Оперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
ИмеОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер21.59 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.plovdiv.bg/plovdiv/images/stories/02-Novini/Saobstenie_Sajt_Obstina.docОбщина Пловдив

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 - 2013 г.


ПРОЕКТ

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА ПЛОВДИВ"


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ВИЗИЯТА,

ЦЕЛИТЕ, ПРИОРИТЕТИТЕ И ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЛОВДИВ ДО 2020 ГОДИНА


(публикувано на 24.08.2012 г.)


Уважаеми съграждани,

Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161 RO 001/1.4 – 07/2010.

Основната цел е изработване на интегриран план за градско развитие на гр. Пловдив, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми на града като център на агломерационен ареал.

Дейностите по проекта включват определянето на три зони за въздействие в гр. Пловдив – с преобладаващо обществени функции, социални функции и икономически дейности. В тези зони ще се разработят множество проекти, които ще се реализират в периода 2014 – 2020 г. с европейски, общински и частни средства. По този начин се гарантира ефективното използване на финансовите ресурси.

Интегрираните планове са популярна практика в европейските градове, която ще се приложи за първи път в България. Въз основа на открита процедура за обществена поръчка, община Пловдив възложи разработването на плана на Консорциум „Пловдив 2020”, състоящ се от дружествата „Велдер Консулт” ООД, „Булплан” ООД, Инвестиционно дружество „Алтус” АД, „Ригел 99” ООД и „Пауна” ООД.

Изпълнителят започна консултации по съдържанието на плана със заинтересованите страни (представители на местната власт, бизнеса, браншовите организации, културата, образованието, неправителствените организации и др.) които се проведоха на 21 и 22.08. в хотел „Лайпциг” с участието на повече от 100 активни представители на пловдивската общественост.

По време на тези срещи бяха направени предложения и препоръки, които предстои да бъдат анализирани и дискутирани на широко обществено обсъждане /Обществен форум, който ще се състои на 04.09.2012 г. от 10.00 ч. в хотел „Лайпциг” в гр. Пловдив и ще приключи с официална пресконференция за медиите в 13.30 часа.

Обект на обсъждането ще бъдат визията, целите, приоритетите и зоните за въздействие на ИПВГР – Пловдив, които след това ще бъдат внесени за разглеждане и приемане в Общинския съвет – на 13.09.2012 г.

Тук можете да се запознаете с Програмата за Обществения форум и с Информация за интегрираните планове за градско развитие.

Допълнителна информация за предстоящото обсъждане можете да получите от Александър Радков – координатор на проекта, телефон:0884455340, имейл адрес: office10@veldergroup.com.


На същия адрес можете да изпратите и Вашите идеи, предложения или препоръки за визията, целите, приоритетите и зоните за въздействие на Интегрирания план за градско развитие на гр. Пловдив.

Свързани:

Оперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Оперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г iconФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
РО001 4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г за проект “Защита на морския бряг на гр....
Оперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Оперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Оперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Оперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом