Великотърновски университет"СВ. Св. Кирил и методий" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на
ИмеВеликотърновски университет"СВ. Св. Кирил и методий" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер38.7 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-vt.bg/pages/2097/uplft/dpi-konspekt2008г.doc
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ


КОНСПЕКТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ПИСМЕН ИЗПИТ НА

СПЕЦИАЛНОСТ “ПСИХОЛОГИЯ


 1. Психологията, като наука. Място на психологията в системата ан науките. Обект, предмет и задачи на психологията. Връзка на психологията с естествознанието, философията и социалните науки.

 2. История на психологията: ХVІІ – ХІХ в.: рационална, емпирична, асоциативна психология. Експериментална психология: Вилхелм Вундт.

 3. Психологически школи през ХХ в.: психодинамична, поведенческа и хуманистична психология.

 4. Развитие на психиката, съзнанието и личността. Филогенезис, онтогенезис, антропогенезис. Фактори на развитието.

 5. Дейностен и системноструктурен подход в психологията. Характеристика на основните дейности: игра, учене, труд.

 6. Общопсихологичен модел за структурата на човешката психика: психочни процеси, психични състояния, психични свойства.

 7. Характеристика на когнитивните процеси усещане, възприятия, представа.

 8. Характеристика на психичните процеси: мислене, памет, внимание и въображение. Мислене и интелект.

 9. Емоционални и поведенчески психични процеси: емоции и чувства, инстинкти, произволни движения и воля. Проблемът за свободата на волята и личността.

 10. Насоченост на личността: светоглед, потребностно-мотивационна сфера, ценностна система. Норми и идеали.

 11. Биологични детерминанти на личността: пол, тип нервна система и темперамент, функционална асиметрия на мозъка, интревертивност, екстравертивност и дарби.

 12. Социокултурни детерминанти на личността: политикоикономическа система, етнос и религия, семейство и училища, неформални жизнени събития. Личност и характер.

 13. Методи за изследване на психичните процеси, свойства и състояния.

 14. Методи за изследване на личността и групата.

 15. Характеристика на социалнопсихологичните школи. Съвременно състояние на социалната психология.

 16. Основни социалнопсихологични феномени. Същност, разновидности и взаимовръзки.

 17. Масово поведение: тълпа, религия и предразсъдъци, масмедии. Обществено мнение и настроение.

 18. Анализ на общуването като обмен ан информация, междуличностно възприемане и поведение.

 19. Конфликт – обяснителни модели и разновидности. Стратегии за разрешаване.

 20. Психология на лидерството и властта.

 21. Психодинамична теория за личността.

 22. Бихевиористична теория за личността.

 23. Хуманистична теория за личността.

 24. Анализ на теориите за периодизацията на онтогенетичното развитие.

 25. Анализ на психичното и личностно развитие на детето.

 26. Анализ на развитието в зряла възраст.

 27. Жизнени кризи на развитието и стратегии за преодоляване.

 28. Психология на обучението. Теории за научаването.

 29. Подкрепленията във възпитателния процес. Трудни деца.

 30. Анализ на комуникациите в организацията.

 31. Подбор на персонала и мотивация на личността в организациите.

 32. Психологически феномени на политическата власт.

 33. Психопатология на личността: невроза, психоза, психопатия. Теории за здравата личност.

 34. Психопатология на възприятнопредставната дейност, мисленето и съзнанието.

 35. Психодинамични модели за консултиране и психотерапия. Критичен анализ.

 36. Поведенчески модели за конултиране. Критичен анализ.

 37. Хуманистични модели за консултиране. Критичен анализ.

 38. Епидемиология и етиология на психичните разстройства.

 39. Методи за диагностика, превенция и лечение на психичните разстройства.

 40. Психологичните парадигме през ХХ в. Прогнози за развитието на психологията.Предложен на заседание на катедра “Психология” / Протокол № 7/24.06.2008г/ и приет от Факултетен съвет на Философски факултет / Протокол № 7/ 01.07.2008г/


Списък

Примерна литература за подготовка на студенти за писмен държавен изпит по Психология

1. М. Ярошевски, Л. Анцицерова, Развитие и съвременно състояние на чуждестранната психология

2. Т.Томашевски, Основни идеи на съвременната психология

3. А. Ждан, История психологии

4. В.Печяк, Известни психолози за психологията

5. Д.Йорданов, К.Крумов, Ст.Жекова, Педагогическа психология

6. А.Петровски, Обща психология

7. А.Петровски, Возрастная и дифференциалная психология

8. И. Зиновиевна, Диференциална психология

9. Ил.Стойков, Възрастова и педагогическа психология

10. К.Тодорков, Когнитивна психология

11. С.Пенчева, Когнитивна невропсихология

12. Ф.Раис, Психология подростового и юношеского возроста

13. Крийг, Психология развития

14. Л.Хьелл,Д. Зиглер, Теории личности

15. С.Джонев, Социална психология

16. С.Московичи, Социална психология, т. 1 и 2

17. Д.Майерс, Социалъная психология

18. И.Иванов, Организационна психология

19. Смит, Уеикли, Психология на организационното поведение

20. К.Тодорков, Експериментална психология

21. К.Тодорков, Психология на пола

22. Ч.Бренър, Психоанализа

23. Н.Данчев, Психология на българина

24. М.Семов,Народопсихология

25. П.Милев иР.Милев, Психопатология

26. М.Хаджийски, Консултативна психология

27. Тр.Трифонов, Трудова и бизнес психология

28. Р.Корсини, Енциклопедия по психология

Заб. Не са посочени годините на издаване, тъй като някои заглавия имат по няколко издания

Свързани:

Великотърновски университет\"СВ. Св. Кирил и методий\" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на iconУл. Д. Найденов 127 А, 5000, Велико Търново, р българия
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, Философски факултет, катедра "Психология"
Великотърновски университет\"СВ. Св. Кирил и методий\" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на iconВеликотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий" филологически факултет катедра германистика и нидерландистика
Докторант по съвременна немскоезична литература към катедра Германистика и нидерландистика, вту “Св св. Кирил и Методий”
Великотърновски университет\"СВ. Св. Кирил и методий\" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на iconЕвропейски формат на автобиография
...
Великотърновски университет\"СВ. Св. Кирил и методий\" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на iconВеликотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий" филологически факултет катедра германистика и нидерландистика
Членуването на съществителните имена и именните групи в българския и немския език
Великотърновски университет\"СВ. Св. Кирил и методий\" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на iconВеликотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий" филологически факултет катедра германистика и нидерландистика
За рода на съществителните в немски и български език/ в университета “Фр. Шилер” гр. Йена
Великотърновски университет\"СВ. Св. Кирил и методий\" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на iconУчебен план бизнес администрация, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Катедра «Стопанско управление» на Стопански факултет при вту осъществяват обучението на студентите от специалността
Великотърновски университет\"СВ. Св. Кирил и методий\" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на iconУчебен план бизнес администрация, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Катедра «Стопанско управление» на Стопански факултет при вту и преподаватели от Икономически институт на бан осъществяват обучението...
Великотърновски университет\"СВ. Св. Кирил и методий\" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на iconУчебен план бизнес администрация, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Катедра «Стопанско управление» на Стопански факултет при вту и преподаватели от Икономически институт на бан осъществяват обучението...
Великотърновски университет\"СВ. Св. Кирил и методий\" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на iconВеликотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Съдържание на практическия изпит за специалността "педагогика на обучението по физическо възпитание"
Великотърновски университет\"СВ. Св. Кирил и методий\" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на iconВеликотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий" стату т на почетните отличия, звания и знаци на великотърновския университет
Чл. Настоящият статут регламентира реда и условията на почетната наградна система на Великотърновския университет “Св св. Кирил и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом