Конспект за изпит по математика
ИмеКонспект за изпит по математика
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер10.56 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://pgt-zlatarov-plovdiv.com/matematika-9klas.doc
КОНСПЕКТ

за изпит по математика

за IX клас


 1. Рационална дроб. Действия с рационални дроби.

 2. Преобразуване на рационални изрази.

 3. Квадратен тричлен. Разлагане на квадратен тричлен на множители.

 4. Формули на Виет. Приложения.

 5. Уравнения от по-висока степен. Биквадратни уравнения.

 6. Дробни уравнения.

 7. Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни.

 8. Системи от дробни уравнения.

 9. Преобразуване на ирационални изрази.

 10. Ирационални уравнения с един квадратен радикал.

 11. Ирационални уравнения с два квадратни радикала.

 12. Теорема на Талес. Приложения.

 13. Вътрешна ъглополовяща на триъгълник.

 14. Признаци за подобни триъгълници.

 15. Периметри, височини, ъглополовящи и лица на подобни триъгълници.

 16. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.

 17. Питагорова теорема. Приложения.

 18. Синус, косинус, тангенс и котангенс на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник.

 19. Зависимости между синус и косинус.

 20. Стойности на тригонометричните функции на ъгли 45, 30 и 60.Изготвил: Мария Демерджиева

Свързани:

Конспект за изпит по математика iconКонспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП

Конспект за изпит по математика iconКонспект за изпит по математика
Тригонометричните функции синус и косинус на произволен числов аргумент. Основно тъждество
Конспект за изпит по математика iconКонспект за изпит по математика II
Производна на функция на един аргумент. Геометричен и физически смисъл. Понятие за диференцируемост
Конспект за изпит по математика iconОт проведен изпит-тест по математика на 23. 06. 2012 г
На 28. 06. 2012г от 14. 00 до 16. 00 часа всички, положили предварителния изпит-тест по математика, ще имат възможност да проверят...
Конспект за изпит по математика iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Обща интерполационна задача. Системи на Чебишов. Интерполиране с кубични сплайни
Конспект за изпит по математика iconКонспект за изпит по математика I
...
Конспект за изпит по математика iconОбразователно-квалификационни степени бакалавър
Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по математика. Класирането на кандидат студентите се извършва на...
Конспект за изпит по математика iconКонспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения)
Теорема за съществуване и единственост за нормални системи. Зависимост от начални данни и параметри
Конспект за изпит по математика iconФакултет физика и инженерни технологии професионално направление
Успешно класиране, организирано от Университета (успешно издържан кандидатстудентски изпит по Математика/Физика или оценка от държавен...
Конспект за изпит по математика iconОт проведен изпит-тест по математика на 16. 07. 2010 г. Справка за резултатите и за технически грешки от изпита по математика и изпит-теста по английски език
Справка за резултатите и за технически грешки от изпита по математика и изпит-теста по английски език на 21. 07. 2010г от 15. 00ч...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом