Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница1/17
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.18 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://uchebnazona.com/info/uchebna_zona2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
ДИПЛОМНА РАБОТАТЕМА:

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ВОЕННА КЪМ ГРАЖДАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА(2002г)”


СЪДЪРЖАНИЕ

стр

СЪДЪРЖАНИЕ…………………………………………………………………………………………………………


2

УВОД……………………………………………………………………………………………………………………………


4

I.ВОЙСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

1. Кратка история на железопътните войски в България……………………..

6

2. Създаване на Войските на Министерството на транспорта………….

8

3. Задачи стоящи пред ВМТ в мирно и военно време…………………………….


9

3.1 Задачи стоящи пред Войските на Министерството на транспорта в мирно време……………………………………………………………..


9

3.2 Задачи стоящи пред Войските на Министерството на транспорта във военно време…………………………………………………………


10

4. Командно-административна структура……………………………………………….

13

5. Състав и организационна структура на Войските на Министерството на транспорта………………………………………………………………


14

6. Социална структура………………………………………………………………………………….

15

6.1 Войници………………………………………………………………………………………….

15

6.2 Офицери, сержанти и волнонаемни…………………………………………..

16

6.2.1 Заплащане на труда………………………………………………………

16

6.2.2 Образование и обучение………………………………………………..

16

6.2.3 Социални придобивки……………………………………………………

17

7. Механизация……………………………………………………………………………………………….

18

7.1 Автотранспорт…………………………………………………………………………..

18

7.2 Строителни машини……………………………………………………………………

19

7.3 Железопътни машини…………………………………………………………………

19

7.4 Международен транспорт…………………………………………………………

19

7.5 Подемна техника…………………………………………………………………………

19

7.6 Тунелна техника……………………………………………………………………………

20

8. Икономически резултати…………………………………………………………………………

20

9. Международен опит и сътрудничество…………………………………………………

21

II.ХРОНИКА НА ПРОМЕНИТЕ

1. Причини наложили промяната…………………………………………………………………

23

2. Етапи на промяната………………………………………………………………………………..

24

2.1 Първи етап……………………………………………………………………………………

25

2.2 Втори етап…………………………………………………………………………………

27

2.3 Трети етап……………………………………………………………………………………

30

3. Усилия за удължаване срока на съществуване на Войските на Министерството на транспорта………………………………………………………………

32

III. ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ТРАНСПОРТНО И СТРОИТЕЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”
1. Нормативна уредба…………………………………………………………………………………..

36

2. Структура на ДП “Транспортно и строително възстановяване”…..

37

2.1 Органи на управление…………………………………………………………………..

38

2.2 Административна структура…………………………….……………………..

40

2.3 Структура на поделенията………………………………………………………..

43

3. Дейност на предприятието…………………………………………………………………….

44

4. Структура на обектите………………………………………………………………………….

45

5. Човешки ресурси…………………………………………………………………………………………

47

5.1 Трудово възнаграждение………………………………………………………………

47

6. Инфраструктура………………………………………………………………………………………

48

6.1 Механизация…………………………………………………………………………………

48

6.2 Управление на собствеността…………………………………………………

50

6.3 Бази за отдих………………………………………………………………………………

51

IV. АНАЛИЗ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ВОЕННА КЪМ ГРАЖДАНСКА СТРУКТУРА НА ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА
1. Социални проблеми……………………………………………………………………………………

53

2. Икономически проблеми……………………………………….…………………………………

55

3. Военни проблеми………………………………………………………………………………………

59

4. Алтернативи за решаване на възникналите проблеми………………………

61

4.1 Първа алтернатива – “Запазване на статуквото”………………

61

4.2 Втора алтернатива – “Приватизация”……………………………………

63

4.3 Трета алтернатива – “Преструктуриране”……………………………

63

4.4 Четвърта алтернатива – “Възстановяване на Войските на Министерството на транспорта”…………………………………………………

63

4.5 Пета алтернатива – “Военни подразделения”……………………….

63

4.5.1 Военна структура на базата на строително-възстановителен полк…………………………………………………………

64

4.5.2 Военна структура на базата на националната гвардия……………………………………………………………………………………..

64

4.5.3 Комбиниран вариант…………………….………………………………

65

V. ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
1. Преструктуриране и приватизация.………………….……………………………………


66

2. Изграждане на военизирани подразделения за техническо прикритие на комуникациите………………………………………………………………………………………….


68

3. Възможности за внедряване на решението………………………………………….


71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………….……………………………………………………………………………………


72

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРЕТУРА………………………………………………………………………………….


73

ПРИЛОЖЕНИЯ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом