Приложение 8 Полагане на клетва от президента на републиката
ИмеПриложение 8 Полагане на клетва от президента на републиката
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер28.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.omda.bg/public/biblioteka/fran/Annexe8.doc
ПРИЛОЖЕНИЕ 8


ТАБЛИЦА 8
Полагане на клетва от президента на републиката
БЪЛГАРИЯ

ЛИТВА

МАКЕДОНИЯ

ПОЛША

РУМЪНИЯ

СЛОВЕНИЯ

Член 96


Президентът и вицепрезидентът полагат пред Народното събрание клетва по чл, 76-2.

(чл.. 76-2 : „На първото заседание народните представители полагат следната клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклехе се.”

Член 82


Новоизбраният президент на републиката започва да упражнява своите функции в деня след приключването на мандата на действащия президент и след като полага във Вилнюс, в присъствието на представители на народа, на членове на Сейма, клетва в името на народа да бъде верен на Република Литва и на Конституцията, да упражнява своите функции със съзнанието да бъде справедлив към всеки.

Член 81-9


Преди да поеме своите функции президентът на републиката полага клетва пред Събранието чрез която се ангажира да спазва Конституцията и законите.

.

Член 30 (мк)


1. Президентът влиза във функции след като положи пред Националното събрание следната клетва: « Поемайкки по волята на народа функцията президент на Република Полша, аз се заклевам тържествено да остана верен на разпоредбите на Конституцията,, да бдя неотклонно над достойнството на нацията, над независимостта и сигурността на държавата и нека доброто на отечеството и благосъстоянието на гражданите да бъдат винаги за мен от върховна важност ». Клетвата може да бъде произнесена със следното допълнение : « И нека Бог ми помаага».

2. Влизането във функция на новоизбрания президент се осъществява в деня след изтичането на мандата на действащия президент.

.

Член 130 (к97)

Президентът на републиката влиза във функции след като положи пред Националното събрание следната клетва: «  Поемайки функциите на президент на Република Полша, по волята на нацията, аз се заклевам тържествено да остана верен на разпоредбите на Конституцията, да бдя неотклонно над достойнството на нацията, над независимостта и сигурността на държавата и нека доброто на Полша и просперитетът на гражданите да бъдат моя върховна цел ». Клетвата може да бъде допълнена от думите: « И нека Бог бъде мой помощник ».

Член 82


Валидиране на мандата и полагане на клетва.

1. Резултатите от изборите за президент на Република Румъния се валидират от Конституционния съд.

2. Кандидатът, чийто избор е бил валидиран, полга пред Камарата на депутатите и пред Сената, събрани на обща сесия, следната клетва :

«Заклевам се да посветя всичките си сили и способности на духовния и материален просперитет на румънския народ, да спазвам Конституцията и законите на страната, да защитавам демокрацията, основните права и свободи на гражданите, суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на Румъния. И нека Бог ми помага !»

Член 104


Клетва на президента на републиката.

Преди да поеме функциите си президентът на републиаката полага пред Националното събрание следната клетва: «Заклевам се да съблюдавам конституционния ред, да действам по чест и по съвест и да творя с всички сили за благоденствието на Словения ».

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Приложение 8 Полагане на клетва от президента на републиката iconОбщински съвет – р у е н, бургаска област
Полагане на клетва от общинските съветници, съгласно чл. 32, ал. 1 от змсма. Полагане клетва от кмета на община Руен и кметовете...

Приложение 8 Полагане на клетва от президента на републиката iconОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: “Полагане на клетва от встъпващия общински съветник Таня Адамова на основание чл. 30, ал. 7 от змсма” общинският...

Приложение 8 Полагане на клетва от президента на републиката iconРешени я от 40-то заседание проведено на 12. 01. 2011г
По т. 1 от дневния ред: „Полагане на клетва от встъпващия общински съветник Ахмед Рашид Хасан на основание чл. 30, ал. 7 от змсма”...

Приложение 8 Полагане на клетва от президента на републиката iconПриложение 16 Правомощията на президента на републиката в сферата на отбраната и сигурността
Президентът е върховен главнокомандаващ на Въоръжените сили на Република България

Приложение 8 Полагане на клетва от президента на републиката iconОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: „Полагане на клетва от встъпващия общински съветник Ася Атанасова Пеева и попълване състава на постоянните комисии”...

Приложение 8 Полагане на клетва от президента на републиката iconОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: “Полагане на клетва от встъпващия общински съветник Петя Казакова-Йорданова на основание чл. 30, ал. 7 от змсма...

Приложение 8 Полагане на клетва от президента на републиката iconРешение №1
Полагане на клетва от новоизбраните общинските съветници и кметове, съгласно чл. 23 ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от змсма

Приложение 8 Полагане на клетва от президента на републиката iconПротокол
Връчване удостоверение от Общинска избирателна комисия на общински съветник и полагане на клетва

Приложение 8 Полагане на клетва от президента на републиката iconПротокол
Връчване на удостоверения от Общинска избирателна комисия на общински съветници и полагане на клетва

Приложение 8 Полагане на клетва от президента на републиката iconПротокол
Връчване на удостоверение на общински съветник Донка Добрева Кюприбашиева и полагане на клетва

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом