Конспект по маркетинг 11-з клас
ИмеКонспект по маркетинг 11-з клас
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер12.68 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfoC/conspekti/ind11cl/108.doc
КОНСПЕКТ по МАРКЕТИНГ – 11-З клас

Специалност „Индустрия”

Самостоятелна форма на обучение


1.Възникване и развитие на маркетинга – етапи. Същност на маркетинга като теория и практика.

2.Маркетинг микс, информационна система.

3. Маркетинга в организацията – принципиза изграждане на маркетингов отдел.

4. Външна маркетингова среда – фактори.

5. Вътрешна маркетингова среда- фактори.

6.Сегментиране на пазара – критерии, методи.

7. Поведение на потребителя. Процес на покупка – етапи.

8.Анализ на конкуренцията и конкурентните структури

9. Маркетингови проучвания – видове проучвания, методи за набиране на данни

10. Продуктова политика и продуктово предлагане – стратегии на прод. предлагане- стратегии в отделни фази на Ж.Ц., стратегии при анализа на БКГ-матрицата.

11. Ценова политика –същност, предпоставки и фактори на ценова политика.

12.Ценови методи и стратегии в маркетинга.

13. Продуктови стратегии – двойката „продукт-пазар” и стратегии за избор на целеви пазар.

14. Дистрибуционна политика –канали и характеристика на посредниците в канала.

15.Търговска комуникация – обекти и цели, стратегии.Комуникационни средства при масова комуникация.

16.Персонална комуникация – директен маркетинг

17.Контрол на маркетинговата дейност – цели на контрола и измерване на резултатите.


ЛИТЕРАТУРА:


1.”Маркетинг и реклама” – Николай Щерев, изд. „Мартилен”София 2009г

2.”Маркетинг” – Д. Доганов, ЗV Младенов, Р. Панова ИК”Люрен”

Свързани:

Конспект по маркетинг 11-з клас iconКонспект по "Маркетинг"

Конспект по маркетинг 11-з клас iconУчебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършилите придобиват професионална квалификация по маркетинг, която им дава възможност за реализация като маркетинг мениджъри както...
Конспект по маркетинг 11-з клас iconУчебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършилите придобиват професионална квалификация по маркетинг, която им дава възможност за реализация като маркетинг мениджъри както...
Конспект по маркетинг 11-з клас iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Конспект по маркетинг 11-з клас iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Конспект по маркетинг 11-з клас iconКонспект по математика 8 клас

Конспект по маркетинг 11-з клас iconКонспект по Математика XI клас зп

Конспект по маркетинг 11-з клас iconКонспект по Математика XI клас зп

Конспект по маркетинг 11-з клас iconКонспект по оит макроикономика за 10 клас

Конспект по маркетинг 11-з клас iconКонспект по история и цивилизация за 9 клас, зп

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом