Център за магистърско обучение седмичен график
ИмеЦентър за магистърско обучение седмичен график
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер106.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-svishtov.bg/intranet/cmdo/docs/MAG.GR.L-2.12.doc
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ

ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ


СЕДМИЧЕН ГРАФИК

за лекциите с редовните студенти по магистърски програми

втори период, Летен семестър, уч. 2011/2012 годинаДисциплина/Преподавател

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Изпит

МП “ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ”

ІІ-ри период 26.04-18.05.2012

1. Управление на дълга

доц. А. Захариев

доц. В. Милинов

гл. ас. д-р П. Василева


7.15-15.45

ауд. 24

7.15-21.00

ауд. 15
01.06

8.00

ауд. 15

2. Магистърски семинар

Почетен професор В. Адамов

доц. А. Захариев

доц. В. Милинов
7.15-21.00

ауд. 15

Текуща оценка

*Часовете по “Управление на дълга” започват от 26.04 до 18.05.2012 г.

**Часовете по “Магистърски семинар” се провеждат на дати 5.05, 12.05 и 1.06.2012 г.
Дисциплина/Преподавател

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Изпит

МП “МАРКЕТИНГ”

ІІ-ри период 25.04-19.05.2012

1. Маркетингов тренинг (МАРКСТРАТ 3)

доц. Т. Кръстевич14.15-19.15

ауд. 3029.00-12.15

ауд. 202

30.05

14.00

ауд. 202

2. Магистърски семинар

доц. Ив. Марчевски

7.15-14.00

ауд. 201
7.15-13.15

ауд. 302


Текуща оценка

*Часовете по “Магистърски семинар” се провеждат на дати 21.05 и 23.05.2012 г.

МП “МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ”

ІІ-ри период 27.04-23.05.2012


1. Международни икономически сравнения

доц. Г. Захариева

7.15-21.00

бл. 1, зала 3


7.15-21.00

бл. 1, зала 3

7.15-21.00

бл. 1, зала 3

31.05

9.00

бл. 1, зала 3

2. Магистърски семинар

проф. Ат. Дамянов

9.00-21.00

кабинет

8.00-21.00

кабинет

8.00-21.00

кабинет


Текуща оценка

* Часовете по “Международни икономически сравнения” се провеждат на дати 27.04, 4.05, 5.05, 7.05, 11.05, 12.05 и 18.05.2012 г.

** Магистърският семинар се провежда на : 21, 22 и 23.05.2012 г. в кабинета на проф. Ат. Дамянов.

МП “МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ”

ІІ-ри период 24.04-23.05.2012

1. Търговски мениджмънт


доц. М. Божинова
7.15-12.15

бл. 1, з. 3

10.45-21.00

бл. 1, з. 3

7.15-11.30

бл. 1, з. 331.05

8.00

бл. 1, зала 3

2. Магистърски семинар

доц. М. Божинова


11.30-21.00

бл. 1, з. 3Текуща оценка
МП “БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ”

ІІ-ри период 25.04-23.05.2012

1. Индустриални отношения

доц. Цв. Дилков7.15-10.30

Корпус “Запад”, ст. 1

16.00-21.00

Корпус “Запад”, ст. 1

7.15-8.45

Корпус “Запад”, ст. 1
30.05 - 8.00

Корпус “Запад”, ст. 1

2. Магистърски семинар

доц. Цв. Дилков

9.00-14.00

Корпус “Запад”, ст. 1
Текуща оценкаДисциплина/Преподавател

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Изпит

МП “СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В БАНКИТЕ”

ІІ-ри период 23.04-23.05.2012

1. Банково посредничество

(счетоводни аспекти)

проф. В. Меразчиев

7.15-14.00

бл. 1, з. 2

7.15-14.00

бл. 1, з. 2

7.15-14.00

бл. 1, з. 2


29.05

8.00

бл. 1, з. 2

2. Магистърски семинар

проф. В. Меразчиев
14.15-18.30

бл. 1, з. 2

14.15-18.30

бл. 1, з. 2


Текуща оценка
МП “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”

ІІ-ри период 23.04-22.05.2012

1. Управление на корпоративни активи

доц. Ан. Денева

8.00-19.15

бл. 1, з. 6
28.05- 8.00

бл. 1, з. 6

2. Магистърски семинар

доц. П. Кънев

доц. Р. Габровски

доц. Ан. Денева

доц. Л. Варамезов


19.30-21.00

бл. 1, з. 6


8.00-10.30

бл. 1, з. 6


Текуща оценка
МП “ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ВЪНШЕН ОДИТ”

ІІ-ри период 25.04-23.05.2012

1. Международни и национални стандарти за външен одит

доц. Ем. Тананеев

гл. ас. д-р С. Костова12.30-21.00

КИУ, з. 7

7.15-17.30

КИУ, з. 7

7.15-8.45

КИУ, з. 7
31.05

8.00

КИУ, з. 7

2. Магистърски семинар

доц. Ем. Тананеев

гл. ас. д-р С. Костова

9.00-18.30

КИУ, з. 7
Текуща оценка
МП “АГРОБИЗНЕС”

ІІ-ри период 24.04-23.05.2012

1. Локализация на алтернативния туризъм

доц. Г. Герганов

доц. М. Николова

гл. ас. д-р М. Линкова7.15-8.45

КИУ, з. 16

9.00-12.15

16.00-21.00

КИУ, з. 1631.05

10.30

КИУ, з. 16

2. Магистърски семинар

доц. Г. Герганов
8.00-12.15

КИУ, з. 16

Текуща оценкаДисциплина/Преподавател

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Изпит

МП “БИЗНЕСПЛАНИРАНЕ”

ІІ-ри период 24.04-23.05.2012

1. Корпоративно планиране

доц. Н. Митев

доц. М. Чиприянов
8.00-15.45

ауд. 106

8.00-10.30

ауд. 106


29.05- 8.00

ауд. 106

2. Магистърски семинар

доц. Н. Митев10.45-14.00

ауд. 106


Текуща оценка
МП “ЗАСТРАХОВАНЕ”

ІІ-ри период 23.04-22.05.2012

1. Международен бизнес

проф. Ат. Дамянов


9.00-16.45

кабинет

7.15-16.45

кабинет

7.15-16.45

кабинет

7.15-16.45

кабинет

7.15-16.45

кабинет
12.05

9.00

кабинет

2. Магистърски семинар

проф. Б. Илиев
8.00-14.00

кабинет

Текуща оценка

*Часовете по “Международен бизнес” започват от 23.04 до 27.04.2012 г. и се провеждат в кабинета на проф. Ат. Дамянов.

**Часовете по “Магистърски семинар” се провеждат от 08.05 до 22.05.2012 г. в кабинета на проф. Б. Илиев.

МП “ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА”

ІІ-ри период 24.04-23.05.2012

1. Фирмен контролинг

проф. К. Каменов
10.45-17.30

Корпус “Запад”, ст. 17.15-12.15

Корпус “Запад”, ст. 1

02.06-8.00

Корпус “Запад”, ст. 1

2. Магистърски семинар

доц. дин Р. Върбанов
14.15-19.15

ауд. 202

Текуща оценка

Отдел “Технология на обучението”

Свързани:

Център за магистърско обучение седмичен график iconЦентър за магистърско обучение седмичен график

Център за магистърско обучение седмичен график iconЦентър за магистърско и обучение

Център за магистърско обучение седмичен график iconЦентър за магистърско обучение
Дипломни работи през м. Март 2012 година със студентите – магистри от дистанционно обучение (прием м. Март 2011 г.)
Център за магистърско обучение седмичен график iconЦентър за магистърско обучение
Хотелската част на Корпус “Юг” осигурява нощувка на студентите в дистанционна форма на обучение. Цените за студенти са преференциални....
Център за магистърско обучение седмичен график iconЦентър за магистърско и дистанционно обучение
Хотелската част на Корпус “Юг” осигурява нощувка на студентите в дистанционна форма на обучение. Цените за студенти са преференциални....
Център за магистърско обучение седмичен график iconЦентър за магистърско и дистанционно обучение
Хотелската част на Корпус “Юг” осигурява нощувка на студентите в дистанционна форма на обучение. Цените за студенти са преференциални....
Център за магистърско обучение седмичен график iconЦентър за магистърско обучение
Хотелската част на корпус “Юг” разполага с места за нощувка на студентите в дистанционна форма на обучение. Цените за студенти са...
Център за магистърско обучение седмичен график iconЦентър за магистърско и дистанционно обучение
Хотелската част на Корпус “Юг” разполага с места за нощувка на студентите в дистанционна форма на обучение. Цените за студенти са...
Център за магистърско обучение седмичен график iconСтопанска академия "Д. А. ЦеноВ" свищов Дирекция "Магистърско обучение" център за дистанционно обучение
В настоящата дипломна работа се прави опит да се разкрият съвременните аспекти в техниката на реализация на международните лизингови...
Център за магистърско обучение седмичен график iconЦентър за магистърско обучение
Забележка: Учебните комплекти се получават срещу заверена студентска книжка и попълнена на място Възложителна декларация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом