Списък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „
ИмеСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер39.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pgi-smolyan.info/wp-content/uploads/2010/07/Списък-записани-0.doc
Списък

на записаните ученици в ПГИ"Карл Маркс"

след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране

специалност: „ Банково дело „

по

ред

вх. №

Име, фамилия

БАЛ014

Кристиян Карамфилов Стефанов

21015

Здравко Митков Минчев

30017

Славка Людмилова Михайлова

30025

Андрей Момчилов Шергов

30016

Венцислав Евелинов Илиев

27019

Кристина Борисова Янкова

27023

Десислава Лъчезарова Аврамова

26003

Даниел Славов Чернев

26035

Томас Николаев Павлов

26020

Васил Димитров Димитров

25027

Медиха Стефанова Карамитева

24033

Камелия Бисерова Джарова

24002

Антония Бинкова Топалова

23004

Добринка Христова Станчева

23008

Михаела Владимирова Козубова

23009

Елина Васкова Златева

23012

Виктория Красимирова Калеканова

23018

Емил Милков Ратайски

23026

Александрина Радванова Хаджиева

22006

Надя Милкова Красимирова

21013

Спиридон Димитров Чакъров

21010

Кристияна Стефанова Атанасова

30031

Севина Николаева Андреева

20037

Велизар Тихомиров Величков

20Незаети места: 2 броя


МИЛКА ТЕРЗИЙСКА

Председател на комисия за прием на ученици след

завършено основно образование


МАРИЯ ДАМОВА – МЕЧКАРСКА

ДИРЕКТОР ПГИ

Свързани:

Списък на записаните ученици в пги\"Карл Маркс\" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „ iconПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
Целта на учебно-изпитната програма за зрелостния изпит след завършено основно образование е подготовка на учениците за полагане на...
Списък на записаните ученици в пги\"Карл Маркс\" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „ iconГрафик за приемането на ученици
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаети места след 2-ри етап на класиране
Списък на записаните ученици в пги\"Карл Маркс\" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „ iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Списък на записаните ученици в пги\"Карл Маркс\" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „ iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Списък на записаните ученици в пги\"Карл Маркс\" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „ iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Списък на записаните ученици в пги\"Карл Маркс\" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „ iconУчилищен учебен план професия: 582010 Строителен техник Специалност: 5820103 Водно строителство за специалност "Водно строителство"-прием след завършено основно образование
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Ангел Попов” гр. Велико Търново
Списък на записаните ученици в пги\"Карл Маркс\" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „ iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Списък на записаните ученици в пги\"Карл Маркс\" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „ iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Списък на записаните ученици в пги\"Карл Маркс\" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „ iconИме, ПРЕЗиме, фамилия
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 9, ал. 1, от пмс №33/15. 02. 2013 г за условията за получаване на стипендии от учениците...
Списък на записаните ученици в пги\"Карл Маркс\" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „ iconСписък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г
П р и р о д о м а т е м а т и ч е с к а г и м н а з и я " я н е с а н д а н с к и "
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом