Български език и литература-9 клас 01. 09. 2009 00 часа
ИмеБългарски език и литература-9 клас 01. 09. 2009 00 часа
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер80.49 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://eg.lovechnet.com/popr_izpiti.doc


Гимназия за чужди езици “Екзарх Йосиф I”, “Шишман” 7, тел. (068) 600439, 604236, Fax (068) 600439


ЗАПОВЕД

№ 944

Дата: 04.08.2009 г.

На основание чл. 147, ал. 1 от ППЗНП и във връзка с чл. 28, ал. 4; чл. 29в;чл. 29г, ал.1 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване


ОПРЕДЕЛЯМ


следния ред за организиране и провеждане на септемврийската поправителна сесия:

  1. Време на провеждане: 28.08-10.09.2009 г.

2. Формат на изпита

2.1 Писмените изпити са с продължителност три астрономически часа

2.2 Изпитите по т. 2.1 започват в 9.00 часа или в 14.00 часа

2.3 Изпитните теми включват компоненти съгласно утвърдените от директора изпитни програми.

2.4 Комисиите за изготвяне на изпитните материали подготвят най-малко два варианта.

2.5 Устните изпити се провеждат от 13.00 часа или 18.00 часа в деня, който е определен за писмения изпит.

2.5.1 Продължителност на устния изпит – до 30 минути.

3. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпитите: в деня на изпита на училищното информационно табло

4. Дата и място на провеждане:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-9 клас 01.09.2009 – 9.00 часа
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Габриел Валериев Радковкабинет по немски език

НЕМСКИ ЕЗИК – І ЧУЖД ЕЗИК 8 клас 04.09.2009 – 9.00 часа;
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Даниел Пламенов Тончевкабинет по немски език

НЕМСКИ ЕЗИК – І ЧУЖД ЕЗИК 9 клас 04.09.2009 – 9.00 часа
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Габриел Валериев Радковкабинет по немски език

2

Деница Атанасова Шеневскакабинет по немски език

3

Полина Мирославова Първановакабинет по немски език

4

Силвия Невелинова Атанасовакабинет по немски език

5

Анна Руменова Ангеловакабинет по немски език

6

Николет Христофорова Христовакабинет по немски език

7

София Николаева Стояновакабинет по немски език

8

Веско Ангелов Вълчевкабинет по немски език

9

Виктор Венцев Тодоровкабинет по немски език

10

София Петкова Стойчевакабинет по немски език

НЕМСКИ ЕЗИК – І ЧУЖД ЕЗИК 11 клас 04.09.2009 – 9.00 часа
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Кристиан Драганов Иванов

11 а

кабинет по немски език

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК– І ЧУЖД ЕЗИК 9 клас 04.09.2009 – 9.00 часа
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Ани Кънчева Атанасовакабинет по немски език

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК– ІІ ЧУЖД ЕЗИК 9 клас 04.09.2009 – 9.00 часа
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Геновева Георгиева Неновакабинет по немски език

АЛГЕБРА – 8 клас 03.09.2009 – 9.00 часа
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Василена Валентинова Сукалинскакабинет по немски език

2

Димитър Цочев Гешевкабинет по немски език

ГЕОМЕТРИЯ – 8 клас 03.09.2009 – 9.00 часа
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Катерина Красимирова Ковачевакабинет по немски език

МАТЕМАТИКА – 10 клас 03.09.2009 – 9.00 часа;
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Даяна Мариан Дичева

10д

кабинет по немски език

2

Виктория Пламенова Иванова

10ж

кабинет по немски език

МАТЕМАТИКА – 11 клас 03.09.2009 – 9.00 часа
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Кристиан Драганов Иванов

11а

кабинет по немски език

2

Елена Димитрова Калева

11ж

кабинет по немски език

3

Симона Пламенова Данчева

11ж

кабинет по немски език

ИНФОРМАТИКА – 9 клас 03.09.2009 – 9.00 часа;
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Минко Момчилов Акимовкабинет по информатика

2

Габриел Валериев Радковкабинет по информатика

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - 9 клас 02.09.2009 – 9.00 часа
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Габриел Валериев Радковкабинет по немски език

2

Силвия Невелинова Атанасовакабинет по немски език

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 9 клас 28.08.2009 – 9.00 часа
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Габриел Валериев Радковкабинет по френски език

2

Полина Мирославова Първановакабинет по френски език

3

Геновева Георгиева Неновакабинет по френски език

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - 11 клас 28.08.2009 – 9.00 часа
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Натали Пламенова Петрова

11ж

кабинет по френски език

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 клас 28.08.2009 – 14.00 часа;
Име, презиме, фамилия

Клас

Зала

1

Габриел Валериев Радковкабинет по френски език

2

Полина Мирославова Първановакабинет по френски език

3

Силвия Невелинова Атанасовакабинет по френски език

4

Виктор Венцев Тодоровкабинет по френски език

5

Геновева Георгиева Неновакабинет по френски езикПрепис от заповедта да се връчи на помощник-директор Павлина Зарчева – Цанкова за сведение и контрол по нейното изпълнение и свеждането и до знанието на учениците, които ще полагат изпити.


Радослав Хитов

Директор на ГЧЕ „Екзарх Йосиф І” - Ловеч

Свързани:

Български език и литература-9 клас 01. 09. 2009 00 часа iconПримерно годишно разпределение по български език и литература за клас
Обучението по български език и литература в първи клас обхваща 217 учебни часа годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици по...
Български език и литература-9 клас 01. 09. 2009 00 часа iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Български език и литература-9 клас 01. 09. 2009 00 часа iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Български език и литература-9 клас 01. 09. 2009 00 часа iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Български език и литература-9 клас 01. 09. 2009 00 часа iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Български език и литература-9 клас 01. 09. 2009 00 часа iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Български език и литература-9 клас 01. 09. 2009 00 часа iconСъстезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година
Ключ и скала за оценяване на тестовите задачи от състезанието по бел в VІІ клас, 21. 02. 2009 г
Български език и литература-9 клас 01. 09. 2009 00 часа iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Български език и литература-9 клас 01. 09. 2009 00 часа iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Български език и литература-9 клас 01. 09. 2009 00 часа iconЛитература за седми клас българска литература
Стоянова, Кристиана. Помагало по български език и литература за седми клас : Тестове
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом