Конспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП
ИмеКонспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер26.96 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfoC/conspekti/BA12cl/71.doc
Конспект за писмен изпит по МАТЕМАТИКА – IX клас /ЗП/

Самостоятелна форма на обучение учебна 2012/2013година

12 б БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ


1. Преобразуване на рационални изрази


2. Ирационални числа, квадратен корен


3. Квадратни уравнения


4. Рационални уравнения


5. Формули на Виет. Приложение.


6. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни


7. Преобразуване на ирационални изрази


8. Ирационални уравнения


9. Теорема на Талес


10. Свойство на ъглополовящите в триъгълник


11. Подобни триъгълници. Признаци и свойства на подобни триъгълници


12. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.


13. Питагорова теорема


14. Равнобедрен триъгълник, равнобедрен трапец


15. Тригонометрични функции на остър ъгъл


Изготвил:П. Кабакова:...................


Одобрил директор:…………………….

/Славейка Иванова/


Конспект за писмен изпит по МАТЕМАТИКА – X клас /ЗП/

Самостоятелна форма на обучение учебна 2012/2013година

12 б БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ 1. Числови множества

 2. Функции – свойства

 3. Квадратна функция – графика на

 4. Графика на ,

 5. Интервали на монотонност на квадратна функция

 6. Най – малка и най – голяма стойноста на квадратна функция

 7. Неравенства от втора и по – висока степен

 8. Метод на интервалите за решаване на неравенства

 9. Дробни неравенства

 10. Системи неравенства

 11. Корен n –ти – свойства и действия

 12. Степен с реален показател

 13. Лопгаритъм

 14. Синусова теорема

 15. Косинусова теорема

 16. Решаване на триъгълник

 17. Успоредник и треапец

 18. Лице на триъгълник и многоъгълник

 19. Комбинаторика – пермутации, вариации, комбинации

 20. ВероятностиИзготвил:П. Кабакова:……………….


Одобрил директор:…………………….

/Славейка Иванова/


КОНСПЕКТ по МАТЕМАТИКА /ЗП/ 12 клас

Самостоятелна форма на обучение учебна 2012/2013година

12 б БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ-ТЕКУЩ ИЗПИТ

I . СТЕРЕОМЕТРИЯ

ПРАВИ И РАВНИНИ В ПРОСТРАНСТВОТО


1. Взаимно положение на две прави в пространството.

2. Ъгъл между две прави

3. Права и равнина. Успоредност на права и равнина

4. Успоредни равнини

5. Перпендикулярност на права и равнина

6. Ъгъл между права и равнина

7. Теорема за трите перпендикуляра

8. Двустенен ъгъл

9. Перпендикулярни равнини

10. Призма

11. Пирамида

12. Пресечена пирамида


РОТАЦИОННИ ТЕЛА


13. Цилиндър.

14. Конус.

15. Пресечен конус.

16. Сфера и кълбо


II. ПРЕГОВОР

ЧИСЛА

1. Числови системи

2. Степенуване и логаритмуване


УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА


3. Линейни уравнения и неравенства

4. Квадратни уравнения и неравенства

5. Формули на Виет. Параметрични уравнения


ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ


6. Функции. Свойства. Линейна функция

7. Квадратна функция

8. Тригонометрични функции


ИЗГОТВИЛ:П. КАБАКОВА:...............


Одобрил директор:……………………..

/Сл. Иванова/

Свързани:

Конспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП iconРезултати от писмен изпит по Висша Алгебра спец. Приложна математика

Конспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП iconКонспект за изпит по математика

Конспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП iconКонспект по Математика XI клас зп

Конспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП iconКонспект по Математика XI клас зп

Конспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП iconКонспект по математика 8 клас

Конспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП iconПробен изпит 7б клас математика

Конспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП iconПробен изпит 7а клас математика максимум 46 точки

Конспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Конспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП iconКонспект за изпит по математика
Тригонометричните функции синус и косинус на произволен числов аргумент. Основно тъждество
Конспект за писмен изпит по математика IX клас /ЗП iconКонспект за изпит по математика II
Производна на функция на един аргумент. Геометричен и физически смисъл. Понятие за диференцируемост
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом