници, в т.ч. билетна и паспортна проверка, регистрация на багажа и доставянето му до зоната за сортиране.
4

4. Обработка на товари и пощенски пратки включва:

4.1. за товарите: физическа обработка на товарите за износ, трансфер или внос, обработка на придружаващите ги документи, митнически процедури и прилагането на процедури по обезпечаване на сигурността, предвидени в спогодбата между страните или съобразно изискванията на конкретните условия;

5

4. Обработка на товари и пощенски пратки включва:

4.1. за товарите: физическа обработка на товарите за износ, трансфер или внос, обработка на придружаващите ги документи, митнически процедури и прилагането на процедури по обезпечаване на сигурността, предвидени в спогодбата между страните или съобразно изискванията на конкретните условия;
6

5. Обслужване на ВС на перона включва:

5.1. диспечерско обслужване на въздухоплавателното средство на земята при пристигане и заминаване;

5.2. съдействие при товаренето на въздухоплавателното средство и осигуряване с необходимата техника;

5.3. връзка между въздухоплавателното средство и оператора на наземното обслужване;

5.4. товарене и разтоварване на въздухоплавателното средство, включително осигуряване и работа с необходимата техника, както и транспорт на екипажа и пътниците между ВС и терминала и транспорт на багажа между ВС и терминала;

5.5. осигуряване и работа със специализираната техника за пускане на двигателите;

5.6. придвижване на самолета при пристигане и заминаване, както и осигуряване и работа с необходимата техника;

5.7. транспортиране, натоварване и разтоварване във или от ВС на храни и напитки.
7

6. Обслужване на ВС включва:

6.1. външно и вътрешно почистване на ВС и санитарните възли;

6.2. охлаждане и отопляване на салоните, отстраняване на снега и леда, антиобледенителна обработка на ВС;

6.3. преустройство на салона с необходимото салонно оборудване, съхранение на това оборудване.
8


7. Обслужване с горива и масла включва:

7.1. организация и изпълнение на зареждането с гориво и операциите по източването му, включително съхранение на горивото и контрол по качеството и количеството на доставките на горива;

7.2. дозареждане с масла и други течности.
9

8.Техническо обслужване на въздухоплавателното средство включва:

8.1. рутинно предполетно техническо обслужване;

8.2. нерутинни услуги по техническото обслужване, заявени от авиационните оператори;

8.3. организация и снабдяване с резервни части и необходимото оборудване;

8.4. заявка за/или резервация на подходящо място за паркиране и/или хангарно място.
10

9. Полетни операции и администриране на екипажите включва:

9.1. подготовка на полета на отправното летище или на всеки друг пункт;

9.2 съдействие по време на полет, включващо допълнително диспечерско обслужване при необходимост;

9.3. следполетни действия;

9.4. администриране на екипажите.
11

10. Наземният транспорт включва:

10.1. организация и извършване на превоз на екипажи, пътници, багажи, товари и поща между различните терминали на същото летище, но невключващо подобен превоз между ВС и всяка друга точка в рамките (периметъра) на същото летище;

10.2. всякакъв специален превоз, заявен от ползвателя на летището.
12

11. Обслужване на бордния бюфет включва:

11.1. връзка със снабдителите и административната управа;

11.2. съхранение на храна и напитки и оборудването, необходимо за приготовлението им;

11.3. почистване на това оборудване;

11.4. приготовление и доставка на оборудване, както и доставка на храни и стоки за бара.Инспектор ..............................Дата..........


Подпис: ............................
Инспектор ..............................Дата..........


Подпис: ............................
Инспектор ..............................Дата..........


Подпис: ............................Свързани:

Одобрена от Главния директор на Главна дирекция \"Гражданска въздухоплавателна администрация\" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване iconРегистрационна форма за лицензиране и проверка дейността на летищен оператор
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция \"Гражданска въздухоплавателна администрация\" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване iconОбявление главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" обявява конкурс
За длъжността “директор” на дирекция “Авиационна безопасност” в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция \"Гражданска въздухоплавателна администрация\" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване iconХарта на клиента
Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна...
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция \"Гражданска въздухоплавателна администрация\" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване iconГлавна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация"

Одобрена от Главния директор на Главна дирекция \"Гражданска въздухоплавателна администрация\" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване iconГлавна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация" заявление

Одобрена от Главния директор на Главна дирекция \"Гражданска въздухоплавателна администрация\" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване iconПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция \"Гражданска въздухоплавателна администрация\" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване iconПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция \"Гражданска въздухоплавателна администрация\" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване iconРепублика българия
Министерство на транспорта и съобщенията главна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация"
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция \"Гражданска въздухоплавателна администрация\" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване iconИнструкция rvsm
Република българия министерство на транспорта главна дирекция „гражданска въздухоплавателна администрация'
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция \"Гражданска въздухоплавателна администрация\" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване iconИздаден от министерство на транспорта
Устройствен правилник на главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация (загл. Изм. Дв, бр. 29 От 2000 Г.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом