Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г
ИмеОтчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г
страница5/6
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер0.75 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://prb.bg/uploads/documents/346.doc
1   2   3   4   5   6

І. Списък на дела за престъпления, свързани с организирана престъпна група за незаконно производство и разпространение на наркотици, неистински евробанкноти, трафик на хора и склоняване към проституция, измами с ДДС:


1. Сл.д. № 227/04 г. на НС, пр.пр. № 3687/04 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключило.Внесен обвинителен акт срещу 4 лица /Н.Камбов, Хр.Копринков, Г.Спиров и Ив.Маринов/ по чл.321 ал.3 НК вр. чл.244 ал.2 от НК /организирана престъпна група за производство и разпространение на неистински евро банкноти/

2. Сл.д. № 110/02 г. по описа на НСлС, пр. пр. № 4059/02 г. на СГП. Разследването приключило, след дадени указания. Внесен обвинителен акт срещу 3 лица /Ал.Торбов, Гриша Григоров и Нона Онума/ по чл.321 ал.3 във вр. с чл.354а ал.2 от НК /престъпна група за доставка на кокаин/.

3. Сл.д. № 164/2004 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 1907/04 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 4 лица /Ал.Маринов, Петър Стоилов, Хр.Христов и Стефан Панчев/ по чл.321 ал.3 във вр. с чл.354, ал.1 и 2 НК. /престъпна група за производство, държане и разпространение на амфетамини – наркотици/.

4. Сл.д. № 22/04 г. на НСлС, пр.пр. № 615/2004 г. по описа на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 3 лица /Евгени Тонев, Никола Чернев, Денко Алексов/ по чл.321 ал.3 от НК, чл.354а ал.2 от НК /организирана престъпна група за производство и разпространение на наркотици амфетамини/.

5. Сл.д. № 544/04 г. на СтСлС, пр.пр. № 1534/05 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 7 лица /Пл.Калчев, Ц.Калчева,2 Ивайло Колев, Наско Начев, Виктор Димитров, Борис Михайлов и Марио Камишев/ по чл.321 ал.3 от НК във вр. с чл.212 ал.5 от НК /източване на ДДС.

6. Сл.д. № 93/02г. на НСлС – пр.пр. № 4467/02г. на Софийска градска прокуратура. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 2 лица /Светозар Ив. Георгиев и Любчо Г. Иванов/ по чл. 321 ал.1 и чл. 155 и чл. 142 от НК. Престъпна група за склоняване към проституция.

7. Сл.д.№ 129/04 г. на НСлС, пр.пр. № 1859/04 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключено.Внесен обвинителен акт срещу 11 лица /Найден Найденов, Азам Чаодри, МД Шахяхан Бхуиян, Георги Вълчев, Сербан Георге, Андрей Велков, Анатолий Тошков Ангелов, Борислав Паунов, Михаил Николов, Цветан Танациев – по чл.321 ал.3 пр.2 във вр. с чл.280 ал.2 т.3 /незаконен трафик на хора през Българо-гръцката граница/.


- Дела за престъпления, свързани с контрабанда и разпространение на наркотици и оръжие.


1. Сл.д. № 3/05 г. на НСлС, пр.пр. № 5346/04 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 5 лица /Зиад Ал Исса, Денис Гайтанджиев, Ивайло Стоянов, Мохамед Гайтанджиев и Веселин Стоянов / - по чл.242 ал.4 във вр. с чл.354а ал.2 и чл.321 ал.3 от НК /престъпна група за пренасяне на наркотици в тайници на автомобили/.

2. Сл.д. № 59/01 г. на 04 ТО – СтСлС, пр.пр. № 672/01 г. по описа на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 1 лице /Любомир Хр.Димитров/ по чл.354а, ал.1 от НК /производство на химикали за производство на амфетамини/.

3. Сл.д. № 37/05 г. на СтСлС, пр.пр. № 6943/04 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключено. Внесен обвинителен акт срещу 2 лица /Ирина Минчева и Валентин Пейков/ по чл.354а ал.2 от НК /съхраняване на наркотици – амфетамин/.

4. Сл.д. № 191/05 г. по описа на СтСлС, пр.пр. № 1835/05 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 2 лица /Исмаил Абужами и Ахмед Заарура от Ливан/ по чл.354а ал.2 от НК /съхраняване на наркотици-амфетамин/.

5. Сл.д. № 235/05 г. на СтСлС, пр.пр. № 2225/05 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 5 лица /Мохамед Ахмед, Ботьо Миков, Тодор Миков, Светлин Пейков, Велчо Милев/ по чл.354а от НК /международен трафик на наркотици-амфетамини/.

6. Дознание № 7/05 г. на РГС-Видин, пр.пр. № 2693/05 г. на РП-Видин.Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 4 лица /Ив.Маринов, Емил Георгиев, Валентин Евгениев и Емилиян Петров/ по чл.242 ал.4, чл.279 и 339 от НК. Контрабандна стока – гранатомети /2 бр./, снайперова пушка и снарядна ракета/.

7. Сл.д. № 7109/05г. на ТО – Девня. ОСС – Варна, пр.пр. № 560/05г. на РП – Девня. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу Антонио Фоти по чл. 242 ал.2 от НК – внос на наркотици.

8. Дознание № 75/03г. на РДВР – Търговище – пр.пр. № 379/05г. на ОП – Търговище. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 2 лица /Недко Пинков и Илиян Илиев/ по чл. 354 ал.1 от НК, производство и съхраняване наркотични вещества /амфетамин/ - прекурси/.


- Дела за престъпления, свързани с изготвяне и прокарване в обращение на парични знаци /предимно евробанкноти/ или официални удостоверителни знаци.


1. Сл.д. № 286/03 г. на СтСлС пр.пр. № 2579/03 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 2 лица /Венцислав Йосифов и Антон Ганчев Алексиев/ за престъпление по чл.243 ал.1 от НК, 244 ал.2 от НК и чл.339 ал.1 от НК /изготвяне и разпространение на неистински банкноти /евро/.

2. Сл.д. № 330/04 г. на СтСлС, пр.пр. № 2863/04 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 2 лица /Стефан Михайлов и Георги Шумков/ по чл.244 ал.2 от НК и чл.354а ал.1 от НК./държане на неистински евро банкноти и кокаин /наркотици/.

3. Сл.д. № 3-СП/05 г. на СтСлС, пр.пр. № ЗСР-53/05 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 2 лица /Рудолф Франис и Михаил Илиев/ по чл.243 ал.2 и чл.244 ал.2 от НК. /изготвяне на неистински държавни ценни книжа български и чуждестранни – акцизни бандероли за алкохол и тютюневи изделия/.

4. Сл. д. № 770/03г. на СтСлС: пр.пр. № 7256/03г. на Софийска градска прокуратура. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 2 лица /Ив.Хинов и Янко Томов Янков/ по чл. 243 ал.1 и по чл. 243 ал.2 от НК /производство и разпространение на неистински парични знаци – евро/.

5. Сл.д. № 780/03г. на СтСлС – пр.пр. № 19842/03г. на СРП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 3 лица /Румен Сърбев, Юлиян Любенов и Марио Александров/ по чл. 276 ал.4 от НК и по чл. 339 ал.1 от НК.

6. Сл.д. № 151/04 г.на НСлС, пр.п р. № 6645/03 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключено. Внесен обвинителен акт срещу 5 лица /Пл.Захариев, Станимир Асенов, Николай Сяров, Ан.Спасов Антонов и Румен Русев/ по чл.244 ал.1, във вр. с чл.243 и чл.308, чл.339 от НК.

7. Сл.д. № 1147/02 г. на ОСлС-Кюстендил, пр.пр. № 535/04 г. на ОП-Кюстендил. Дадени указания. Разследването приключено срещу 3 лица /Станка Калоферова, Г.Панев и В.Борисов/ по чл.244 ал.2 от НК /разпространение и държане на неистински евро банкноти/. Внесен обвинителен акт на 21.12.2005 г. от прокурор Любенов от ОП-Кюстендил.


- Дела за икономически престъпления


1. Сл.д. № 406/03г. на СтСлС: пр.пр. № 2577/03г. на Софийска градска прокуратура. Дадени указания. Разследването приключено. Внесен обвинителен акт срещу 5 лица /Цанко Дренски, Т. Тодоров, Анг. Маргаров, Васил К.Василев и Камен Банков/ по чл. 212 ал.4 е чл. 311 от НК – източване на ДДС.

2. Сл.д. № 91/03 г. на НСлС, пр.пр. № 1944/03 г.на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 4 лица /Жорж Гаманов, Гергана Ситурска, Хр.Банков и Летерио Олива/ по чл.210 ал.1 във вр. с чл.209 от НК и по чл.330 ал.3 от НК. /делото за застрахователна измама и запалване на автоматичната линия за спринцовки/.

3. Сл.д. № 558/02 г. на СтСлС, пр.пр. № 4211/02 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 3 лица /Олга Миленкова, Хр.Моллов, Румяна Иванова/ по чл.203 НК /присвояване като синдици на пари от АК “Балкан” АД.

4. Сл.д. № 1731/04 г. на ОСлС-Пловдив, пр.пр. № 6576/04 г. на ОП-Пловдив. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу Васил Хр.Тотев по чл.257 ал.1 във вр. с чл.255 ал.1 от НК /избягване плащане на данъчни задължения.

5. Сл.д. № 194/02 г. на СтСлС, пр.пр. № 5267/01 г. на СГП. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 1 лица /Петър Николов Русев/ по чл.219 ал.4 от НК “РВД”.

6. Сл.д. № 261/03 г. на НСлС, пр.пр. № 3263/03 г. на РП-Варна. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 1 лица /Бедри Шефик/ по чл.283а т.1 във вр. с ал.3 от НК.

7. Сл.д. № 333/04г. на НСлС – пр.пр. № СП-53/04г. на Софийска градска прокуратура. Дадени указания. Разследването приключено. Внесен обвинителния акт срещу 1 лице /Весела Ганчева Маринова по чл. 212 ал.5 от НК – източване на ДДС/.

8. Сл.д. № 114/04г. по описа на СтСлС – пр.пр. № 6582/03г. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 3 лица /Росен Стоев, Катинка Маринова, Георги Стратиев/ по чл. 282 ал.2 от НК/ митнически служител за пропускане на стоки през митниците чрез Тир-карнети.

9. Сл.д. № С-17/05 г. на СтСлС, пр.пр. № С-4/05 г. на СГП. Дадени указания. Разследването е приключило и е внесен обвинителен акт срещу 1 лице Йовчо Димитров Йовчев – председател на Държавна агенция – държавен резерв при военновременни запаси по чл.219 ал.4 и чл.282 ал.3 от НК. Отделени материали по пр. С-26 на СГП образувано ново следствено дело, предстои приключване и внасяне на обвинителен акт срещу същото лице.


- Дела за трафик на хора, убийство


1. Сл.д. № 188/05 г. по описа на ОСлС-Русе, пр.пр. № 493/05 г. на РП-Бяла. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 1 лице /Искра М.Александрова/ по чл.159а ал.2 от НК /използване на едно лице в чужбина за проституция/.

2. Сл.д. № 238/03 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 2408/03 г. на РП-Видин. Дадени указания. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 7 лица /Ст.Стоянов, Г.Трендафилов, С.Димитров, Пл.Димитров, К.Асенов, Н.Младенов и Абдул Караджас /по чл.280 ал.2 от НК /незаконно превеждане през граница/.

3. Сл.д. № 148/05 г. на ОСлС-Видин, пр.пр. № 447/05 г. на ОП-Видин. Разследването приключило. Внесен обвинителен акт срещу 1 лице /Благой Чакъров/ по чл.116 ал.1 т.9 от НК.


- Прекратени дела


1. Сл.д. № 312/03г. на СтСлС – пр.пр. № 6188/02г. на СРП. Дадени указания. Разследването приключено. Делото е прекратено на основание чл. 237 ал.1 т. 1 във вр. с чл. 21 ал.1 т.1 от НПК /Чистота – ЕООД”Искър”./

2. Сл.д. № 54/05г. на НСлС – пр.пр. 1017/05г. на Софийска градска прокуратура. Дадени указания. Разследването приключило. Делото е прекратено /срещу Хашим Елиас Бадер/ по чл. 321, ал.6 от НК/ от ОАЕ и бъл. граждани в Дубай/ поради амнистия.

От изложеното могат да се направят следните изводи:

Не са приключени 5 дела, поради забавени съдебни поръчки от чужбина /Франция – 3, Гърция – 2, Сърбия и Черна гора – 1/, без които разследването не може да приключи.

- И през 2005 г. Прокуратурата на РБ продължи осъществяването на взаимодействие с останалите държавни органи, информирайки ги официално за дейността си. Прокуратурата изготвя и предоставя годишен доклад за дейността си на Висшия съдебен съвет и друга статистическа информация по негово искане.

- Прокуратурата изпраща информация и на Инспектората при Министерство на правосъдието за движението на преписките и делата, образувани в районните, окръжните и апелативни прокуратури. Инспекторатът следи движението на преписките и делата.

Обобщения доклад от Висшия съдебен съвет за дейността на съдилищата, прокуратурите и следствените служби се изпраща за сведение в Народното събрание и се публикува в Интернет.

- Прокуратурата предоставя доклад за дейността си по спазване на законността на Президента, на Народното събрание и на Министерския съвет.


ІІ. Сътрудничество с правоохранителните органи на други държави.

Сътрудничеството на Върховна касационна прокуратура с правоохранителните органи на други държави се извършва въз основа на действащите многостранни и двустранни международни договори, по които Република България е страна и въз основа на принципа на взаимността

-за действията, свързани с изготвяне и изпращане на молби за правна помощ до чужбина;

-за действията по възлагане и изпълнение на молби за правна помощ от чужбина;

-за екстрадициите на обвиняеми и осъдени лица

както и въз основа на многостранните и двустранните договори, по които Република България е страна – за действията, свързани с трансфера на осъдени лица.

Ратифицирането от страна на Република България през 2004 г. Втори допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, Допълнителния протокол към Конвенцията за трансфер на осъдени лица, Европейската конвенция за трансфер на наказателни производства и Европейската конвенция за международно признаване на присъди доведе до изменения на Наказателно процесуалния кодекс в края на 2004 г., последица, от което е засилено сътрудничество през 2005 г. с правоохранителните органи на чужди държави. От 04.07.2005 г. е в сила и Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест /ЗЕЕЗА/, който в частта относно Европейската заповед за арест ще влезе в сила след приемането на Република България в Европейския съюз. Със ЗЕЕЗА на Върховна касационна прокуратура бяха възложени дейностите, свързани с изготвяне на искания за международното издирване и молби за екстрадиция до правоохранителните органи на чужди държави, както на обвиняеми лица по висящи досъдебни производства, така и на осъдени лица.


І. Сътрудничество, осъществявано по реда на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, Допълнителния протокол към същата Конвенция и Втория допълнителен протокол към същата конвенция.


1. Молби за правна помощ на българските съдебни власти до съдебните власти в чужбина.

От 01.01.2005 г. до 09.12.2005 г. от българските съдебни власти по висящи досъдебни производства са изпратени 902 молби за правна помощ, от които до същата дата сме получили материали от цялостно или частично изпълнение по 309 молби за правна помощ. Неизпълнени са останали 593 молби за правна помощ.

От горепосочените молби за правна помощ 15 са изпратени във връзка с разследване по дела, образувани от българските съдебни власти за трафик или производство на наркотични вещества, 5 – по предварителни производства за пране на пари, 8 – по предварителни производства за трафик на хора и склоняване към проституция, 1 – за организирана престъпна група. По 4 от посочените във въпросника за организирана престъпност дела за убийства са изпратени молби за правна помощ и е получено изпълнение от чужбина.

2. Молби за правна помощ от чужбина.

От 01.01.2005 г. до 22.11.2005 г. Върховна касационна прокуратура е получила 251 молби за правна помощ от съдебните власти от чужди държави /чрез Министерство на правосъдието/. От тях общо са изпълнени 141, а 111 са в процес на изпълнение. От горепосочените молби 5 се отнасят до прехвърляне на наказателно производство.

От общо изпратените 251 молби, 156 са били възложени на Националната следствена служба /НСлС/. От възложените за изпълнение на НСлС 156 молби за правна помощ с искане за извършване на следствени действия, 124 са приключили, а 32 са в процес на изпълнение. 19 молби за правна помощ са свързани с висящи наказателни производства, водени от съдебни власти на чужди държави за трафик на хора и 5 – за връчване на процесуални книжа. Всички молби, отнасящи се до извършване на процесуално-следствени действия, свързани с разследването, са възложени на Националната следствена служба на основание чл.172а ал.1т.2 НПК. От възложените на Националната следствена служба по 19 молби за правна помощ от производства за трафик на хора 15 са изпълнени и 4 са в процес на изпълнение. От изпълнените молби за правна помощ 3 са приключили в рамките на 30 дни, 10 – в рамките на 2 до 3 месеца, 1 – в рамките на повече от 3 месеца и 1 – в рамките на 6 месеца. Молбите за правна помощ, изпратени от чуждите съдебни власти, предмет на които е връчване на книжа-призовки, постановления на прокуратурите в чужбина за спиране или прекратяване на наказателни производства, се изпращат от ВКП на съответните прокуратури в страната с указания за начина, по който да се извърши връчването, удостоверяването на връчването и обратната кореспонденция с ВКП, с оглед уведомяване на чуждите съдебни власти за резултата.

Молбите за правна помощ от чужбина, свързани с наказателни производства за търговия, производство или трафик на наркотични вещества са 22 на брой, като всички са възложени от ВКП на НСлС на основание чл.172а ал.1 т.2 НПК. От тях 19 са изпълнени и 3 са в процес на изпълнение.

Молбите за правна помощ, свързани с пране на пари, данъчни измами, фалшифициране на пари и документи измами са общо 54, от които 31 са изпълнени и 23 са неизпълнени.

Получените молби за правна помощ, свързани с контрабанда на стоки са 14, от които 11 са изпълнени и 3 не са изпълнени.

Получените чрез Министерство на правосъдието молби за правна помощ не изчерпва броя на тези, заведени и възложени от ВКП за изпълнение. Така например молбите за правна помощ, с които се иска спешно връчване на призовки се изпращат по факс въз основа на Втория допълнителен протокол към ЕКВНВ от прокуратурите на държави, които са го ратифицирали и отговора се връща от ВКП по факс, с оглед спешността на случая. /Случая от Румъния с РП-Исперих/.

Нараства и броя на случаите, при които молби за правна помощ за извършване на следствени действия също се изпращат по факс във ВКП на основание чл.4 от Втория допълнителен протокол към ЕКВНВ и се възлагат за изпълнение на НСлС на основание чл.465 ал.2 НПК, като изпращането на оригиналната молба за правна помощ чрез Министерството на правосъдието на съответната държава до българското Министерство на правосъдието е последващо действие./38944/04/. При необходимост от спешно изпращане на следствена поръчка за чужбина са използвани и каналите на Интерпол на основание чл.4 от Втория допълнителен протокол към ЕКВНВ.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconДейност на прокуратурата на република българия и организационни мерки за повишаване ефективността на наказателното преследване
Борбата с корупцията и организираната престъпност е една от важните задачи на Прокуратурата на Република България, която е създадена...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconОтчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г
Отговори на въпроси, зададени от Европейската комисия от областта на съдебната система отнасящи се до глава 24 ”Сътрудничество в...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconДоклад по туининг проект no 1
Укрепване на междуведомственото сътрудничество между прокуратурата и други участници в борбата срещу организираната престъпност и...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconНапредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност
Резюме резултати, постигнати от Република България в изпълнение на показателите за напредък в съдебната реформа и в противодействието...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconНапредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност
Резюме резултати, постигнати от Република България в изпълнение на показателите за напредък в съдебната реформа и в противодействието...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconРолята и приносът на Висшия съдебен съвет за изпълнение на показателите в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност
Значението на Механизма за сътрудничество и проверка за реформата в съдебната система и борбата с корупцията в България
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconДоклад на комисията до европейския парламент и съвета
Механизмът за сътрудничество и проверка: в подкрепа на България в областта на съдебната реформа, в борбата с корупцията и в борбата...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconДокла д
...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconРезюм е
...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconРезюм е
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом